Eesti ja Holland ostavad Milrem Roboticsilt mehitamata maismaasõidukid

 (43)
Milrem Roboticsi mehitamata maismaasõidukid THeMIS
Milrem Roboticsi mehitamata maismaasõidukid THeMISFoto: Milrem Robotics

Kaitseinvesteeringute keskus allkirjastas Hollandi kaitseministeeriumiga ühise hankelepingu, mille alusel soetatakse seitse Milrem Roboticsi mehitamata maismaasõidukit THeMIS.

Seitsmest sõidukist kolm lähevad Kaitseväe Akadeemia eestvedamisel testimisse kaitseväe üksustes ning neli Hollandi armee 13. brigaadi robootika ja autonoomsete süsteemide (RAS) üksuse kasutusse. Holland on varem ettevõttelt soetanud kaks THeMISt. Eesti kaitseväel on aastane THeMISe kasutamiskogemus sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis. Kaitseväelased on THeMISeid kasutanud ka mitmetel õppustel.

Milrem Robotics on lepingu kohaselt süsteemiintegraator, kes lisaks sõidukite tarnele teostab sõidukitele ka kogu kolmandate osapoolte tehnoloogia, sh relvasüsteemide, integratsiooni. Relvasüsteemide kasutamine jääb rangelt inimeste kontrolli alla.

"Meil on hea meel, et saame kaitseministeeriumi toetatud teadus- ja arendusprojekti käigus Eesti ettevõtte poolt väljatöötatud mehitamata maismaasõidukid nüüd ka meie kaitseväes kasutusele võtta," ütles kaitseinvesteeringute keskuse soomustatud sõidukite ja tehnika kategooriajuht Ivar Janson.

"Iga uus kaitsetööstuse arendus vajab laiematele turgudele jõudmiseks mõnd varasemat kasutajakogemust, mida Eesti kaitsetööstuse toodetele saab suuresti pakkuda meie oma kaitsevägi. Ühtlasi on rõõm, et leidsime Hollandi partneritega ühise teadus- ja arendustegevuse projekti," lisas ta.

"On rõõm tõhustada koostööd Milrem Roboticsiga suurendades THeMISte sõidukiparki kuue sõidukini ning tehes seda koostöös Eesti kaitseministeeriumiga. 13. brigaad on THeMISeid seni edukalt kasutanud uuringuteks ja eksperimentideks Šotimaal, Saksamaal, Hollandis ning relvastatud süsteemi laskeharjutusteks Austrias. Nelja, sõdurite poolt kontrollitava kaugjuhitava relvasüsteemiga varustatud THeMISe lisandumine annab meile võimaluse jätkata kontseptsioonide väljatöötamist tõhustamaks tulejõudu lahinguväljal ning vähendamaks ohtu meie sõduritele," sõnas Hollandi armee robootika ja autonoomsete süsteemide üksuse juht kolonelleitnant Martijn Hadicke.

Milrem Roboticsi esimest toodet THeMIS on müüdud üheksasse riiki, millest seitse on NATO liikmesriigid. Ettevõtte teised tooted on mehhaniseeritud üksuste toetuseks mõeldud Type-X mehitamata lahingumasin ning Intelligent Functions Integration Kit (intelligentsete süsteemide integratsioonipakett), mis annab THeMISele, ent ka teistele mehitamata sõidukitele autonoomsusvõimekuse. Milrem Robotics teostab ka süsteemiintegratsiooni (erinevad sensorid, autonoomsus, relvasüsteemid jne).

Ettevõte juhib Euroopa kaitsetööstuse arendamise programmi projekti iMUGS), mille raames arendatakse välja mehitamata maismaasõiduk koos juhtimissüsteemi, küberturvalisuse lahenduse ning integreeritud sensorvõrgustikuga. Süsteemi esialgsed kasutusfunktsioonid on seotud olukorrateadlikkuse parandamisega lahinguväljal ning üksuste manööver- ja transpordivõime tõstmisega.