Eesti kaitsevägi ja NATO ühendväejuhatus avavad video-infoliini

 (6)
Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras
Riho TerrasFoto: Sven Arbet

Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras kohtus täna NATO Brunssumi ühendväejuhatuse ülema kindral Hans-Lothar Domrösega, kellega arutas tulevikuplaane ja analüüsis suurõppuse Steadfast Jazz kogemust.

Kohtumisel leppisid kindralid kokku, et Eesti kaitsevägi ja NATO ühendväejuhatus hakkavad operatiivinfo vahetamiseks kasutama turvalist videokonverentsi süsteemi, mis kiirendab infovahetust, võimaldab operatiivsemat tegutsemist ning parandab staapide vahelist koostööd, teatas kaitseväe peastaap.

Samalaadsed turvalised kommunikatsioonikanalid on sisse seatud enamiku liitlasriikide ja NATO väejuhatuste vahel. Eesmärgiks on tõhusam infovahetus, staapide harmoniseeritud koostöö, samuti aitab see kaasa õppuste ja operatsioonide kavandamisele.

Kindralmajor Terras ja kindral Domröse tõdesid, et sel aastal korraldatud NATO suurõppus Steadfast Jazz näitas Eesti ja liitlaste planeerijate tõsist koostööd Balti riikide kaitseplaanide läbi töötamisel õppusele eelnenud aasta jooksul. Kaitseväe juhtaja sõnul on Eesti jaoks oluline, et liitlasvägedel on olemas nii piirkondlikud kaitseplaanid kui viimaseid toetav õppuste kava.

Eesti osaleb 2014. aastal NATO reageerimisjõudude õppustel Trident Jaguar ja Trident Juncture staabiohvitseridega ning 2015. aastal Hispaanias korraldataval õppusel Scoutspataljoniga. 2016. aastal annab Eesti koos Läti ja Leeduga NATO reageerimisjõudude käsutusse Balti pataljoni, mille tuumiku moodustab Scoutspataljon.

Seotud lood:

Kindral Domröse külastas Eestit viimati novembris, et arutada NATO vägede vasturünnakut ja sõjalist tegevust Eesti pinnal õppuse Steadfast Jazz raames, kus alliansi liikmesriigid harjutasid Eesti kaitsmist kui liikmesriigile tungib kallale vaenulik suurriik. Kui NATO reageerimisjõud 2014. aastal aktiveeritakse, vastutab Brunssumi väejuhatus reageerimisjõudude sõjaliste operatsioonide eest.

Hollandis Brunssumis asuv väejuhatus on üks kahest NATO operatiivtasandi juhtimisorganist, mille peamine ülesanne on Afganistani rahvusvaheliste julgeolekutagamisjõudude ISAF tegevuse pikaajaline planeerimine, samuti vastutab Brunssumi vaejuhatus algava NATO missiooni Resolute Support ettevalmistamise eest. NATO Brunssumi väejuhatus ja Napoli väejuhatus vastutavad reageerimisjõudude eest rotatsiooni korras aastase perioodi kaupa.