BLOGI, VIDEO ja FOTOD | Savisaare kohtuprotsessi jätk: suu puhtaks rääkinud Reiljan jõudis prokuratuuriga kokkuleppele, ei mingit vanglat

 (205)

Edgar Savisaare kohtuprotsessi tänasel istungil oli suurimaks küsimärgiks see, mida räägib Villu Reiljan. Lisaks andis ütlusi ka Priit Kutser.

Mõlemad lootsid sellele, et pärast ütluste andmist saavad nad prokuratuurilt parema kokkuleppe: Kutser oportuniteedi ehk avaliku menetlushuvi puudumise ja süü väiksuse tõttu, Reiljaniga tehtud kokkuleppeid aga prokuratuur avaldada ei soovi.

Savisaare kaitsja Oliver Nääs palus eile kohtunikku, et istung algaks kell 12, kuna Savisaarel olla probleeme unega. Ent kohtnik keeldus sellest.

Seega algas istung kell 10. Tunnistusi andsid Priit Kutser ja Villu Reiljan. Kella 13 paiku kuulutati välja vaheaeg. Reiljan ajakirjanikega suhtlema ei kibelenud. Pärastlõunal selgus, et kokkulepped saavadki reaalsuseks.

KOHTUPROTSESS EDGAR SAVISAARE ÜLE. 5. PÄEV
Kokkuleppega oli nõus ka Reiljan ise. 
Kohtus tehti ettepanek eraldada Reiljani asi, et lahendada see kokkuleppemenetluses. Ka Kutser soovib oma asja lõpetamist. 
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/reiljan-kohtus-toetust-keskerakonnale-pakuti-abi-savisaarelt-kusiti-aga-neid-ei-seotud-omavahel?id=79136910
Kohus: kohus nõustub kaitsja positsiooniga ja leiab, et vahetu blogi pidamine võib rikkuda ausa kohtupidamise põhimõtet. Alates sellest hetkest panna sülearvutid kinni, lubatud on kirjalikud märkmed. Tunnistajad ei tohi saada lugeda sõna sõnalt teiste tunnistajate ütluseid. Sellega blogi täna lõppeb.
Lõuna 1 tund, 13.05 tagasi. 
Evestus: istungite alguses on tavaline, et on kõrgendatud avalik huvi. Esimestel istungitel, oluliste isikute ülekuulamisel on tavaline, aga ei tasu eeldada, et selline huvi kestab järgmise septembrini. Avalikkuse huvi normaalne. Pole põhjust rangemaid reegleid ajakirjanikele seada. Kohtumenetluses ütluste avaldamise õigus on niikuinii olemas. Oluline asi, millest peame kinni pidama, on see, et tõendite uurimisel ei saa enam täiendavad analüüse ja kommentaare anda, et mitte tekitada topeltkohtupidamist meedias.
Nääs: menetluslikult peame tõesti enne avaldamist leidma, kas tõendid lubatavad või mitte. Seda ka teabehankega leitud materjalide puhul. Nääsi toetavad ka teised kaitsjad. 
Aadu Luberg: jälitustegevuse tõendite uurimisel tahasin, et kohus peab enne jälitustegevuse materjalide avaldamist võtma seisukoha, kas need on seaduslikud. 
Pilv: ei soovi piirata avalikkuse ligipääsu kohtupidamisele. On põhimõtteline erinevus, kas salvestatakse otseblogina "salvestuse" vormis või märkmetena. Märkmete tegemist ei taha keelata. 
Paul Keres: jälitusmaterjalide avaldamine ja seaduslikkuse kontrollimine käib paralleelselt. Võib juhtuda, et avaldatakse ebaseaduslikult saadud jälitustegevuse protokolle. Otseblogi käigus võidakse avaldada materjale, mis on saadud ebaseaduslikult. Praegu toimub kogu eelneva menetluse avaldamine läbi ajakirjanduse. Kõik kirjalikult uuritud tõendid, sh jälitustegevus, on kõigile kättesaadavad. See pole kohtumenetluse usaldusväärsusega kooskõlas. 
Aivar Pilv uurib, kas otseblogi pidamine on põhjendatud. Kohus ütles, et on lubatud. Pilv teatas, et blogid kajastavad minutilise hilinemisega ütluseid sama detailselt nagu protokoll. Ei taha piirata avalikkuse juurdepääsu, aga arvan, et paika peaksid olema pandud kindlad reeglid. Kas on normaalne, et kohtuistungi protokolli asendab blogi, kus kajastatakse sõna-sõnalt ütluseid? Taotlen, et sellist kohtuistungi kajastamist, kus protokolli asendab blogi, ei oleks. Ka ilma otseblogita saab märkmeid teha ja istungeid kajastada. 
