Digiboks või -teler tuleb häälestada uuele sagedusele

 (75)
Digiboks või -teler tuleb häälestada uuele sagedusele
Foto: Andres Putting

Ööl vastu 26. maid hakkavad ETV, ETV2, Kanal2, TV3 ja tasulist Tallinna TV edastavad digilevi telesaatjad tööle 28. kanalil, mistõttu tavaantenniga digitelevisiooni vaatavates kodudes tuleb teha oma digiboksil või -teleril tehase algseadete taastamine ja uus kanaliotsing.

26. mai varahommikul viiakse digilevi 45. kanali saatjad üle madalama sagedusega  28. edastuskanalile. Uuel sagedusel hakkavad programme edastama Tallinna, Kristiina (Tallinna kesklinn), Eisma, Ellamaa, Haapsalu, Koljaku, Lauli, Paldiski, Pehka ja Vihasoo saatjad. Sagedusemuudatus puudutab televaatajaid Harju-, Lääne-, Rapla-, Järva- ja Lääne-Virumaal, teatas AS Levira.

Üleminek madalamale sageduskanalile on oluline osa digilevi vastuvõtutingimuste parandamisest.
Tavaantenniga digilevi vaatajad peavad sagedusemuutuse järel tegema oma digiboksis või digiteleris niinimetatud „tehase algseadete taastamise". Sellega puhastatakse seadme mälu ja leitakse teleprogrammid nende uutelt sagedustelt.

Tehaseseadete taastamine:

· Vajuta juhtpuldilt nuppu „MENU"

· Vali peamenüüst „SEADED" ja otsi üles „TEHASESEADETE TAASTAMINE".

Toimi ekraanile ilmuvate juhiste järgi. Menüüs liikumine toimub tavaliselt noolenuppudega üles-alla ja paremale-vasakule. Valiku kinnitamiseks on nupp „OK". Kui vastuvõtja küsib koodi, siis üldjuhul on selleks "0000".

Uus kanaliotsing: Tehaseseadete taastamine käivitab tavaliselt automaatse kanaliotsingu. Kui tasuta kanalite vastuvõtja leidis otsingu tulemusena rohkem kui 5 programmi, siis on vajalik kanali käsitsi- ehk  manuaalotsing. Selleks korrake lõiku "tehaseseadete taastamine" ja vajadusel katkestage automaatotsing. Sisestage otsinguparameetriteks sageduskanal nr. 28 (ehk E28) ja/või kesksageduseks 530 MHz (ehk 530 000 KHz). Täpsemaid juhiseid leiate seadme kasutusjuhendist.

Kui Teil ei õnnestu vastuvõtjat uuele sagedusele häälestada, siis võite abi saamiseks pöörduda     kas seadme müüja, tasulist antennipaigaldusteenust osutava ettevõtte poole (kelle kontaktid leiate digilevi kodulehelt) või  tehnilise taibuga sugulase, peretuttava või hea naabri poole

Kui vaatate ka tasulisi programme, siis saate vastuvõtuseadme häälestamisel abi küsida ZuumTV - Starmani klienditeeninduselt telefonil 1770.

Läbiviidav sagedusemuudatus on digilevi vabade programmide jaoks viimane ja tähistab saatjatevõrgu ehituse lõppu. Tasuta programmid jõuavad sellega oma õigesse asukohta, varem analoogtelevisiooni kasutuses olevale 28. sageduskanalile.

Digilevi vabade programmide viimine madalamale sageduskanalile tagab parema signaalilevi läbi metsade ja teiste looduslike takistuste. Ka möödunud suvel vaatajaid seganud ülilevi mõju peaks selle muudatusega leevenema. Lisaks suurendab see Põhja-Eesti rannikul Soome digitelevisiooni püüdvate huviliste lootusi signaali tabada.