Eesti alalise esindajana Euroopa Nõukogu juures alustas tööd suursaadik Rasmus Lumi


Eesti alalise esindajana Euroopa Nõukogu juures alustas tööd suursaadik Rasmus Lumi
Rasmus Lumi (vasakul) ja Euroopa Nõukogu peasekretär Thorbjørn JaglandVälisministeerium

Eile, 4. septembril andis Eesti alaline esindaja Euroopa Nõukogu juures Rasmus Lumi Strasbourgis Euroopa Nõukogu peasekretärile Thorbjørn Jaglandile üle oma volikirja.

Volikirja üleandmisele järgnenud vestluse käigus avaldas suursaadik Lumi heameelt selle üle, et teemad nagu tehisintellekt ja küberjulgeolek on võetud Euroopa Nõukogu päevakorda. „Eesti kui digiriigi jaoks on väga oluline, et mõtleme ka tehnoloogia ja inimõiguste sõlmkohtadele ning tagame kiiresti arenevas maailmas inimõiguste ja õigusriigi kaitse. Loodame, et Euroopa Nõukogu jätkab selles valdkonnas juhtrolli,“ sõnas suursaadik Lumi.

Lisaks käsitleti kohtumisel Venemaa Euroopa Nõukogu liikmemaksu võlgnevuse tasumise ning Ukraina temaatikat. Arutades olukorda Ukrainas rõhutas Lumi, et Eesti toetab jätkuvalt Krimmi annekteerimise mittetunnustamise poliitikat. Samuti tänas suursaadik peatselt ametist lahkuvat peasekretär Jaglandit ametiaja jooksul tehtud töö eest.

Lisaks Eesti uuele alalisele esindajale andsid täna oma volikirjad peasekretär Jaglandile üle ka Iirimaa, Sloveenia, Taani, Rootsi ning Andorra suursaadikud.

Suursaadik Rasmus Lumi on sündinud 8. novembril 1975 ning lõpetanud Tartu ülikooli õigusteaduskonna. Välisministeeriumis alustas ta tööd 1995. aastal juriidilise osakonna nooremreferendina. 1999. aastal oli Lumi juriidilise osakonna rahvusvaheliste lepingute büroo direktor, misjärel siirdus tööle Eesti alalisse esindusse ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis. Vahemikul 2002-2005 töötas Lumi kantsleri abina ning aastatel 2005-2006 personaliosakonna peadirektorina. Aastatel 2006-2009 oli Lumi ajutine asjur Eesti suursaatkonnas Ottawas ning vahemikul 2009-2010 peakonsul Peterburis. Aastatel 2010-2013 töötas Lumi konsulaarosakonna peadirektorina ning aastatel 2013-2014 personali peadirektorina. 2014. aastast 2019. aasta suveni oli Lumi Eesti suursaadik Hispaanias.

Euroopa Nõukogu loodi 5. mail 1949. aastal eesmärgiga kaitsta ja edendada inimõigusi, õigusriiki ja demokraatiat. Täna kuulub Euroopa Nõukogusse 47 liikmesriiki ja pakub ligi 830 miljonile inimesele nende õiguste kaitset. Eesti liitus Euroopa Nõukoguga 14. mail 1993. aastal. Organisatsiooni peakontor asub Prantsusmaal Strasbourgis.