Eesti Advokatuur valis välja aasta advokaadid

 (4)
Eesti advokatuur
Eesti advokatuuri esimees Sten LuigaFoto: Andres Putting

Eesti Advokatuur valis 2015. aasta silmapaistvaimateks advokaatideks Küllike Nammi kutsetegevuse kategoorias, Karin Madissoni advokatuuri kui kutseorganisatsiooni kategoorias ning Martin Tamme ühiskondliku ja vabatahtliku tegevuse kategoorias.

Aasta advokaatideks valitute puhul hinnati nende panust Eesti õigusriigi arengusse läbi oma tegevuste, julgete sõnavõttude ja kutsemeisterlikkuse.

“Advokaadi elukutsekutsega kaasneb kõrge vastutus. Seadusmaastik ja kohtusüsteem on kodanikule riigi kõige selgem ja tajutavam väljendus ning advokaatidel on täita oluline roll selles süsteemis, et see oleks õiglane, usaldusväärne ja arusaadav kõikidele ühiskonna liikmetele“ sõnas Eesti Advokatuuri esimees Sten Luiga.

Vandeadvokaat Karin Madissoni puhul hinnatakse tema panust advokatuuri arengusse läbi julgete sõnavõttude avalikus ruumis, samuti panust äriõiguse komisjoni eestvedamisse ja töösse.

Kutsetegevuse kategoorias võitnud Küllike Nammi puhul väärtustatakse tema kõrget professionaalsust nii kriminaal-, tsiviil-, väärteo kui ka haldusasjades ning asjaolu, et tema nime võib leida paljudest Riigikohtu lahenditest, mille kaudu ta on andnud suure panuse kohtupraktika arengusse. Küllike Namm veab Lääne-Virumaa suurimat advokaadibürood ning tema mitmekülgne ning särav isiksus on eeskujuks paljudele oma advokaaditeed alustavatele kolleegidele.

Seotud lood:

Martin Tamme puhul tuuakse esile tema tööd kohtumenetluse erinevate osapoolte Hea Tava projekti ettevalmistamisel, mis on suunatud õigusmõistmise autoriteedi tõstmisele ning paremale kohtumõistmisele. Projekti alusel on viidud läbi ümarlaudu ja arutelusid ligi 200 kohtuniku, prokuröri ja advokaadi osavõtul. Pilootprojekt on keskendunud Harju maakohtu tööpiirkonnale, kuid järgnevatel aastatel on kavas seda laiendada kogu Eestile.

Eesti Advokatuur on 1919. aastal 14. juunil asutatud advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era-ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks.

Eesti Advokatuur valib aasta advokaati teist korda.