Eesistumine tõi teenetemärkide saju riigiametnikele

 (87)
Teiste seas pälvis president Kersti Kaljulaidilt teenetemärgi Luukas Kristjan Ilves, kes oli eesistumise ajal diginõunik EL alalise esinduse juures
Teiste seas pälvis president Kersti Kaljulaidilt teenetemärgi Luukas Kristjan Ilves, kes oli eesistumise ajal diginõunik EL alalise esinduse juuresFoto: Tanel Meos

Eesistumise korraldamise ja läbiviimise eest tunnustas president kokku 14 riigiteenistujat.

Kõrgeima tunnustuse ehk Riigivapi aumärgi pälvisid diplomaadid, Eesti alalise esinduse asejuht Clyde Kull ja Eesti alaline esindaja EL juures Kaja Tael ning Eesti eesistumise korraldusmeeskonna juht Piret Lilleväli.

Tuntuimatest eesistumise eestvedajatest sai presidentilt aumärgi veel Riigikantselei EL asjade direktor Klen Jäärats (Valgetähe III klass), EL alalise esinduse digitaalnõunik Luukas Kristjan Ilves (Valgetähe IV klass) ja rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler, digimaksustamise teema eestkõneleja Dmitri Jegorov (Valgetähe IV klass).

Luukas Ilvese kohta annab presidendi kantselei teada, et tal on kaalukas panus digiprogrammi elluviimisesse ja digitaalse Euroopa arendamisesse. „Ilves aitas edasi viia andmete vaba liikumise ja kogu digitaalse siseturu eelnõusid. Ilves panustas ka EL Nõukogu eesistumise digitippkohtumisse ning digieesistumise teostamisse.”

Kui seni välja toodud nimed ütlevad üht-teist ka keskmise eestlase jaoks, siis järgmised on lihtinimesele ilmselt üsna võõrad. Kaitseministeeriumi NATO ja EL osakonna nõunik Thomas Mell saab Valgetähe IV klassi teenetemärgi Eesti julgeoleku tugevdamise eest läbi Euroopa Liidu kaitsealase koostöö edendamise. „Mell aitas anda Eesti eesistumisele tugevat kaitsefookust ja algatada Euroopa Liidu alalist struktureeritud kaitsekoostööd,” märkis presidendi kantselei.

Valgetähe IV klassi teenetemärgi saab ka riigikantselei EL sekretariaadi eesistumise digipoliitika nõunik Margus Mägi. „Mägi kujundas Eesti eesistumise ajal erinevaid valdkondi läbivat terviklikku ja koordineeritud digipoliitikat,” andis teada presidendi kantselei.

Samuti saab Valgetähe IV klassi teenetemärgi keskkonnaministeeriumi asekantsler Meelis Münt, kes oli eesistumise ajal kliimaküsimuste teemajuht. „Tema juhtimisel saavutati lõplik kokkulepe ETS [heitkogustega kauplemise süsteem - toim] osas ning riikidevaheline kokkulepe muudes kliimapaketi osades,” teatas presidendi kantslei.

Riigikaitse arendamise eest saab Valgetähe IV klassi teenetemärgi kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Kristjan Prikk. „Prikk on pühendunud Eesti julgeoleku tugevdamisele hübriidohtude valdkonnas, Euroopas kaitsevaldkonna rahastamise küsimustes, sõjalise Schengeni väljaarendamises ning Euroopa Liidu alalise struktureeritud kaitsekoostöö (PESCO) algatamisega,” märgib presidendi kantselei.

Veel saab Valgetähe IV klassi teenetemärgi riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktori asetäitja Triin Uusberg, kes „aitas ellu viia Eesti eesistumise programmi ning on juhtinud Coreper I (liikmesriikide valitsuste alaliste esindajate komitee) valdkondi puudutavaid ülesandeid.”

Kraadi võrra madalama, Valgetähe V klassi teenetemärgi saab aga Eesti nõunik EL alalise esinduse juures Marika Linntam. „Pühendunud töö Eesti eesistumise ajal EL nõukogus,” märgib kantselei. „Esinduse töö eeskujulik koordineerimine ja Antici töögrupi juhatamine.” Antici töögrupp valmistab ette alaliste esindajate komitee Coreper II kohtumisi.

Samuti saavad Valgetähe V klassi teenetemärgi Carita Rammus, koordineeriv nõunik EL alalises esinduses tööhõive, sotsiaalpoliitika ja terviseküsimustes ja teinegi nõunik EL alalises esinduses Katrin Sibul, kelle kohta märgib presidendi kantselei, et ta „andis suure panuse eesistumise õnnestumisse ja juhtis hiilgavalt EL Nõukogu üldasjade nõukogu.”