Eesti hakkab Põhja- ja Baltimaadega diplomaate vahetama


Välisministeerium
Foto: Ilmar Saabas

Välisminister Urmas Paet kirjutas täna koos Rootsi, Taani, Norra, Soome, Islandi, Leedu ja Läti välisministriga Helsingis alla diplomaatide vahetuse kokkuleppele, mis loob võimaluse saata oma diplomaate vastastikku välisesindustesse stažeerima riikidesse, kus omal saatkond puudub.

Paeti sõnul avardab kokkuleppe sõlmimine Eesti võimalusi diplomaatiliseks suhtluseks riikides, kus Eestil esindus puudub, ning on hea näide Põhja- ja Baltimaade tihedast koostööst, teatas välisministeerium.

Kõneldes olukorrast Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas rõhutas välisminister Urmas Paet, et Euroopa peab jätkama tihedat koostööd sealsete riikidega, seal hulgas Egiptuse ja Tuneesiaga, et aidata neil liikuda avatud ühiskonnakorralduse suunas. „Euroopa kogemust poliitiliste reformide läbiviimisel ja valimiste korraldamisel võiks rakendada ka Põhja-Aafrika riikides. Erilise tähelepanu all peab olema inimõiguste järgimine,“ lausus välisminister Paet.

Välisministrid rõhutasid Liibüa ja Süüria rahva tahte olulisust oma riikide tuleviku kujundamisel reformide läbiviimiseks. Välisminister Paeti sõnul toetab Eesti Euroopa Liidu missiooni saatmist Liibüasse niipea, kui kohapealne olukord seda võimaldab.

Välisministrid kõnelesid veel ELi idapartnerluse küsimustest ning olukorrast Lääne-Balkanil ja sealsete riikide lõimumisest Euroopa Liiduga.

Välisminister Urmas Paet arutas oma kolleegidega täna ka Põhjamaade ja Balti riikide koostöö tulevikku NB8 20. aastapäevale pühendatud seminaril „Põhja ja Balti riigid -järgmised 20 aastat“. „Koostöö pole eesmärk omaette - meid ühendavad väärtused ja huvid. Meie riikide tihe koostöö on olnud edukas poliitiliselt ja majanduslikult aga ka teistes valdkondades. Lähedased sidemed on just põhjuseks, miks meie regioon on arengult Euroopas üks hoogsamaid. Põhja- ja Baltimaade tulemusrikas koostöö ühiste eesmärkide ja väärtuste nimel on eeskujuks Euroopa Liidu teistele piirkondadele,“ lisas välisminister Paet.