Eesti kaitseväelased aitavad Malis kuuendat aastat rahu valvata

 (78)
Eesti kaitseväelane Malis
Eesti kaitseväelane MalisFoto: Kaitseväe peastaap

Eile ründasid terroristid lõhkeainet täis autoga Malis Gao linnas sõjaväebaasi. Viga said ka viis eestlast, kuid õnneks pole vigastused eluohtlikud. Eesti kaitseväelased on Malis juba kuus aastat tegutsenud, kuid poolesaja sõduriga alles aasta.

Aprillis läks Malisse uus Eesti jalaväerühm Estpla-30. Estpla-30 rühmaülem nooremleitnant Aigar Piirisild hindas toona esimest patrulli Gao linnas kordaläinuks. „Rühm sai esimese kogemuse operatsioonialal tegutsemisel ning kohtus kohalike julgeolekujõududega. Oleme loonud hea aluse tulevaste ülesannete edukaks täitmiseks,“ ütles nooremleitnant Piirsild.

Aprilli keskel Malisse saabunud Estpla-30 võttis vastutuse üle peatselt Eestisse naasvalt jalaväerühmalt ESTPLA-28. Eesti sõdurite ülesandeks Malis on Gao linnas asuva Prantsusmaa välibaasi ja selle lähiümbruse julgeoleku tagamine.

Operatsioonil Barkhane osaleva Eesti kontingendi tuumiku moodustab Scoutspataljoni jalaväerühm, mida toetab mehaanikutest, logistikutest, sidemeestest ja meedikutest koosnev toetuselement. Kokku töötavad seal ligi 50 inimest. Kaitseministeerium täpsustas, et Barkhane missioonil on kaitsevägi olnud vaid aasta.

Operatsioon Barkhane on Prantsusmaa juhitav mässutõrjeoperatsioon Saheli piirkonnas. Selle eesmärk on toetada viie riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad) võitlust islamiäärmuslastega ning seeläbi tõkestada ka Euroopasuunalist ebaseaduslikku immigratsiooni ja inimkaubandust.

Seotud lood:

Eesti kaitseväelased toetavad Malit alates 2013. aastast ÜRO rahuvalvemissioonil MINUSMA ja Euroopa Liidu väljaõppemissioonil EUTM Mali. 2018. aasta augustist on Eesti 48 kaitseväelasega panustamas ka Prantsusmaa juhitud operatsiooni Barkhane. MINUSMA-s osaleb Eesti kolme saabiohvitseriga, EUTM Mali missioonil aga viie staabiohvitseri ja instruktoriga.

Mali keeruka olukorra üheks põhjuseks on piiriülene terroristlike rühmituste liikumine, mistõttu ebastabiilsus ja kuritegevus levivad üle kogu Saheli piirkonna. "Piirkonnas tegutsevad relvarühmitused on killustunud ning omavahel vaenujalal," märkis kaitseminister Jüri Luik aasta alguses.