Eesti on tänavu koolitanud kümneid välisriikide ametnikke

 (5)
Eesti on tänavu koolitanud kümneid välisriikide ametnikke
Foto: sxc.hu

Eesti on tänavu koolitust jaganud kümnetele välisriikide ametnikele ja diplomaatidele, lisaks idapartnerluse riikidele on koolitust saanud näiteks Afganistani diplomaadid ja Sambia ametnikud.

Kaks Moldova ja kaks Gruusia noort diplomaati või riigiteenistujat said selle õppeaasta kevadsemestril stipendiumi õppimiseks diplomaatide koolis, selleks kulus 23.390 eurot, ütles BNS-ile välisministeeriumi pressiesindaja.

Kaks Armeenia, üks Aserbaidžaani, neli Gruusia, viis Moldova, kaks Ukraina ja kolm Valgevene diplomaati ja riigiametnikku said idapartnerluskoolituskeskuse stipendiumi osalemaks diplomaatide kooli kõrgkoolijärgses täiendõppekavas "Rahvusvahelised suhted ja Euroopa integratsioon". Nende õpe praegu kestab, selleks kulub kokku 72.000 eurot.

Idapartnerluse keskus korraldas avaliku halduse reformile pühendatud seminarid juunis Kiievis ja oktoobris Tallinnas. Seminaridest võtavad osa Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene diplomaadid ja riigiametnikud, kokku kukub selleks 58.300 eurot. Lisaks toetab Eesti idapartnerluse keskuse tänavuse tegevustoetuse kaudu Moldova välisministeeriumi diplomaatide koolitust, Transnistria läbirääkimiste-teemalist koolitust Moldova diplomaatidele ja riigiametnikele ja Gruusia riigiametnike koolitust Tallinnas.

Sel sügisel saavad kümme Afganistani diplomaati ja ametnikku kahe nädala jooksul koolitust diplomaatide koolis,selleks kulub 41.965 eurot. Ka jagas Eesti e-riigi akadeemia projekti kaudu Sambia kõrgematele riigiametnikele e-valitsuse alast koolitust, selleks kulus 23.230 eurot. Lisaks on neljas välisministeeriumi tänavuses arengukoostöö projektidest ühe tegevusena kirjas ametnike koolitamine, neist kaks on suunatud Moldovale ja kaks Palestiina omavalitsustele.

E-riigi akadeemia projektile Moldova valitsuse võimekuse tõstmine e-valitsemise ja e-reformide valdkonnas kulub 33.288 eurot ning maksu- ja tolliameti poolt läbi viidava projektile Eesti kogemuste ja EL põhimõtete tutvustamine ja rakendamine Moldova maksusüsteemi korralduse ja maksude haldamise ajakohastamiseks kulub 25.541 eurot.

Palestiina omavalitsuse elektrooniliste andmebaaside koosvõime arendamiseks kulub 167.661 eurot ning Palestiina omavalitsuse digitaalse turvalisuse võimekuse suurendamiseks 79.994 eurot.