Eesti fookus NATO Parlamentaarse Assamblee aastaistungil: tuumajõudude lepe ja alliansi koostöö

 (4)
NATO Küberkaitsekoostöö Keskus
NATO Küberkaitsekoostöö KeskusFoto: Jürgen Randma

Esmaspäevani vältavast NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) aastaistungist võtavad osa Eesti delegatsiooni liikmed Ants Laaneots, Sven Sester ja Leo Kunnas.

Ants Laaneots ütles, et kavatseb Londonis NATO peasekretärilt Jens Stoltenbergilt pärida, milline saab olema NATO vastus USA ja Venemaa otsusele lahkuda keskmaa tuumajõudude leppest. „Tahan teada, mida kavatsevad NATO ja Euroopa Liit enesekaitseks Venemaa keskmaarakettide eest ette võtta, kuna Euroopa Liidul endal keskmaaraketid puuduvad,“ märkis Laaneots.

Delegatsiooni liikme Sven Sesteri sõnul on NATO PA peamisi ülesandeid liikmesriikide vaheline koostöö kaitse- ja julgeolekuküsimustes. „Selleks, et viia efektiivselt ellu alliansile püstitatud eesmärke, tuleb liitlasriikide valitsustel viia oma kaitsekulud kokkulepitud kahe protsendi tasemele sisemajanduse kogutoodangust. NATO suurendab iga liikmesriigi kindlustunnet ning Eesti toetab jätkuvalt kulude õiglasemat ja ühtlasemat jaotamist operatsioonide toetamisel ja alliansi kohalolekut,“ ütles Sester.

Assamblee komiteed vaatavad üle ja annavad hinnangu erinevatele raportitele.

Tugev rõhuasetus jätkuvalt Venemaal

Julgeoleku tsiviilmõõtme komitees räägitakse piiride turvalisusest ning põgenikkriisi lahendamisest. Veel kõneldakse korruptsioonist ja inimõiguste olukorrast Venemaal ning Ukrainas.

Kaitse- ja julgeolekukomitee arutab Venemaa väljakutsele reageerimist ning tuumaheidutuse ja relvastuskontrolliga seotud küsimusi. Teemaks on atlandiülene kaitse- ja julgeolekualane koostöö ning strateegia uuendamine Iraani suhtes. Samuti vaadatakse üle liitlasvägede ja nende rahvusvaheliste partnerite jõupingutuste toetamine Afganistanis.

Majanduskomitees räägitakse Suurbritannia kaubanduspoliitikast pärast Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust, sealhulgas kaubandussuhetest Euroopa Liidu, USA ja Kanadaga. Komitee raportid puudutavad ka digitaalturge ja küberturvalisust ning Põhja-Makedoonia arengut NATOga liitumisel. Samuti on kõne all rahvusvaheliste sanktsioonide tõhusus seoses Venemaaga.

Poliitikakomitee teemade ring puudutab alliansi 70. aasta pikkust tegevust ja atlandiüleste suhete olukorda. Esitletavate raportite seas on NATO väljakutsete ja võimaluste analüüs turvalisuse ja stabiilsuse tagamiseks Aafrikas ning julgeoleku dünaamika Pärsia lahe rannikul.

Teadus- ja tehnoloogiakomitee alustab tehnoloogia trendide ja tehisintellektist julgeolekus. Põhiliseks aruteluteemaks on NATO tänapäevases kübermaailmas ning see, kuidas julgeolekut ja kaitset tugevdada.