Reiljan: annetusest oli juba pikalt juttu. Suvel rääkisime poliitilisest olukorrast, valimiste tulekust, Kunman küsis, kas peaks mõnda parteid toetama. Augustis rääkisin, milline oleks väärikas summa. Ei tea, et oleks annetanud kellelegi. Andsin info, et Kunman valmis toetama. 
Evestus: kas soovisite lahendust Savisaarelt? Reiljan: läksin selle mõtega, et Kunman saaks ehitust jätkata. Läksin sinna teadmisega, et inspektor kiusab Kunmani tütart ja soovisin, et ta saaks ehitust jätkata.
Evestus: kas ütlesite Savisaarele, et tulete tööandja palvel. Reiljan: ütlesin, et tulen tööandja volitustega. Savisaar ütles, et parteil on raha vaja, aga ta ei ole minuga ühendust võtnud. Savisaar probleemi sisust kindlasti ei teadnud. 
Keres: Kas annetuse vahendamine 20 000 suurendab teie prestiiži Savisaare silmis? Reiljan: see on uskumatu jutt, Savisaar on poliitik teisest kaliibrist. 
Reiljan: 20 000 euro suurune annetus on väärikas annetus.  Kutseri väitega, et poliitik on poliitik 24/7 ei nõustu. Tuntuse suurendamine poliitikule oluline, see nõuab raha.
3. päeva varem oli Silikaadi jõulupidu Glehni lossis. Reiljan seda ei mäleta. 15.detsembril, esmaspäeval pidulikku koosviibimist Silikaadi kontoris ei peetud. Reiljan: Mina kindlasti mingitest pidustustest osa ei võtnud. 
Reiljan: ütlesin ka Savisaarele, et pean sellise asjaga tema kallist aega kulutama. See on lindis, lugege. 
Keres: kuidas vaatamine aitab kaasa ehitusejätkamisele kiirkorras? Reiljan: ei aidanudki, aga Kunman palus küsimuse tõstatada. See sai mulle 14. jan selgeks, kui objektil käisin, et ehitust ei saa jätkata.
Kunmani kaitsja Paul Keres küsib Reiljanilt: ehitamise taastamine oleks eeldanud haldusakti kehtetuks tunnistamist, aga te ei palunud seda? Reiljan: ma polnud seda haldusakti näinud, kahtlesin, kas isegi Kunman oli seda näinud, sest tal oli vale sunniraha summa. Ettekirjutuse tühistamisest juttu polnud. Mul oli palve, et ta vaataks, milles probleem on. 
Rande tahan lugeda ülekuulamisprotokollist Reiljani ütlusi tema usaldusväärsuse kontrolliks, kus Reiljan räägib, et ka Arumaa oli kabinetis, kui räägiti Kunmaniga. Reiljan vastas, et Arumaa võis tuua dokumendid. 
Rande näitab ülekuulamise protokolli Reiljanile: ütlesin, et seda teemat rääkis mulle Vello Kunman, Romeo Arumaa pani kokku dokumendipaki, kust nähtub, et teistsugune toimetamine. 
Kristi Rande, Kunmani kaitsja: kas vestluses veel keegi? Reiljan: vestlus oli kahekesi, aga probleem oli kogu majale teada. Kohtueelses menetluses oli positsioon, et ei räägi ühtegi sõna.
Nääs: kas pakkusid annetust ehitusloa vastu. Reiljan: mina neid ei sidunud. Need ei olnud minu jaoks seotud. Savisaar ütles probleemi kohta, et uurib asja, võibolla saab klaarida. 
Reiljan Nääsile: ei usu, et Savisaar mõjutaks ehituslubade andmist. 
Nääs tahab näidata Reiljanile lauset ülekuulamise protokollist, kus Reiljan ütleb, et ta kindlasti ei ole süüdi. 
Reiljan: kohtueelses menetluses andsin ütlusi. Eitasin kuriteo toimepanemist. 
Reiljan vastab Nääsi küsimustele: täna Sihi ehitustegevusest ei tea midagi. Mulle teadaolevalt keegi ühendust Keskerakonnast ei võtnud. Vahendasin vaid Kunmani, et kui partei on annetusest huvitatud, siis võiks pöörduda. Ei ole pöördutud.
Reiljan: suvel arutasime, kas 20 000 eurot väärikas summa. See oleks olnud Kunmani isiklik raha. 
