Briti kaitseväe juhataja külastas Eestit

 (11)
Stuart Peach Tallinnas
Stuart Peach TallinnasFoto: Ardi Hallismaa, Kaitsevägi

Ühendkuningriigi kaitseväe juhataja kindral söör Stuart Peach kohtus täna Eesti
kaitseväe juhatajaga kindral Riho Terrasega ja külastas Tapal teenivaid Briti sõdureid.

"Soovin tänada meie võõrustajaid, eestlasi, nende toetuse ja külalislahkuse eest, sest senise edu aluseks on olnud tihe koostöö kõikide osapoolte vahel," ütles Ühendkuningriigi kaitseväe juhataja kindral söör Stuart Peach. "Me peame jätkuvalt pöörama tähelepanu NATO heidutus- ja kaitsehoiakule, mida liitlaste lahingugrupid
alliansi idatiival esindavad."

Eesti ja Briti kaitseväe juhatajad arutasid lähenevat Venemaa ja Valgevene ühist õppust Zapad ning sellega kaasnevat sõjalise tegevuse aktiivsuse kasvu Läänemere regioonis. Samuti leidsid kindralid, et NATO peab jätkama oma heidutushoiaku hoidmist ja arendamist.

"Me peame koos oma liitlastega veelgi suurendama alliansi nähtavust meie regioonis ja lisaks maavägede kohaolekule pöörama ka tähelepanu nii tegevustele õhus kui ka merel," ütles kindral Terras ja lisas, et tema Briti kolleegile avaldasid muljet Eesti pingutused iseseisva kaitsevõime arendamisel, aga ka kaitseväe valmidus ja ühiskonna
toetus riigikaitsele.

Ühendkuningriik on alates aprillist Eestis paikneva NATO lahingugrupi juhtriigiks, kus lisaks neile teenivad ka Prantsusmaa ja Taani kaitseväelased. Suurem osa Suurbritannia 800 sõdurist on pärit Ühendkuningriigi maaväe laskurrügemendi 5. pataljonist, aga Tapal
teenib samuti Briti kaitseväelasi nii kuninglikust husaarirügemendist kui ka suurtükiväelasi ja pioneere.

1. jalaväebrigaadi koosseisus Tapal teeniva liitlaste pataljoni lahingugrupi suuruseks on ligi 1200 kaitseväelast. Raamriik Ühendkuningriik panustab rohkem kui 800 kaitseväelasega, kes on relvastatud tankidega Challenger 2, jalaväe lahingumasinatega
Warrior ning liikursuurtükkidega AS90. Prantsusmaa panuseks lahingugruppi on 300 kaitseväelasega allüksus, mille relvastuses on tankid Leclerc, jalaväe lahingumasinad VBCI ja soomukid VAB. Prantsuse allüksus teenib Tapal kaheksa kuud. Uuest aastast vahetab prantslased välja Taani allüksus.