DELFI FOTOD: Weizenbergi tänava rekonstrueerimistööd on lõpetatud, osa tänavast on nüüd ühesuunaline

 (2)

Tallinnas A. Weizenbergi tänaval veebruaris alanud rekonstrueerimistööd on nüüd lõppenud ja sile asfalttee koos uute trammiootepaviljonide ja -platvormidega on valmis saanud. Weizenbergi tänava Narva maantee ja Faehlmanni tänava vaheline osa muudeti ühesuunaliseks ning sõita saab seal nüüd vaid Kadrioru suunal.

Tallinna kommunaalameti tellimusel teostatud A. Weizenbergi tänava rekonstrueerimistööd Narva maantee ja Poska tänava vahelisel lõigul on lõpetatud. Ehitustööde eesmärk oli miljööväärtuslikus piirkonnas asuva tänava rekonstrueerimine arvestades nii jalakäijate, jalgratturite, ühistranspordi kui autoliiklusega, teatas Raepress.

Koostatud rekonstrueerimisprojekti kohaselt rekonstrueeriti A. Weizenbergi tänav Narva maanteest kuni Fr. R. Faehlmanni tänavani ühesuunaliseks ja endisele kesklinnasuunalisele liiklussuunale rajati sõiduteega paralleelselt asetsevad parkimiskohad. Ülejäänud lõigus säilis kahesuunaline liikluskorraldus.

Parkimiskohtade kõrvale äärekivi taha on paigaldati 40-sentimeetrine betoonplaatidest kindlustusriba ja kõndimisala. Kõrghaljastus säilitati olemasoleval kujul. Peale tee-ehituslike tööde rekonstrueeriti sidekanalisatsioon, rajati LED–tehnoloogial põhinev tänavavalgustus, ehitati 530 meetrit veetorustikku, 620 meetrit sademeveetorutikku, 450 meetrit olmevee kanalisatsioonitorustikku, 540 meetrit survekanalisatsioonitorustikku, ehitati sademevee pumpla ning 750 meetrit gaasitorustikku.

Foto: Priit Simson

Sõidutee eraldati trammiteest 12 sentimeetri kõrguse äärekiviga. Äärekivi ja trammirööbaste vahele rajati miljööväärtuslikku piirkonda sobiv sillutiskivi kate.

Lisaks rekonstrueeriti A. Weizenbergi tänava äärsed jalgratta- ja jalgteed. Paaritute numbritega majade poolsele küljele rajati kolme meetri laiune asfaltkattega jalgratta- ja jalgtee, mis on sõiduteest eraldatud 3-10 meetri laiuse haljasribaga. Paarisnumbritega majade poolsel küljele on rajatud asfalteeritud kõnnitee L. Koidula nimelise trammipeatuseni, kust jätkub sillutiskivikattega jalgtee kuni J. Poska tänava ristmikuni. Kõikide jalakäijate tee ülekäigu kohtade ette rajati vaegnägijate liiklemise hõlbustamiseks relieefsed betoonplaadid.

Täiendavalt korrastati ka Fr. R. Fahelmanni tänava (A. Weizenbergi ja L.Koidula tänava vahelisel lõigul) sõidutee asfaltbetoonist kate. Kokku rekonstrueeriti ja ehitati linna teatel 1,8 kilomeetrit sõidu- ja kõnniteid.

Projekti koostas Reaalprojekt OÜ. Ehitustööde teostaja oli Lemminkäinen Eesti AS. Ehitustööde lepinguline maksumus oli 1,4 miljonit eurot.

Weizenbergi tänav ootas aastaid remonti Foto: Andres Putting