Eesti Koostöö Kogu: Jääkeldris otsustatut hakatakse ellu viima tuleval nädalal

 (10)
Eesti Koostöö Kogu: Jääkeldris otsustatut hakatakse ellu viima tuleval nädalal
Poliitikute ja vabakonna ümarlaud Presidendi juures ehk "jääkeldri kogunemine"Foto: Tanel Meos

Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu (EKK) on alustanud ettevalmistusi, et kõik soovijad saaksid hakata tegema ettepanekuid, et demokraatia tervise ja tuleviku seisukohalt olulisi seadusi kaasajastada.

Vastava kokkuleppeni jõudsid erakondade, vabakonna ja akadeemiliste ringkondade esindajad sel kolmapäeval presidendi korraldatud nõupidamisel, kus toetati ideed luua kõikidele osalemisvõimaluse pakkumiseks ühisloomekeskkond (ing k crowd-sourcing), teatas EKK.

Maksimaalset avatust ja osalust taotlev protsess kulgeb kokkuleppe kohaselt riigipea egiidi all, tehnilise korralduse eest vastutab Eesti Koostöö Kogu. „Järgmisel esmaspäeval koguneb algatusrühm oma esimesele koosolekule, et panna paika ühisloomeprotsessi esialgne aja- ja tegevuskava,“ ütles kogu juhataja Olari Koppel.

Koppel meenutas, et kolmapäeval lepiti Jääkeldris kokku arutelu teemades, edasise töö vormis ja võimalikes tähtaegades. Lahendused tuleb leida erakondade rahastamise ja selle kontrolli küsimustele, tagada erakondade aus ja elav konkurents, samuti suurendada iga hääle kaalu valimistulemuse otsustamisel.

Lisaks tulevad arutusele ettepanekud ühiskondliku ruumi sundpolitiseerimise ja -parteistamise pidurdamiseks ning kodanikele senisest enamate võimaluste loomiseks osaleda poliitilises protsessis valimistevahelisel ajal.

„Praeguse soovitusliku kava järgi kogutakse ettepanekud kokku jaanuari lõpuks, seejärel läbivad need kogenud erapooletute ekspertide mõjuanalüüsi. Siis tulevad avalikud rahvaarutelud ning protsess päädib kevadel, kui viimistletud ideed esitatakse parlamendile.“

„Erakondi nähakse ses protsessis võrdsetel alustel kaasatud osalejatena, mis peaks oluliselt suurendama tõenäosust, et esitatavad ettepanekud saavad seaduse jõu,“ selgitas Koostöö Kogu juhataja.