DELFI STRASBOURGIS: Viie minutiga loeti ette ajalooline kohtuotsus, mis muutis äärmuslike netiarvamuste eest vastutuse jaotumist

 (90)
Turk ja Otsmann
Foto: Urmo Soonvald

Kui aasta tagasi oli Euroopa Inimõiguste Kohtu Suurkojas kohtulikku arutelu Delfi vs Eesti Vabariik kuulamas paarsada inimest, siis tänane otsuse väljakuulutamine pakkus huvi vähestele, sest tegu oli kiretu, ehkki ajaloolise hetkega. Kohtu sõnul peab portaal vastutama vihakõne ja otseste üleskutsete eest vägivallale.

17st Euroopa kõrgeimast kohtunikust 15 olid otsuse poolt, aga seitse avaldasid eriarvamust ja neist omakorda kaks olid "mittenõustuvad eriarvamused" ehk ei olnud päri kohtu üldise otsusega. Need kaks olid Ungari kohtunik Andras Sajo ja Gruusia kohtunik Nona Tsotsoria. Eesti esindaja Julia Laffranque oli nende seas, kes ei pidanud Delfi hagi rahuldamist põhjendatuks.

Kohus algas täpselt välja kuulutatud ajal, Euroopa Inimõiguste kohtu esimees Dean Speilmann tänas ja tutvustas osalejaid ning luges siis ette otsuse. See kõik kestis napid viis minutit. Avalik istung on Suurkoja mõistes haruldane, sest kui aastas saab Euroopa kohus ca 70 000 kaebust, millest Suurkoja ette jõuab sõltuvalt aastast ca 200, siis avalikult öeldakse otsus maha kõigest umbes kümnel korral.

"Kuna algse, Leedo loo, kommentaarid olid ekstreemsed ja hüvitise summa ca 320 eurot polnud märkimisväärne, siis kohus jättis selliste kommentaaride portaalipidaja riskiks ja luges, et sõnavabadus ja isiku õigused on tasakaalustatud," kommenteeris Delfit esindav advokaat Villu Otsmann.

Seotud lood:

Kohus arendas edasi nn teata-ja-võta-maha printsiipi. Majanduslike huvidega portaal ei saa tugineda vaid sellele sellele põhimõttele, kui tegu on vihakõne ja otseste ähvardustega.

"See tähendab, et uudisportaal, kus on kasutajate loodud sisu, on alati kohustatud nendega tegelema. Portaal peab tagama, et vihakõne ja otseseid ähvardusi seal poleks," lisas Karmen Turk.

Kas otsus üllatas teid?
Otsmann: "Ei üllatanud. Tasakaalu otsimine esimesel sellisel kohtuvaidlusel ei vii veel lõpliku tõeni."
Turk: "Pigem üllatas, sest Euroopa kohus asub rahvusvaheliselt teatud kontekstis, kus on üldine arvamus, et kasutajate loodud sisu levitamine omab kasutegurit, mis ületab selle negatiivsed mõjud."

Mõlemad Delfi esindajad nõustuvad eriarvamusel olnud kohtunikega eriti selles osas, et otsustavaks sai pigem ühe kommentaari rassistlik sisu ilma, et see oleks välja öeldud, ning eristas majanduslike huvidega portaalid ja muud platvormid - nii võib jääda mulje, et sõnavabadus on üksnes hobi küsimus.