Dalai-laama istutatud tamm kuivas ära

 (42)
Dalai-laama istutatud tamm kuivas ära
AFP/Scanpix

Tii­be­ti vaim­se ju­hi, da­lai-laa­ma Ten­zin Gyat­so poolt 1991. aas­ta sügi­se­se Ees­ti vi­sii­di ajal Ima­ve­re val­da is­tu­ta­tud tamm on püha­me­he puu­du­tu­sest hoo­li­ma­ta ära kui­va­nud.

Ki­ke­ve­re väi­ke­se ki­ri­ku­par­gi lä­he­dalt pä­rit Mart Mäe­mets rää­kis, et ilm­selt sai saa­tus­li­kuks is­tu­tus­koht suur­te puu­de var­jus, kus tam­me­le ei jät­ku­nud sir­gu­mi­seks liht­salt pii­sa­valt val­gust, kirjutab Eesti Päevaleht.

„Na­gu nen­de tam­me­de­ga ik­ka on, ki­pu­vad nad min­gi aja möö­du­des pä­rast is­tu­ta­mist kui­va­ma. Ta­va­li­selt on­gi kas­va­ma hak­ka­mi­se tõen­äo­sus üks ka­he­le," tä­hen­das ta ja li­sas, et prae­gu­sel ajal, kui is­tu­ta­ta­vad puud tu­le­vad puu­koo­list suu­re mul­la­pal­li­ga, on nen­de elu­loo­tus suu­rem.

Prae­gu on ko­ha­li­kud aga plaa­ni võtnud, et tii­be­ti bu­dis­mi kaas­tun­de­ju­ma­la Ava­lo­ki­tešva­ra mai­se ke­has­tu­se poolt 18 aas­tat ta­ga­si ok­toob­ris maas­se pan­dud tam­me­puu ase­me­le tu­leb lä­hia­jal uus is­tu­ta­da, sest see on ik­ka­gi püha koht.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevaleht Onlines


Küsitlus #118543