Eesti keskkonnaalase info jälgimine ja jagamine on parimate seas


Eesti keskkonnaalase info jälgimine ja jagamine on parimate seas
Foto on illustratiivneDelfi lugeja foto

Euroopa Keskkonnaagentuuri (EKA) avaldatud aruanne näitab, et Eestis on keskkonnaalase info kogumine, jälgimine ja kättesaadaks tegemine tipptasemel.

EKA analüüsis keskkonnateabe- ja vaatlusvõrgu (Eionet) kaudu esitatavate andmevoogude tulemusi 2010. aasta maist kuni 2011. aasta aprillini. Kokku on tabelis 38 riiki.

Andmevahetuse analüüsis hinnati 12 regulaarset ja prioriteetset andmevoogu. Lisaks koguti teavet veel nelja muu andmevoo kohta, mis puudutavad osooni kontsentratsiooni, veeressurssi, heitvee näitajaid ning Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistrit.

Ettevõtted ja asutused sisestavad keskkonnaandmed infosüsteemidesse, mida töötleb Keskkonnateabe keskus, kes vajadusel teeb lisaarvutusi ning edastab need Euroopa keskkonnaagentuurile. Näiteks 2010. aastal raporteeris infot õhu kohta 1750 ettevõtet, mullu 1844 ettevõtet.

Kogutud andmete alusel koostab EKA üleeuroopalisi keskkonnaülevaateid ning analüüsib ja edastab teavet Euroopa komisjonile, Eurostatile ja paljudele teistele asutustele. Teavet kasutavad ka teadus- ja äriringkonnad ning avalikkus.