Eesti elanikud ei usu Estonia raportit

 (17)

Eesti Päevalehe tellitud ja augustis toimunud küsitlusest selgus, et 78 protsenti küsitletutest ei pea Estonia huku uurimise rahvusvahelise töögrupi versiooni juhtunust õigeks.

Küsitluse läbi viinud ES Turu-uuringute AS-i sotsioloogi Juhan Kivirähki sõnul mõjutas Estonia ametliku lõpparuande usaldamine või mitteusaldamine ka suhtumist Gregg Bemise ekspeditsiooni.

Bemise tegevust toetas küsitluse põhjal 67 protsenti küsitletuist ja 17 protsenti oli selle vastu.

"Peamine põhjus, miks inimesed ekspeditsiooni toetasid, on see, et paljudele küsimustele ei nähta selgeid vastuseid," rääkis Kivirähk. "Igaühe tegevusse, kes püüab midagi täiendavat selgitada, suhtutakse soodsalt," ütles sotsioloog.

Kivirähk tõi näiteks ühe narvalanna täpsustuse, et Estonia uppus loomulikult vöörivisiiri murdumise tõttu, kuid ei ole selge, mis selle murdumise põhjustas.

Kivirähki sõnul näitas küsitlus, et ootused Bemise ekspeditsioonile olid suured. "Kui tulemus, mille Bemis nüüd välja käib, pole midagi sellist, mis oleks väärinud niisugust poolehoidu, siis ollakse tulevaste taoliste aktsioonide suhtes kindlasti palju skeptilisemad," rääkis sotsioloog.

Kivirähk märkis veel, et inimesed olid teemaga kursis ning neil oli väga kindel seisukoht. Niisuguste kiirküsitluste puhul, kus peab millegi poolt või vastu olema, ei ole see kaugeltki tavaline, et inimesed oskavad nii selgelt oma seisukohta väljendada.

Eesti Päevalehe küsitluses osales 400 inimest, kellelt telefoni teel arvamust küsiti ning alla kümne protsendi oli neid, kes Bemise tegevusest suurt ei teadnud.

Estonia huku uurimise rahvusvahelise komisjoni liige, Tallinna tehnikaülikooli professor Jaan Metsaveer pidas küsitlustulemusi veidi üllatavaks. "Ilmselt inimesed usaldavad ajakirjandust ja ajakirjandus on peaaegu kogu aeg kõnelenud ametliku raporti vastu," ütles Metsaveer.

Tema sõnul pole ametlik raport tõesti kerge lektüür, mistõttu ei ole enamik inimesi seda kindlasti lugenud. "See aruanne pole kirjutatud publiku jaoks, vaid erialainimestele," tõdes professor.

Metsaveere sõnul on kogu vastupropaganda saanud alguse väljastpoolt Eestit, tugevatest huvirühmadest, kes eelkõige Rootsile survet avaldavad.

"Inimesed usuvad müstikat rohkem, kuigi ma ei saa aru, miks peaks pommiplahvatuse variant rohkem meeldima kui tavaline o?nnetus," sõnas komisjoni liige. Ta arutles, et kui temal endal olnuks keegi lähedane laeval, oleks parem teadmine, et tegu oli suure õnnetuse, mitte massimõrvaga.

Metsaveer on veendunud, et ametlikus aruandes klapib kõik põhiküsimustes. "Kolmanda- ja seitsmendajärgulisi küsimusi jäi palju üles, kuid peamine on paigas," ütles raportile alla kirjutanud professor. Kui Bemis tema sõnul ka avastas mõne augu, siis näitas laeva käitumine põhja minekul, et see ei saanud olla huku põhjus.

Metsaveer oli imestunud Bemise eelnevatest avaldustest. "Ta näitas end millegipärast rumalamana kui ta tegelikult on ja sellest ei saa ma aru," ütles professor.

"Iga mõtlev inimene mõistab, et on rumalus väita, nagu oleks visiir pärast õnnetust salaja miili jagu eemale viidud - 56 tonni ei saa viia salaja eemale," lausus Metsaveer. "Need avaldused näitavad, et ta on ikkagi üks suur aferist."