Eesti noored ei usalda alternatiivmeediat, kuid usutakse riiklike institutsioone

 (80)
Fake news
Fake newsFoto: Taavi Sepp

ERR vahendab Eesti, Kreeka ja Tšehhi noorte hulgas läbiviidud uuringut, mille järgi Eesti teismelistest usaldab alternatiivmeediat 11%, noortest täiskasvanutest usaldab alternatiivmeediat 10%.

Uurimuse viis läbi Tartu ülikooli ühiskonnateaduste instituudi õppejõud professor Veronika Kalmus koostöös oma Kreeka ja Tšehhi kolleegidega. Uuringus võrreldi Eesti, Kreeka ja Tšehhi noori vanuses 14-25.

Eestis küsitleti 1024 noort, kelle usaldus meedia vastu sõltus nii nende endi poliitilistest hoiakutest kui ka sotsiaalmajanduslikust ja kultuurilisest kontekstist. Uuringuga jõuti järeldusele, et alternatiivmeediat usaldavad rohkem need noored, kes on euroskeptilised ning omavad poolehoidu autoritaarse riigikorra vastu.

Eesti noored erinevad teistest endistest sotsialistlikest riikidest sellega, et siinsetel noortel on kõrge usaldus riiklike institutsioonide vastu.

Uuringus osalenud Kreeka noored usaldavad alternatiivmeediat kõige rohkem - tervelt 49% noortest täiskasvanutest. Seal on madal ka usaldus kohalikele poliitilistele institutsioonidele.

Loe refereeritud täisteksti ERR-ist.