Eesti brandi loojad annavad lätlastele nõu

 (47)
Evelin Int Lambot
ETA FOTO

Eesti brandi meeskond kohtus kolmapäeval Riias kolleegidega Läti Instituudist, kes hindasid kõrgelt Eesti brandi-meeskonna tööd ja tegid oma põhjanaabreile ettepaneku osaleda ka edaspidi Läti kolleegide nõuandjatena.

Läti Instituudi juhi suursaadik Ojars Kalninsi kutsel tutvustasid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse projektijuht Evelin Int Lambot ja Brand Estonia loovgrupi liige Paavo Pettai Läti kolleegidele Eesti uut tutvustuskontseptsiooni, projekti kulgu ning seniseid tulemusi ja tagasisidet, teatas Evelin Int Lambot ETAle.

Läti Instituudi turundusjuhi Gundega Palkane sõnul huvitas neid nii koostöö erinevate riiklike ja eraorganisatsioonidega kui rahvusvahelise partneri leidmine, sihtturgude määratlemine, konkursside läbiviimine, siseriikliku suhtlemise ja infoleviga seotud probleemid ning Eurovisiooniga seotud avakampaania.

Kohtumisel osalenud Läti reklaamispetsialistid hindasid Int Lamboti sõnul väga õnnestunuks eestlaste toodetud trükiseid, filme ja multimeediaesitlusi. Lätlaste väitel on muljetavaldav tehtud töö põhjalikkus, konkreetsed eesmärgid ja täpne suunitlus.

Läti Instituut on alustamas tegevuskava koostamist Lätile uue tutvustuskontseptsiooni väljatöötamiseks alates 2003. aastast. Lätlased kavatsevad oma projektis kasutada nii parimat kogemust naabritelt kui kohalike spetsialistide teadmisi ja oskusi.

Int Lamboti sõnul on lätlastel silmapaistvate tulemuste saavutamiseks head eeldused, kuna aega tegutsemiseks on rohkem, sest esialgu ei ole Läti Instituut planeerinud töödega lõpetada Eurovisiooni lauluvõistluse toimumise ajaks ning koostöövõimalused nii naabritega kui ka kaugemate riikide spetsialistidega on head.

Paavo Pettai sõnul omavad ka enamik Eesti reklaamiagentuure häid suhteid Läti kolleegidega, mis võimaldab tihedat koostööd ja vastastikku kasulike kogemuste vahetamist.

Läti Instituut on Läti välisministeeriumi haldusalasse kuuluv Lätit tutvustavate materjalide loomisega tegelev riiklik organisatsioon. Euroopa Liidu kandidaatriikidest on Eestiga samal ajal oma brandi loomist alustanud ka Sloveenia, Poola, Ungari ja Bulgaaria.

Eesti brandi projekti algatas Eesti eelmine valitsus 2001. aasta juunis. Projekti eesmärgiks oli välja selgitada ühiskondlikul kokkuleppel põhinev süstematiseeritud kogum omadusi, tegusid, asju ja väärtusi, mille abil tutvustada Eestit rahvusvahelisel tasandil, koondada info ühtsesse brandiraamatusse ning korraldada avakampaania samal ajal Tallinnas toimunud Eurovisiooni lauluvõistlusega.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) nõukogu eraldas projektile 2001. aastal 8,78 miljonit krooni ja 2002. aastal 1,61 miljonit krooni ning Eurovisiooniga seotud avakampaania jaoks kolm miljonit krooni. Edaspidine töö seoses Eestit tutvustava tegevuse koordineerimise ning brandi kasutamise ja arendamise vallas on osa EAS üldisest turunduskontseptsioonist.

Eesti brandikontseptsioon on tasuta kasutamiseks kõigile Eesti ettevõtetele ja organisatsioonidele. Selleks tuleb eelnevalt sõlmida litsentsileping Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega.