Eesti Gaas pakub riigile suuremat kontrolli oma gaasitorude üle

 (9)
Eesti Gaas pakub riigile suuremat kontrolli oma gaasitorude üle
AFP/Scanpix

AS Eesti Gaas pole nõus valitsuse kavaga natsionaliseerimida nende gaasitorud, ent nad pakuvad riigile kompromissina ulatuslikku järelvalveõigust Eesti Gaasi ülekandevõrgu üle.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) on valmis kirjutanud seaduseelnõu, millega tahetakse Eesti Gaasilt selle gaasi ülekandevõrk vastu selle tahtmist ära osta. MKM kardab, et Venemaa gaasihiid Gazpromi kontrolli all olev ja vaid selle gaasi maale toov Eesti Gaas pole huvitatud konkurentide turule lubamisest. Just konkurentsi tekitamiseks gaasiturul ongi riigil mõte Eesti Gaasilt selle torud ära võtta. Toeks sellel teel on MKMile Euroopa Liidu seadusandlus.

Eesti Gaas pole oma torude äravõtmisega nõus, ent esmaspäeval saatsid nad riigikantseleile kirja oma lepitusettepanekuga. Nende ettepaneku kohaselt eraldatakse ülekandevõrgu omand AS-ist Eesti Gaas, kasutades selleks vastavas eurodirektiivis lubatud sõltumatu ülekandehalduri mudelit, mille kohta kasutatakse lühendit ITO. ITO mudeli järgi annab AS Eesti Gaas ülekandevõrgu omandi üle süsteemihaldurile.

AS Eesti Gaas ja süsteemihalduri juhtimine eraldatakse ning vajadusel kaalutakse võimalust kaasata süsteemihalduri juhtimisse nõukogu tasemel teiste turuosaliste ning vajadusel riigi esindajad.

Seotud lood:

"Süsteemihalduri investeerimisplaan ning investeerimisotsused tehakse riigi eelkooskõlastusel ja järelevalve all, mis peaks tagama riigile piisava varustuskindluse ja energiajulgeoleku," pakkus Eesti Gaas.

"Süsteemihalduri juhtimise eraldamise nõuete ning investeerimiskohustuste täitmise üle teostab riik järelevalvet," lubas gaasifirma.

Eesti Gaasi sõnul võimaldab ITO mudeli kasutamine jätta torud nende kätte, riik saavutab oma eesmärgid, ent ei pea kulutama orienteeruvalt 120 miljonit eurot gaasitorude ostmiseks.

Riik saaks varade omandamiselt säästetud vahendid investeerida otse veeldatud maagaasi (LNG) terminali rajamisse või muudesse varustuskindlust otseselt suurendavatesse investeeringutesse, nagu välisühendused, pakkus Eesti Gaas.

Gaasifirma kinnitas, et toetab LNG terminali rajamist ja konkurentsi gaasiturul. "Me näeme varustusallikate mitmekesistamises olulist tuge meie maagaasi müügitegevusele, sest varustusallikate lisandumine vähendab meie potentsiaalsete klientide poolt ühest varustusallikast sõltumise tõttu tajutavat riski ning võimaldab seeläbi maagaasil saavutada suuremat populaarsust Eesti ja kogu piirkonna energiaturul. Seetõttu oleme pidevates ja konstruktiivsetes läbirääkimistes kõigi Eestisse LNG terminali rajamist planeerivate investoritega," kirjutas Eesti Gaasi juhatuse esimees Tiit Kullerkupp.

Eesti Gaas hoiatas, et kui riik nendega neile vastuvõetavat kokkulepet ei saavuta, võivad sellele järgneda aastatepikkused vaidlused, mis võivad takistada soovitud ümberkorraldusi Eesti gaasiturul.