Boroditš: prügiveole tehakse põhjalik analüüs

 (6)
prügila
Päevaleht/Pressifoto, Terje Lepp

Abilinnapea Deniss Boroditš sõnul tehakse otsus Tallinna tänavapuhastuse ja jäätmeveo ümberkorraldamise kohta peale AS PricewaterhouseCoopers Advisors poolt esitatud võimalike stsenaariumite põhjalikku analüüsi ja Tallinna finantsdirektori seisukohta arvestades.

Tallinna linnavalitsus moodustas 11. märtsil 2009 ajutise komisjoni jäätmeveo ja tänavapuhastusega tegeleva Tallinna linna äriühingu või asutuse ettevalmistamiseks.

Abilinnapea Deniss Boroditši sõnul tingis ajutise komisjoni moodustamise tänavapuhastusfirmade saamatus, mis tuli eredalt ilmsiks möödunud aasta lumetormi tagajärgede likvideerimisel ja kohati lausa absurdne olukord jäätmeveo valdkonnas. „Probleem on selles, et prügivedu on linna lepingutega korraldatud ainult 60 protsendi ulatuses. Ülejäänud osas kehtib aga vaba turg, kus vedaja määrab ise hinna,“ selgitas Boroditš. „Nii ongi Tallinnas olukord, kus Nõmmel ja Lasnamäel erineb prügiveo hind mitu korda. Korraldatud jäätmeveo rakendamist linnas takistavad aga prügiveofirmad, kes venitavad kummi ja vaidlustavad lõputult kõik siiani korraldatud jäätmeveo konkursid.“

Komisjon tellis firmalt AS PricewaterhouseCoopers Advisors võimalike stsenaariumite analüüsi, kus toodi välja kolm võimalikku stsenaariumi — säilitada olemasolev süsteem, luua 100 protsenti kuuluv munitsipaalettevõte või luua MTÜ, mis võimaldab linna piiratud sekkumise prügiveohinna ühtlustamiseks ja optimaalse hinnaga tänavate koristamiseks.

Tallinna finantsdirektor Katrin Kendra esitas komisjoni aruandele ja AS PricewaterhouseCoopers Advisors seletuskirjale lisaks oma seisukoha, kus rõhutatakse, et seoses linna tulude vähenemisega ei võimalda eelarve uue ettevõtte rajamiseks lisakulutusi teha.

Abilinnapea Deniss Boroditši sõnul näitab oma ala tugeva professionaali, finantsdirektori Katrin Kendra kindlameelne seisukohavõtt Tallinna juhtimise meeskonnatööd, kus poliitiku ülesanne on algatada protsess linna elu parendamiseks ja finantsdirektori ülesanne hoiatada võimalike ohtude eest.

Linnavalitsuse istungil anti keskkonnametile ning kommunaalametile korraldus esitada 1. aprilliks 2010 tegevuskava vajalike muudatuste rakendamiseks. „Tallinnal on keskkonnametis ja kommunaalametis kogemustega spetsialistid, kes arvestavad ajutise komisjoni poolt koostud seletuskirja ning finantsdirektori Katrin Kendra eriarvamuse kõiki aspekte ja esitavad linnavalitsusele hoolikalt kaalutud ja linnakodanikele soodsaima arengustsenaariumi,“ ütles Boroditš.