DELFI FOTOD: Karula rahvuspargis asuva järve veetaseme languse põhjustasid koprad

 (52)

Kui esialgu arvati, et Karula rahvuspargis asuva Väikese Pehmejärve veetaseme alanemine on tingitud metsaparanduskraavi kaevamisest, siis nüüdseks on RMK, keskkonnaamet ja keskkonnainspektsioon välja selgitanud, et vee alanemine on siiski looduslik.

Pärast Karula rahvuspargi ja RMK-le kuuluva metsa piiriks oleva maaparanduskraavi puhastamist ilmes, et rahvuspargis asuva Väikese Pehmejärve veetase on hakanud langema, sest vesi voolab järvest kuivenduskraavi.

Möödunud nädalal käisid kohapeal asjaoludega tutvumas nii RMK, keskkonnaameti kui -inspektsiooni esindajad, kes tõdesid, et vesi voolab küll maaparanduskraavi, kuid veetaseme alanemine on looduslik. "Keskkonnainspektsioon rikkumist ei tuvastanud," kinnitas RMK kommunikatsioonijuht Mari-Liis Kitter Delfile.

"Kõne all oleva Kantsi maaparandussüsteemi veeväljavool Väike Pehmejärvest on tekkinud kobraste tegevuse tulemusel. Antud kohas on kobras kaevanud kanali, mis on ühendanud järve ja ca 50 m kauguselt möödamineva kraavi, mille kaudu vesi järvest välja voolab," selgitas Kitter.

RMK kommunikatsioonijuhi sõnul on olnud sademetevaene aeg ja vee pealevoolud soost on külmunud, mistõttu ei suuda pealevool kompenseerida väljavoolu ja veetase ongi alanenud. "Veepinna ajutine alanemine on praegu täheldatav ka mujal," märkis ta.

Kobraste rajatud kanal suletakse

Seotud lood:

Siiski poleks järve veetase sellisel määral alanenud, kui metsaparanduskraavi poleks rekonstrueerimise käigus sügavamaks kaevatud. Selge on aga see, et kuivenduskraavi keegi sulgema ei hakka ja kui kobraste kaevatud kanalit poleks, taastuks ka järve veetase ning kuivenduskraav täidaks oma eesmärki, kahjustamata järve.

RMK pakkus lahenduseks, et 1 m sügavune ja 0,5 m laiune kobraste poolt rajatud kanal tuleb võimalikult kiiresti sulgeda, et selle kaudu toimuv väljavool ei muudaks oluliselt Väikese Pehmejärve veerežiimi.

Tegevuste kooskõlastamiseks pöördus RMK kaitseala valitseva keskkonnaameti poole, mis andis kõnealuse kraavi likvideerimise ideele rohelise tule ning lähiajal alustab RMK kobraste rajatud kanali sulgemist. Selleks tuleb maha võtta ka kümme puud, et ekskavaator metsas toimetama mahuks.

Kobraste tegevus on osaliselt põhjustanud ka Suure Pehmejärve veetaseme alanemise. Selle järve juures plaanitakse lisaks kobraste poolt rajatud isevoolse kanali ja isetekkelise kraavi sulgemisele puhastada Ahelo jõe Suurde Pehmejärve suubuvat betoonist ülevoolu regulaatorit.

Kohalik elanik: järv voolab enne suve tühjaks

Delfi kirjutas 18. veebruaril, et Väikese Pehmejärve olustikuga kursis oleva kohaliku elaniku sõnul on järve ümber olnud kraavid veest tühjaks jooksnud.

“Hetkel hoiab järve täiesti tühjaks jooksmast vanad kobraste poolt loodud tammid, mis hoiavad vett kinni enne magistraalkraavi voolamast,” selgitas kohalik elanik, kelle hinnangul on järve veetase umbes meetri võrra alanenud.

Põhjus, miks järv veest tühjaks jooksmas on, peitus kohaliku kinnitusel RMK Kantsi maaparandussüsteemi rekonstrueerimise projekti raames kaevatud suures magistraalkraavis, mis paikneb 50 meetri kaugusel Väikesest Pehmejärvest.

“Selle kraavi ja järve vahel on aga koprad kaevanud omad tunnelid ja kuhilad. Need kuhilad on nüüd kuivad ja nende tunnelid on kuni 1 meetri sügavuselt veest tühjad,” kirjeldas kohalik.

“Kui sama tunnelisüsteem jääb nii nagu on, siis see järv voolab enne suve täiesti tühjaks,” kardab ta.

RMK metsaparandustalituse metsaparandaja Meris Süsta ütles 18. veebruaril Delfile, et hetkel ei oska ta öelda, millest veetaseme langus põhjustatud on.

"Töid teostatakse vastavalt projektile ja projektis on samamoodi keskkonnameti ja põllumajandusameti kooskõlastused ning ehitusload olemas," kinnitas Süsta.