Eesti esitas ettepanekud ENPA reformimiseks

 (2)
Andres Herkel
Foto: Ilmar Saabas

Eesti delegatsiooni juht Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees Andres Herkel esitas täna assamblee suveistungil Strasbourgis rida ettepanekuid selle organisatsiooni reformimiseks.

Kõigepealt tõi Herkel esile, et tuleks ühendada mitmed ENPA komiteed. „See võimaldab ENPA-l rohkem keskenduda Euroopa Nõukogu kolmele peamisele teemale ja põhiväärtusele, milleks on inimõiguste kaitse, õigusriigi printsiipide järgimine ja demokraatia edendamine,“ selgitas ta.

Herkel märkis ka, et mitme komitee ühendamine on kasulik väiksematele delegatsioonidele, sest siis on neil võimalik osaleda kõigil üheaegselt aset leidvate komiteede istungitel. Herkel toetas ka ettepanekut, et ENPA hakkab senisest enam tegelema Parlamentaarse Assamblee soovituste elluviimise jälgimisega ning rahvusparlamentidega tihedama koostööga. „Demokraatia puudujääke ei ravita mõne raportiga lühikese aja jooksul, küll aga võimaldab keskendumine üksikküsimustele just neid lahendada ja selle abil saavutada võimalikku edu,“ rõhutas ta.

Herkel ja Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson viibivad Strasbourgis ENPA suvisel istungjärgul reedeni.