Eesti rahuvalvajad tähistasid Liibanonis rahvusvahelist rahu päeva


Kindralmajor Stefano Del Sol rahvusvahelise rahu päeva tähistamise rivistusel
Kindralmajor Stefano Del Sol rahvusvahelise rahu päeva tähistamise rivistuselFoto: Kristjan Kostabi

Eile tähistasid Lõuna-Liibanonis teenivad Eesti kaitseväelased koos teistest riikidest pärit UNFIL-i nimelise ÜRO Liibanoni missiooni rahuvalvajatega UNFIL-i peastaabis rahvusvahelist rahu päeva.

"UNIFIL-i missioon Liibanonis keskendub rahu, stabiilsuse ja inimõiguste tagamisele,“ ütles UNIFIL-i ülem kindralmajor Stefano Del Col üritusel peetud kõnes. "Võrreldes minu esimese missiooniga siin 2008. aastal on UNIFIL-i ja Liibanoni riigi koostöö tulemusel paranenud eriti hariduse aga ka majanduse ja ehitussektori tulemused," märkis ta.

UNIFIL-i tegevusel on kolm põhiülesannet: Iisraeli-Liibanoni vahelise kontrolljoone (nn Blue Line) jälgimine, Liibanoni relvajõudude toetamine ja nendega koostöö tegemine ning konflikti osapoolte vahel sõlmitud lepetest kinnipidamise jälgimine.

UNIFIL loodi ÜRO julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1978. aastal eesmärgiga tagada Iisraeli vägede taandumine Lõuna-Liibanonist, taastada rahvusvaheline rahu ja julgeolek ning aidata Liibanoni valitsusel taastada sel alal riigivõim. UNIFIL-i vastutusalaks on Lõuna-Liibanon, Litani jõe ja Iisraeli-Liibanoni kontrolljoon.

UNIFIL-i koosseisus on üle 10 000 sõjaväelase 40 riigist ning umbes 1000 nii kohalikku kui välisriikidest pärit tsiviiltöötajat.

Rahuvahelist rahu päeva tähistatakse ÜRO Peaassamblee otsusega alates 1981. aastast.