Eesti Filmi Instituut otsib uut juhti

 (8)
Eesti Filmi Instituut otsib uut juhti
Foto: Andres Putting

Kultuuriministeeriumis kogunes täna Eesti Filmi Instituudi uus nõukogu, kes kuulutas välja konkursid instituudi uue juhi ning peaprodutsendi leidmiseks.

Instituudi uude nõukogusse kuuluvad Paavo Nõgene, Anvar Samost, Jaanus Rohumaa, Rein Oja, Hagi Šein, Marika Tuusis ning Jaanus Reisner. Nõukogu esimeheks valiti ministeeriumi kantsler Paavo Nõgene.

Vastavalt nõukogu otsusele kuulutab Eesti Filmi Instituut 23. jaanuaril välja konkursid Eesti Filmi Instituudi ainsa juhatuse liikme (juhataja) ning peaprodutsendi (tootmisosakonna juhi) leidmiseks. Hetkel ametis olevate tegevjuhi Marge Liiske ning peaeksperdi Karlo Funki volitused kestavad kuni uue juhataja ning peaprodutsendi ametisse asumiseni. Kuupäevad selguvad vastavate konkursside tulemuste käigus. Konkurssidel saavad osaleda kõik, kellel on huvi ja oskusi arendada Eesti filmi tulevikku ning kes vastavad konkursside tingimustele.

Eesti Filmi Instituudi juhataja valib ja määrab ametisse asutuse nõukogu. Sihtasutuse peaprodutsendi ametikoha kandidaatide hindamisel on abiks spetsiaalselt konkursiks kokku kutsutav komisjon. Peaprodutsendi valib ning nimetab ametisse aga Eesti Filmi Instituudi uus juht.

Vastavalt 19. detsembril kultuuriminister Rein Langi poolt kinnitatud Sihtasutuse Eesti Filmi Instituut põhikirjale on sihtasutuse ülesandeks Eesti rahvusliku filmikultuuri säilitamine ja arendamine ning riigi filmipoliitika ellu viimine ja selle kujundamises osalemine. Lisaks on instituudi ülesanne erakapitali kaasates koguda vahendeid filmipoliitika rakendamiseks. Instituut teeb koostööd kultuuriministeeriumi ja Kultuurkapitaliga, määrab kehtestatud korras toetusi filmide, sealhulgas rahvusvaheliste koostööprojektide arendamiseks, tootmiseks ja turustamiseks.

Eesti Filmi Instituudi nõukogu koguneb uuesti 19.veebruaril, mil toimub ka vestlusvoor juhataja kandidaatidega.