DELFI GRAAFIK: Õpetajate keskmine palk on suurem kui maakonna keskmine

 (74)
DELFI GRAAFIK: Õpetajate keskmine palk on suurem kui maakonna keskmine
Õpetajate palgatõusuks korraldatud meeleavalduse plakatFoto: Andres Putting

Õpetajate keskmine kuupalk oli 2010. aastal kõigis maakondades suurem võrreldes maakonna keskmisega, erandiks olid vaid Tallinn ja Harjumaa, kus õpetaja palk jääb üldisele keskmisele palgale alla.

Statistikaameti ja rahandusministeeriumi andmeid kõrvutades selgus, et Tallinna koolide õpetajad said mullu palka keskmiselt 833 eurot, samal ajal kui kõigi teiste elualade keskmine palk kokku oli 901 eurot.

Harjumaa õpetajad teenisid keskmiselt 812 eurot võrrelduna 886-eurose keskmise palgaga.

Eesti õpetajate keskmine palk tervikuna jäi 21 euroga alla 2010. aasta riigi kestmisele palgale, olles 771 euro tasemel.

Lisaks Tallinna õpetajatele said üle 800 euro palka ka Tartumaa õpetajad, kes teenisid keskmiselt 821 eurot. Madalaim oli Jõgevamaa õpetajate palk, mis jäi 77 euroga alla riigi keskmisele õpetajate palgale.

Kõige suurem vahe maakonna keskmisel ja õpetajate keskmisel palgal on Valgamaal, kus õpetajad saavad keskmiselt 152 euro võrra suuremat palka maakonna keskmisest.

Raplamaal on õpetajate ja maakonna keskmise palga vahe 143 eurot, Võrumaal 117 ning Järvamaal 112.

Rahandusministeeriumi andmetel kulus mullu riigi üldhariduskoolidele õpetajate personalikuludeks, kuhu käivad lisaks palgale ka õppelaenude kustutamine, koolituskulud ning tööandja poolt makstavad tööjõumaksud, 16,3 miljonit eurot. Tänavu on selleks planeeritud 18,1 miljonit eurot.

Kohalike omavalitsuste munitsipaal- ja eraüldhariduskoolide õpetajate personalikuludeks kulus mullu 157,7 miljonit eurot ja selleks aastaks on planeeritud 156,9 miljonit eurot.