DELFI FOTOD: Tallinna külje alla kerkinud isetekkeline prügimägi riivab silma isegi aerofotol

 (135)

Delfi fotograaf liikles sel nädalal Tallinnas Lasnamäel Betooni tänaval ja märkas selle lõpus isetekkelist prügimäge. Kohapeal käis pärast Delfilt info saamist ka Tallinna munitsipaalpolitsei ametnik, kuid tuleb välja, et prügi on viidud täpselt üle piiri ja see asub hoopis Rae vallas. Koristama peab prügi aga sootuks keskkonnaamet.

„Betooni tänav on kahtlemata üks kõige auklikum ja koledam tänav Tallinnas üldse. Aastaid tagasi tegin fotoloo sellest, kuidas sinna raudtee äärde tuuakse tuhandeid rehve, mille tulemusel suleti metsa viiv tee ja prügi koristati. Nüüd on tolle suletud tee läheduses tekkinud uus omaalgatuslik sodila,” sõnas kohapeal käinud fotograaf. Prügi vedeleb tulevase uue Tallinna vangla lähistel.

Delfi päringu peale saatis mupo kohale asja uurima tugipunkti ametniku, kes tegi ka pilte. Ühtlasi vaadati järele, kellele maa kuulub. „Ilmselt on Tallinna inimesed viinud oma prügi Rae valda, sest see on väga napilt Rae valla territoorium,” märkis mupo pressiesindaja Meeli Hunt, kelle sõnul võttis mupo Rae vallaga ühendust ja saatis ka pildid edasi.

Rae vallavalitsuse vastuvõtusekretär Marleen Hiiekivi nentis, et jäätmed asuvad Rae valla haldusterritooriumil, kuid täpsustas, et tegu on reformimata riigimaaga, mille eest vastutab keskkonnaamet. Ühtlasi kinnitas ta, et vald on prügilast juba teadlik. „Rae vald on tegelenud probleemi lahendamisega ja viimati saatnud keskkonnaametile 7. veebruaril ettekirjutuse jäätmete koristamiseks,” lausus Hiiekivi.

Seotud lood:

Hiiekivi sõnul peab Rae vald oluliseks, et isetekkinud prügila saaks likvideeritud ja leitaks lahendus, et prügistamine ei jätkuks. Samas nentis ta, et kahjuks on prügistajaid leida tagantjärele keeruline.

Keskkonnaameti jäätmebüroo jäätmespetsialist Görel Grauding nentis, et tegu on probleemse alaga, ja märkis, et keskkonnaamet on seda Rae vallavalitsuse ettekirjutuse alusel ka varem koristanud. Viimati koristati ala 2014. aasta kevadel. „Rae vallavalitsus edastas meile 7. veebruaril uue ettekirjutuse reformimata riigimaale toodud jäätmete likvideerimise korraldamiseks. Ala korrastamine on kahtlemata vajalik, plaanime korraldada jäätmete likvideerimise hiljemalt sügiseks 2017,” kommenteeris Grauding.

Mõeldud on ka sellele, kuidas tagada, et edaspidi prügi samasse kohta ei toodaks: plaanis on prügistatud maa-ala juurde viiv tee tõkestada. „Osa teest on juba praegu tõkestatud, kuid kuna tee on ühe lähedal asuva ettevõtte poolt kasutuses, pole olnud võimalik teed täies ulatuses tõkestada,” selgitas Grauding. „Arvestades jätkuvat prügistamise probleemi antud alal on kavas tee tõkestada kohe alates reformimata riigimaa algusest ehk umbes kümne meetri kauguselt Betooni tänavast. Oleme seda plaani arutanud ka Rae vallaga, kes on samuti tee tõkestamisega nõus.”

Isetekkeliste prügimägede probleemi asub sellest artiklist ajendatuna arutama ka riigikogu keskkonnakomisjon, mille järgmise neljapäeva istungile kutsutakse kõik asjassepuutuvad ametkonnad, et olukorrast ülevaade saada ja lahendused leida. Komisjoni esimehe Rainer Vakra hinnangul võiks kaaluda isetekkeliste prügimägede juurde ka kaamerate paigaldamist, et tuvastada, kes sinna prügi viima sõidavad.

Kuhu viia?

Keskkonnaamet tuletab ühtlasi meelde, et jäätmed tuleb viia lähimasse jäätmejaama või tellida nende äravedu ettevõttelt, kes jäätmeveoga tegeleb. Infot lähimate jäätmejaamade kohta saab kohalikust omavalitsusest või kaardirakendusest kuhuviia.ee. Jäätmevedu tellides tuleb veenduda, et veoteenuse osutajal on jäätmeluba või registreerimistõend. Seda saab järele vaadata keskkonnaameti e-teenuste portaalist https://eteenus.keskkonnaamet.ee.

Mitmeid jäätmeid, näiteks värve, lakke, liime, lahusteid, puhastusvahendeid, ravimeid, patareisid, akusid, päevavalguslampe, väetiseid ja koduelektroonikat, võetakse jäätmejaamas vastu tasuta. Üha enam on tekkinud ka taaskasutus- ja uuskasutuskeskusi, kus võetakse tasuta vastu kasutuskõlblikku mööblit.

Hea lugeja, kui sulle on silma jäänud mõni sarnane kole isetekkeline prügimägi, siis saada meile selle kohta info ja pildid aadressil vihje@delfi.ee või kasuta allolevat vormi. Teretulnud on muidugi ka sisukad arvamused ja kogemused seoses säärase prügistamisega.

Saada vihje siit! Tagasi