Brüssel nõuab joodikutele busse

 (102)
liinibuss
Foto: DELFI

Euroopa Parlamendi liikmed kutsuvad liikmesriike üles looma alkoholi tarvitanud inimestele öisel ajal bussiliine, et vähendada roolijoodikute sooritatud avariide hulka.

Parlament märgib eelmisel nädalal vastuvõetud raportis, et alkoholi kuritarvitamisest tulenevad probleemid on Euroopa Liidu riikides hakanud omandama murettekitavaid mõõtmeid.

Saadikud kutsuvad komisjoni üles sõnastama liikmesriikide jaoks üldeesmärgid ohtliku ja kahjuliku alkoholitarbimise ohjeldamiseks.

Nendes on kirjas nõue karmistada kontrolli alkoholimüüjate üle.

Muuhulgas on aga ka ettepanek pakkuda rohkem võimalusi vere alkoholisisalduse teadasaamiseks ja kontrollimiseks. Selleks soovitatakse internetipõhist automaatset kalkulaatorit. Ka soovitakse, et alkoholi pakkuvates asutustes oleks võimalik oma promille eriti öisel ajal testida

Ettepanekutes on kirjas, et liikmesriike hakatakse ergutama tagama ühistranspordi kättesaadavus juhtidele, kes on tarbinud alkoholi.

Ühenduse Alkoholivaba Eesti esimees Lauri Beekman lausus Delfile, et purjus inimestele eraldi bussiliini pole küll mõtet käima panna — tekiks kohe küsimus, miks neile, aga mitte teistele hilja linna peale jäänud inimestele.

Tema sõnul oleks purjus inimeste koju saamise esmane variant ikkagi takso.

Teisalt oleks vägagi tervitatav, kui linn, mis lubab hilistel öötundidel lahti olevatel asutustel äri ajada, organiseeriks oma kodanikele vastu tulles rohkem öötranspordiliine, arvab Beekman. Sest ega üksnes joodikud jää ööseks linna peale, ka kaine inimene tahab mõnikord kauem restoranis või teatris olla.

Nõutakse ka lahjemate ja magusate alkohoolsete jookide paremat märgistamist ning nende kõrgemat maksustamist.

N-ö kangete limonaadide paremat märgistust peab Beekman väga teretulnud ideeks. “Ma olen paljudelt täiskasvanutelt kuulnud, et nad ostsid enda meelest limonaadi ja pärast ärajoonuna said aru, et kuidagi imelik on olla.”

Beekmani sõnul on ka magusate alkoholijookide erimaksustamine üsna levinud, seda teed on läinud näiteks Prantsusmaa.

Alessandro Foglietta (UEN, IT) raportis märgitakse, et alkoholi kuritarvitamise ilmingud Euroopa ühiskonnas on mõtlemapanevad. Nimelt selgub Euroopa Komisjoni poolt läbi viidud uurimustest, et seoses alkoholi kuritarvitamisega sureb Euroopas aastas tuhandeid inimesi ning et enam kui pooled surmaga lõppenud liiklusõnnetustest on seotud alkoholitarbimisega. Alkoholi kuritarvitamine moodustab 16% laste peresisese väärkohtlemise põhjustest. Lisaks põeb Euroopa Liidus 60 000 inimest loote alkoholisündroomi.

 Vaata videot
Video vaatamiseks pead omale installeerima Flash Player 8 playeri, mille allalaadimiseks vajuta siia.