Eesti Advokatuuri kantsleriks valiti Hillar Lauri


Eesti advokatuur
Eesti advokatuurFoto: Andres Putting

Eesti Advokatuuri juhatus valiks uueks kantsleriks Hillar Lauri. Eesti Advokatuuri esimehe Hannes Vallikivi sõnul on uue kantsleri üheks oluliseks tugevuseks tema mitmekülgne ja pikaajaline ettevõtluskogemus.

"Advokatuur töötab välja uut arengukava ning kantsleril saab olema vastutusrikas roll arengukava elluviimisel ja advokatuuri ning advokaatide huvide kaitsel,“ sõnas Vallikivi.

Juhatuse hinnangul tulevad Hillar Laurile kantsleri ametis kasuks mitmekülgne kogemus nii Eestis kui ka väljaspool Eestit.

Ta lisas, et Lauriga peetud vestlused veensid juhatuse liikmeid, et ta tunneb põhjalikult advokatuuri toimimispõhimõtteid ja seoseid riigiga, samuti ühiskonna ootusi advokaatidele.

Hillar Lauri omandas juurahariduse Toronto ülikoolis (1986) ning ärijuhtimise magistrikraadi mainekas majanduskoolis INSEADis Prantsusmaal (1996). Enne Eestisse kolimist 1992. aastal töötas ta advokaadina ja lühikest aega prokuratuuris Kanada Ontario provintsis. Ta on siiani Ontario advokatuuri liige.

Eestis on Hillar Lauri tegutsenud ettevõtluses, juhtinud Maailmapanga Eesti esindust, olnud NRG Energy esindaja, konsulteerinud mitmeid ekspordiga tegelevaid ja tehnoloogiasektori ettevõtteid. Ta on lisaks olnud aktiivne mittetulunduslikes tegevustes ja muu hulgas aidanud aastaid korraldada Metsaülikooli.

Uus kantsler valiti seoses tänase kantsleri Kristel Voltenbergi korralise ametiaja lõpuga ja otsusega mitte enam uueks ametiajaks kandideerida.