Eesti jalaväelased liikusid Liibanoni ja Iisraeli eraldavale kontrolljoonele

 (14)
Estpla
Foto: Arno Mikkor

Liibanonis UNIFIL rahuvalvemissioonil teenivad Eesti kaitseväelased alustasid täna teenistust Liibanoni ja Iisraeli eraldaval kontrolljoonel asuvas ÜRO baasis 6-50.

Kui seni viisid Eesti rahuvalvajad ümberkaudsetes asulates ja sinise joone lähedal läbi regulaarseid patrulle, siis järgnevad kaks kuud jälgitakse Liibanoni ja Iisraeli eraldavat sinist joont pidevalt. Jätkatakse ka motoriseeritud patrullide läbiviimist, teatas kaitseväe peastaap.

"Sinise joone vahetus läheduses asuvasse baasi 6-50 asumine toob meile järgnevaks kaheks kuuks kaasa eelkõige keskkonnavahetuse, aga ka suurema vastutuse, kuna põhibaasist eemal olles peame palju iseseisvamalt tegutsema ning vajadusel erinevatele olukordadele kiirelt reageerima," ütles Estpla-22 rühmaülem leitnant Virko Luide.

Liibanoni ja Iisraeli eraldav sinine joon märgib Iisraeli relvajõudude tagasitõmbumist Liibanonilt vallutatud aladelt, milles kaks osapoolt leppisid kokku ÜRO kaasabil 2000. aastal. Vaatamata sellele, et olukord sinisel joonel on üldiselt rahulik, on läbi aastate osapoolte vahel olnud siiski mitu intsidenti. ÜRO rahuvalveüksuste ülesanne on sellistel puhkudel hoida ära olukorra eskaleerumine ja teha koostööd Liibanoni relvajõududega.

Erinevate väiksemate positsioonide mehitamine on osa regulaarsest teenistusest. Eestlaste uut teenistuskohta ümbritsevad kaitsebarjäärid, olemas on vaatlus- ja kaitsepositsioonid, helikopteri maandumisplats, söökla ja sarnased olmetingimused nagu põhibaasis.

Seotud lood:

Koos staabiohvitseridega teenib Liibanonis ÜRO rahuvalvemissioonil UNIFIL ligi 40 Eesti kaitseväelast, kellest suurema osa moodustab rühmasuurune üksus, mis on komplekteeritud peamiselt Scoutspataljoni staabi- ja tagalakompanii baasil. Eesti jalaväerühm on osa Lõuna-Liibanonis paiknevast Iiri-Soome pataljonist.

Kokku panustab UNIFILi 40 riiki. Praegune üksus on järjekorras viies eestlaste jalaväeüksus Liibanonis. Aastatel 1996-1997 teenis UNIFIL missioonil Eesti esimese üksusena jalaväekompanii.

Eesti jalaväerühma Estpla-22 peamine ülesanne on teha nii päevaseid kui ka öiseid patrulle, et näidata UNIFILi kohaolu ning kontrollida, et erinevad konflikti osapooled omavahel sõlmitud lepingutest kinni peaksid. Estpla-22 kaitseväelased patrullivad nii iseseisvalt kui koostöös Liibanoni relvajõududega.