Eesti Puuetega Inimeste Koja uus veebikeskkond koondab soodustused ühte kohta

 (2)
Invaru.Invatehnika ja abivahendid.Tallinn
Invaru.Invatehnika ja abivahendid.TallinnFoto: Vallo Kruuser

Eesti Puuetega Inimeste Koda esitleb täna puuetega inimestele kultuuri, spordi ja transpordi soodustusi koondavat veebikeskkonda. See on esimene samm Euroopa puudega inimeste kaardi ettevalmistustes. Koos Eestiga on sarnase info kokku kogunud veel seitse Euroopa Liidu riiki.

"Eestis on nüüd esimest korda olemas terviklik ülevaade puudega inimestele mõeldud soodustustest vaba aja teenustele. Koondasime olulisemad transpordi, spordi ja kultuuri soodustuste pakkujad andmebaasi, mis on leitav koja koduleheküljelt," rääkis Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habicht. "Projekti käigus sai kinnitust, et teenuste disainimisel ja hinnastamisel ei osata sageli arvestada puudega kliendiga. Jätkame teavitustööd olemasolevate soodustuste ühtlustamisel, teenuste ligipääsetavuse arendamisel ning uute teenusepakkujate kaasamisel."

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sõnul on oluline, et puudega inimesed saavad elada aktiivset elu. "Loodan, et selline keskkond annab tõuke ettevõtetele, et järjest enam arvestada erivajadustega inimestega – nii füüsilise ligipääsetavuse tagamisel kui ka erinevate soodustuste loomisel ja neist teada andmisel. Inimeste vaba liikumine on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtteid ning kuna liikmesriikides on puudega inimeste võimalused, soodustused ja hüved väga erinevad, on üle-euroopalist infovahetust väga vaja," ütles Iva.

Seotud lood:

Puudega inimestele mõeldud soodustusi koondav veebikeskkond valmis Euroopa puudega inimeste kaarti ettevalmistava pilootprojekti käigus.

"Euroopa puudega inimeste kaardi kasutusele võtmine oleks oluline samm võrdse kohtlemise edendamisel, avardades puudega inimeste võimalusi reisimiseks ning silmaringi rikastamiseks. Usume, et kaart parandaks tulevikus ka siseriiklikult teenuste ligipääsetavust ning tõstaks ühiskonna teadlikkust puudega inimeste vajadustest," selgitas Habicht.

Veebikeskonna leiatb aadressilt www.epikoda.ee/soodustused.

Veebikeskkonna esitlus toimub täna, 30. juunil kell 10-13 Tallinnas Okupatsioonide muuseumis.

Euroopa Komisjon tegi 2015 aastal EL liikmesriikidele ettepaneku töötada välja Euroopa puudega inimeste kaart, mis tagaks puudega inimestele piirideülesed soodustused kultuuri, spordi ja transpordi valdkonnas. Kaarti ettevalmistavas vabatahtlikus pilootprojektis osaleb kokku kaheksa riiki, lisaks Eestile ka Soome, Belgia, Küpros, Itaalia, Malta, Sloveenia ja Rumeenia.

Keskkond valmis koostöös Sotsiaalministeeriumiga ning Euroopa Komisjoni rahastusel.