Delfi: kaebame riigikohtu otsuse edasi Euroopasse

 (38)
Delfi: kaebame riigikohtu otsuse edasi Euroopasse
Foto: Eero Hänninen

Delfi juhatuse esimees Andrus Raudsalu kinnitas, et riigikohtu otsus, mille põhjal peab Delfi hüvitama Vjatšeslav Leedole isiklike õiguste rikkumisega tekitatud mittevaralise kahju 5000 krooni, kaevatakse edasi Euroopa inimõiguste kohtusse.

Riigikohus nõustus alama astme kohtute seisukohaga, et Delfi internetiportaalis 24. jaanuaril 2006. aastal avaldatud artikli “SLK lõhkus plaanitava jäätrassi” juures avaldatud 20 kommentaari on au teotavad oma vulgaarse, inimväärikust alandava ja ähvardusi sisaldava iseloomu tõttu. Riigikohtu otsuses on kirjas, et portaalipidaja on kohustatud selgelt õigusvastase sisuga kommentaaride avaldamist ennetama ja selliste kommentaaride avalikustamisel on portaalipidaja kohustatud need võimalikult koheselt portaalist kõrvaldama.

“Eesti kohus on võtnud Euroopas täiesti pretsedenditu seisukoha, mis on vastupidine kogu senisele kohtupraktikale. Samuti ei saa nõus olla sellega, et teo tegelik toimepanija millegi eest ei vastuta ja kogu vastutus pannakse vahendaja õlule. Selline otsus ei aita kuidagi kaasa internetiruumi korrastamisele. Need inimesed, kes Internetis vaenu ja vihkamist levitavad, näevad, et vastutust nende tegude eest kannab keegi teine. Selline olukord lisab läbustajatele vaid tuult tiibadesse,” lausus Raudsalu. “Me kaebame otsuse edasi Euroopa inimõiguste kohtusse. Kommentaatorite jaoks midagi ei muutu.”

“Samuti jääb meile arusaamatuks, et riigikohus ei arvestanud asjaolu, et ringkonnakohtu otsuse aluseks olnud Saksa kohtupretsedenti tõlgendati ekslikult ja sisuliselt vastupidiselt Saksa kohtu otsusele, kuigi meie kaitsjad sellele eraldi viitasid,” märkis Delfi juhatuse esimees. “Juhime tähelepanu riigikohtu poolt edastatud tähelepanekule, et “märgitud kohustused kui ka hüvitise väljamõistmine kujutavad küll sõnavabaduse riivet, mis on aga õigustatud au ja hea nime kaitsega”. Delfi loodab, et loodud pretsedent saab lõpliku hinnangu Euroopas ega tingi sõnavabaduse kui ühe põhiõiguse surumist kitsastesse raamidesse.”