Eesti Konservatiivne Rahvaerakond: presidendi algatus tundub kahepalgeline

 (75)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond: presidendi algatus tundub kahepalgeline
Foto: Andres Putting

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) toetab avaliku elu tegelaste pöördumist Harta 12 ning ka presidendi otsust ümarlaud korraldada, kuid imestab nagu rohelisedki, miks neid kohtumisele ei kutsutud.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond teatas, et toetab avaliku elu tegelaste Harta 12 põhimõtteid ja ettepanekuid ning sedagi, et president on enda juurde kokku kutsunud arutelu samadel teemadel.

"Juhime tähelepanu sellele, et oleme ainus erakond Eestis, kelle programmis on hartas loetletud ettepanekud mustvalgel kirjas. Konservatiivse Rahvaerakonna juhatus tunnustab ka nimetatud dokumendile allakirjutanud Eesti ühiskonnategelaste julgust avalikult tunnistada läbikukkunuks senine poliitika, mida nad ise on aidanud luua ning tänaseni innukalt toetanud," ütles erakond oma teates.

“Seda enam tekitab meis hämmingut, miks president Ilves jättis eesti kolmandaks suurima liikmeskonnaga erakonna oma arutelule kutsumata,” ütleb Konservatiivse Rahvaerakonna Tallinna linnaühenduse juht Martin Helme.

“Selline otsus tekitab paratamatult mulje, et tegemist on õõnsa või lausa kahepalgelise algatusega, mille eesmärk on pigem päevapoliitiline intriig oma endiste erakonnakaaslaste kasuks, kui tõsine mure Eesti demokraatia pärast,” leiab Helme.

Seotud lood:

"Kuna petitsioonis Harta 12 esile toodud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna programmilised seisukohad on pälvinud nii laia tähelepanu ning toetust üha kasvava kodanike allkirjade kogunemise teel, siis kinnitame, et tunneme vastutust nende põhimõtete elluviimise pärast ning oleme valmis  võtma eestvedaja rolli ning mitte ainult piirduma poliitilise juhtimise ja süsteemi kosmeetiliste parandustega," seisis veel erakonna juhatuse teates.

"Soovime koostöös teiste ühiskondlike kodanikuliikumiste ja organisatsioonidega anda oma panuse Eesti poliitilise kultuuri korrastamisele ja eetikakriisi ületamisele."EKRE programm: seadustame rahvaalgatuse võimaluse

Erakonna juhatus saatis teatega kaasa ka väljavõtte 24. märtsil Põltsamaal toimunud kongressil vastu võetud programmist.

"Muudame riigikogu valimissüsteemi, kaotame ära häälte ülekandmise süsteemi. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat. Kaotame valimiskünnise ja -kautsjoni. Seame sisse ja seadustame riigikogu saadikute seotuse mandaadiga ja nende tagasikutsumise korra. Seadustame presidendi otsevalimise ja kandidaatide ülesseadmise rahva poolt.

Riigikogu saadikute palka hakkame arvutama mediaanpalga järgi. Kaotame riigikogu saadikute lisatasud ja kompensatsioonid. Palk peab olema seotud reaalse tööga komisjonides, saalis või lähetustes. Jõustame riigikogu ja valitsuse liikmetele keelu saada tulu osalemisest haldusüksustes ja riigiosalusega ettevõtteis otseselt ja/või kaudselt.

Seadustame rahvaalgatuse võimaluse. Juhul, kui vähemalt 25 000 kodanikku allkirjastab eelnõu, peab riigikogu hakkama seda menetlema. Juhul, kui vähemalt 25 000 kodanikku vaidlustab riigikogu otsuse, tuleb antud küsimuses korraldada referendum.

Muudame erakonnaseadust, suurendamaks erakonnademokraatiat ja võtmeküsimuste otsustamist liikmete hääletuse kaudu. Muudame senist erakondade riikliku toetuse korda ning vähendame riigi poolt määratud summasid. Teravdame kontrolli välistamaks erakondade toetamise sildi all meelepäraste seaduste ostmist huvigruppide poolt.

Koostöös teiste erakondadega töötame välja poliitiku eetikakoodeksi."