Eesti liitub holokaustialase rakkerühmaga

 (81)

Eesti suursaadik Mati Vaarmann andis täna holokausti õpetamise, mälestamise ja uurimise rahvusvahelise rakkerühma eesistujariigi Tšehhi välisministeeriumile üle Eesti liitumistaotluse.

Välisminister Urmas Paet on avaldanud lootust, et Eesti on järgmise aasta algusest ITFi (Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research) liige.

ITFi eesmärk on holokausti õpetamise, mälestamise ja uurimise vajaduse teadvustamine nii riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Paet on öelnud, et holokaustialane koostööfoorum on kindlasti ka oluline koht, kus arutada teisi genotsiide ja suuri rahvusvahelisi kuritegusid ning massirepressioone.

Tänavu 12. juulil kiitis valitsus heaks Eesti ühinemisavalduse esitamise holokausti õpetamise, mälestamise ja uurimise rahvusvahelise rakkerühmale.

Eesti liitumise ITFga otsustab detsembris toimuv plenaaristung. Seni on Eesti olnud holokaustialases rakkerühmas ametlik sidusriik.

ITF loodi 1998. aastal Rootsi toonase peaministri Göran Perssoni algatusel. See on valitsuste ja vabaühenduste holokaustialane koostööfoorum.

ITFi kuuluvad Ameerika Ühendriigid, Argentiina, Austria, Belgia, Holland, Horvaatia, Iisrael, Itaalia, Kreeka, Leedu, Luksemburg, Läti, Norra, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Suurbritannia, Ðveits, Taani, Tðehhi ja Ungari.