Eesti märk sai teaduselt hävitava hinnangu

 (179)
Welcome to Estonia!
ETA FOTO

Palju paksu verd tekitanud Eesti märk sai lõpuks ka hävitava teadusliku hinnangu.

Tartu ülikooli kliinikumi lastefondi juhataja Merike Kaunissaare tõestas oma magistritöös, et 13 miljonit krooni maksnud Eesti märgi väljatöötamine ühes logoga Welcome to Estonia kubiseb vastuoludest, mis tingis selle läbikukkumise avalikkuse silmis, kirjutab Eesti Ekspress.

Kaunissaare jõudis järeldusele, et märki mõistetakse teisiti kui brändi sõnalise kontseptsiooni väljatöötaja soovis.

Teadustöö oponent Marju Lauristin kirjutas retsensioonis: “Kaunissaare tõestas veenvalt, et visuaalne märk väljendab alateadlikult välisvaatleja suhet Eestisse kui lapselikku, optimistlikku ja odavasse arenguriiki, mis toodab konflikti eestlaste eneseteadvusega ning ei vasta euroopaliku Eesti kujundile.”