Eesti kodanikud on abordiküsimuses kahte leeri lõhestunud

 (41)
KESKHAIGLA NAISTEKLIINIK
FOTO: Marko Mumm

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud ja Turu-uuringute ASi läbi viidud uuringust selgus, et Eesti kodanikud on abordiküsimuses jaotunud kahte leeri: Eestis on nii selgeid abordivastaseid kui ka pooldajaid. Umbes kolmandik on ka neid, kes ses küsimuses neutraalseks jäävad.

Mullu jaanuaris viidi 795 kodaniku seas läbi uuring, kus silmast-silma intervjuudes küsiti, milline on inimeste suhtumine aborti. Uuringust tuli välja, et 37 protsenti vastajatest oli aborti pooldaval seisukohal ning 34 protsenti oli abordi vastu. Täielikult abortide vastu oli 14 protsenti vastajatest ja täielikult poolt 11 protsenti, teatas Ühiskonnauuringute Instituut.

Eesti kodanikel paluti skaalal 1-10 vastata, kas abort on nende arvates mitte kunagi õigustatud (1), alati õigustatud (10) või on tõde kusagil vahepeal. 37 protsenti vastajatest on pigem aborte pooldaval seisukohal ehk paigutas end skaalal vahemikku 6-10. Pigem abordivastase seisukoha võttis 34 protsenti vastajatest ehk paigutas end ette antud skaalal vahemikku 1-4. 14 protsenti vastajatest arvas, et abort ei ole mitte kunagi õigustatud ja 11 protsenti arvas, et see on alati õigustatud.

„Suured muutused maailmapoliitikas on toonud ka meie tähelepanu keskpunkti ootamatud ja erakordselt vastuolulised teemad nagu abort,” ütles Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Art Johanson. „Meie tellitud uuring on küll aastatagune, kuid annab pildi, kuidas Eesti kodanikud teemasse suhtuvad. Ma olen veendunud, et Ameerikast lahti rulluvad sotsiaalsete suhtumiste muutused mõjutavad olulisel määral ka Eestit. Millises suunas nad täpselt Eestit mõjutavad, on raske ennustada.”

Seotud lood:

„Eesti inimeste seisukohad abordi suhtes on lahknevad, kuid selgelt on väike osa inimesi täielikult abordipooldajad ja -vastased, kuid samas pole enamikel ses küsimuses kindlat suhtumist välja kujunenud,” lisas Johanson. „29 protsenti inimestest paigutas oma vaated skaalapunktile 5, mis tähendab, et antud küsimuses jäävad nad pigem neutraalseks.”

Kui sugu ja vanus eriti ei mõjuta inimeste seisukohti abordi suhtes, näiteks pigem abortide vastu on 33 protsenti meestest ja 35 protsenti naistest, siis märkimisväärne vahe on eestikeelsete ja venekeelsete kodanike arvamuste vahel. 33 protsenti eestikeelsetest ja 44 protsenti venekeelsetest kodanikest on pigem abortide vastu ning 40 protsenti eestikeelsetest ja 21 protsenti venekeelsetest kodanikest pigem poolt. Keskmisest vähem on abortide vastu kõrgema hariduse ja kõrgema sissetulekuga vastajad.

Uuringu viis 2016. aasta jaanuaris läbi Turu-Uuringute AS ning kokku vastas küsimustele 795 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku.