Diplomitööde varikirjutajad reklaamivad end avalikult internetis ja lubavad, et plagiaadisüüdistuste pärast tellijad muretsema ei pea

 (83)
Diplomitööde varikirjutajad reklaamivad end avalikult internetis ja lubavad, et plagiaadisüüdistuste pärast tellijad muretsema ei pea
Kuvatõmmis

Hiljutiste poliitikute diplomitööde plagiaadijuhtumite valguses on seni kõrvale jäänud üks teine akadeemilise pettuse vorm: tööde tellimine varikirjutajatelt. Pakkumisi pole raske leida, piisab vaid interneti otsingumootorisse vastav päring sisestada. Selleks on internetis loodud ka täiesti avalikud leheküljed.

Pakutakse kõiksuguste akadeemiliste tööde kirjutamist, esseed, kursusetööd, praktikaaruanded, bakalaureuse- ja magistritööd. „Kui mõni üksik juhtum mitme aasta jooksul välja arvata, siis on kõik kliendid oma töödega läbi saanud,” lubab üks varikirjutajaid vahendav internetilehekülg.

Teenust pakutakse näiteks alushariduse, õigusteaduse, meditsiini, õenduse ja inimese anatoomia ning füsioloogia, teeninduse, äri-, finants- ja organisatsioonijuhtimise je paljude teiste erialade õppijatele. Eesti Päevaleht on varasemalt kirjutanud ka juhtumitest, kus õppejõud tellivad varikirjutajatelt lõputööde retsensioone.

Sealjuures saab kirjutise kätte päris kiiresti, lühemate tekstide puhul on ooteajaks isegi vaid päev, magistritöö puhul 14-60 päeva. Hindu otseselt välja ei tooda, kuid öeldakse, et need sõltuvad töö keerukuse astmest võttes arvesse töö kirjutamiseks kuluvat aega mitte lehekülgede arvu. Lubatakse, et hinnad on läbiräägitavad ja võimalik on ka töö osade viisi tasumine. Ühe kuulutuse alla märgitud 5 eurot lehekülje kohta ei tundu siiski kuigi tõenäoline.

Seotud lood:

Varikirjutamist pakkuvad leheküljed lubavad täielikku anonüümsust, väidetavalt saab töö kätte ka enda isikut paljastamata.

Sealjuures on varikirjutajad tundlikud plagiaadi osas: mitmel leheküljel leidub kinnitus, et töö kirjutataks spetsiaalselt tellija jaoks. „Ühtegi siiani meie poolt kirjutatud töödest ei ole koolis tunnistatud plagiaadiks. Enne töö eest tasumist saad tööga tutvuda ja seda soovi korral mõne plagiaadituvastusprogrammiga kontrollida,” on kirjas ühel akadeemilisi töid raha eest pakkuval leheküljel.

Näpunäiteid saavad varikirjutajate abil diplomitaotlejad ka selleks, et õppejõududes mitte kahtlust äratada. „Suhtle juhendajaga – lõputöö kirjutamise protsess eeldab juhendajaga suhtlemist, temalt tagasiside küsimist, nii tagad, et protsess on loomulik,” on ühel leheküljel kirjas. „Enne töö kaitsmist ja esitamist tee töö sisu endale selgeks – nii ennetad koolis tekkivaid kahtluseid.”

Sealjuures jäävad teenusepakkujad ise anonüümseks. Mitte kusagilt ei leia pakutavate telefoninumbreid ja ka emailid, kuhu kirjutada, adressaadiisikut tuvastada ei võimalda. Vaid ühel puhul sisaldab email ka isikunime, kuid otsing internetis sellise nimega inimest esile ei too: arvata võib, et tegemist on varikirjutaja varjunimega.