Eesti EL-i eesistumise proriteediks on uuendusmeelse ja digitaalse Euroopa arendamine

 (9)
Saber strike 2015
Foto on illustratiivne Foto: Ester Vaitmaa

Valitsus kinnitas täna Eesti prioriteedid Euroopa Liidu eesistujana. Teravdatud tähelepanu pööratakse uuendusmeelse, turvalise, digitaalse ning kaasava Euroopa arendamisele.

„Eesti eesistumine langeb Euroopa jaoks nõudlikule ja pöördelisele ajale, mis seab meile erilise vastutuse. Me peame otsima liikmesriikide vahel ühtsust ja üksmeelt ning hoidma Euroopa Liidu otsustusvõimelisena," lausus peaminister Jüri Ratas.

„Eesistujana on meil võimalik tõstatada Eesti jaoks olulisi teemasid, algatada laiema mõjuga arutelusid ning suurendada Eesti rahvusvahelist nähtavust. See on tõsine väljakutse, aga olen kindel, et poliitikute ja ametnike igakülgsel koostööl saame me hakkama."

Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktori Klen Jääratsi sõnul juhib Eesti tänavu juulist algava eesistumisperioodi jooksul kogu seadusandlikku tööd liikmesriikide vahel, kuid alati paneb eesistuja paika ka oma prioriteedid ja konkreetsed eesmärgid. „Valitsuse poolt paika pandud prioriteedid on valitsuse poliitiline suunis eesistumisprogrammi koostamiseks. Lõplik ja märksa täpsem kava tuleb juba juunis, kui Malta eesistumine on lõppemas ning enne seda toimuvad arutelud ka riigikogus ja laiema avalikkusega,“ selgitas Jäärats.

Seotud lood:

Täna valitsuse heakskiidu saanud Eesti eesistumise prioriteedid on:

Avatud ja uuendusmeelse majandusega Euroopa
Avatud ja uuendusmeelse majandusega Euroopa tähendab majanduskasvu ja konkurentsivõimet toetava ettevõtluskeskkonna arendamist. Selleks on fookuses:
- Euroopa Liidu põhivabaduste - kaupade, teenuste, isikute ja kapitali vaba liikumise kaitsmine ja edendamine
- võimalikult lihtne teenuste osutamine, ettevõtlusega alustamine Euroopa Liidus ning kaubandusläbirääkimiste edendamine
- uute rahastamisvõimaluste loomine ettevõtetele ja stabiilne pangandus
- stabiilse ja toimiva elektrituru ning tarbijatele mitmekesisemate võimaluste loomine
- ausa konkurentsi tagamine takistades maksudest kõrvalehoidmist

Turvaline ja kaitstud Euroopa
Vaid ühiselt tegutsedes ja välispoliitilist ühtsust hoides suudab liit tagada oma elanike turvalisust ning täita oma rolli rahvusvahelisel areenil, et suurendada heaolu, rahu ja stabiilsust. Selleks on fookuses:
- terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse, sisejulgeoleku ning välispiiride kontrolli tugevdamine koostöö ning kaasaegsete infosüsteemide abil
- rändekriisi ohjamine ja varjupaigasüsteemi reform
- idapartnerite toetamine ja EL-ile lähemale toomine
- Euroopa kaitsekoostöö, kaitsekulutuste kasv ja EL-NATO partnersuhete arendamine

Digitaalne Euroopa ja andmete vaba liikumine
Euroopa peab kaasa minema tehnoloogilise arenguga, mis muudab läbivalt elanike, ettevõtete ja riikide igapäevaelu. Selleks on fookuses:
- piiriülese e-kaubanduse ja e-teenuste arendamine tarbijatele, tootjatele ja ettevõtetele
- kaasaegne, kättesaadav ja turvaline elektrooniline side üle Euroopa ja keskkond uute teenuste pakkumiseks
- piiriülesed avalikud e-teenused asjaajamise lihtsustamiseks ja kiirendamiseks

Kaasav ja kestlik Euroopa
Kaasav ja kestlik Euroopa toetab võrdsete võimaluste loomist oskuste arendamiseks, töötamiseks ja teenustele ligipääsuks. Kestlik Euroopa hoolib ja panustab ka puhtamasse elukeskkonda. Selleks on fookuses:
- reeglite uuendamine, et toetada töötajate ja isikute vaba liikumist
- võrdsete võimaluste tagamine tööturul ja ühiskonnaelus
- puhtama ja säästlikuma elukeskkonna tagamine