Reiljan: lint kajastab vestlust, nagu oli. Peale seda Savisaarega sel teemal suhtlust ei olnud. 2014 keskel, kui oli jutuks Keskerakonna toetamine, sel ajal Sihi majast ei teadnud. 
Reiljan: ei tajunud tol momendil seda. Parteid võib eraisik oma vahenditest toetada. Loomulikult poleks tohtinud ehituse probleemi sinna viiagi. See oli minu viga, mida tunnistan.
Reiljan: pean tunnistama, et täna väidan ja olen kindel, et eksisin ja see on lubamatu tegu. Ei oska seda muuga põhjendada kui, et toetuse jutt oli väga vana ja ma ei seostanud seda. Mul ei olnud ka täit infot Sihi maja kohta. Tööandja infot ei andnud. Nõuniku ja nõustava suhe on natuke nagu arstil ja patsiendil, tuleb rääkida, nagu asjad on. On piinlik kolmandat korda siin seista ja anda vastust asjas, mis võiks olemata olla. Kohtumine Savisaarega tuli nii kiiresti, et ei suutnud kõiki seoses mõtestada ja aru saada. Mind takistas, et mul ei olnud täit informatsiooni.Info, mis mulle anti, oli ebaadekvaatne, eksitasin ka Savisaart, kui ütlesin, et probleemi pole. Peale probleemi seal muud ei olnudki. Annetamise teema tuli 2014 keskelt. Annetuse valmisolekust andsin Savisaarele teada jõulukülaskäigul, enne temaga kontakti polnud. 
Reiljan: Savisaarega jäi jutt, et keegi võtab ühendust, kui on huvitatud. Ütlesin, et Kunman valmis toetama 20 000ga. Helistasin Savisaarele Kunmani kabinetist. Ütlesin, et mul on häid ja mitte nii häid uudiseid. Savisaarega sel teemal hiljem kokku ei puutunud. Minu teada ta Keskerakonnale ei annetanud. Ei tea, et keegi oleks Kunmani poole pöördunud.
Reiljan: tavaliselt nii, et partei esimees kirjutab kirja, kellelt ta erakonnale sponsorlust tahab, et erakonda toetada vaja mingil eesmärgi. See käib esimehe allirjaga.
Reiljan: tema ütles mulle, et asja uuritakse, võibolla annab klaarida. See lindis kirjas, rohkem suhtlust Savisaarega ei olnud. Kui tulin Savisaare juurest tagasi, informeerisin Vello Kunmani, et asja uuritakse ja äkki saab seda klaarida. See asi jäi aga mind vaevama. Kui jõulud läbi said, palusin Romeo Arumaal, kes on Kerstin Kunmani elukaaslane, et andku mulle projekt ja muud paberid. Neid nähes sain aru, et see ei ole mitte uusehitus, vaid vana miljööväärtusliku ehitise juurdeehitus. Et rohkem selgust saada, helistasin linnavalitsusse spetsialistina ja palusin, kas saan objektil käia inspektoriga. 14. jan käisin objektil, seletas väga selgelt, milles asi on, et miljööväärtuslik maja maha võetud, asemele tuleb maja, millel pole midagi pistmist kinnitatud projektiga. Oli nördinud, et sunniraha maksmata. Helistasin Kunmanile ja palusin sunniraha kohe ära maksta, mida Kunman ka tegi. Objektil inspektor arutas planeeringu üle. Sain ka aru, et planeeringut on rikutud. Küsisin inspektorilt, kuidas probleemi lahendada, ta ütles, et tuleb alustada läbirääkimisi linnaplaneerijate ja arhitektidega, aga see pole tema küsimus. Rääkisin seda ka Kunmanile ja rohkem pole sellega tegelenud.
Ütlesin, et Kunman on mures. Ütlesin Savisaarele, et Kunman tahab oma tütrele maja valmis ehitada. Eesmärk oli, et saaks ehitust jätkata. Et probleemid, mille inspektor tekitas, saaks kõrvaldatud. 
Reiljan: Savisaar ütles, et raha on ikka vaja parteil. Rääkisin ehitustegevusest Sihi tänaval. Kuna probleem ka mulle ebamäärane, ei suutnud seda väga selgelt edastada, aga jutt, mille Savisaarele rääkisin ja mis on ka lindis, et Kerstin Kunmanile tehtud ettekirjutus ja määratud sunniraha, et tema ehitust takistatakse, kuigi on tehtud planeeringu järgi. Tema tahab ehitust jätkata.
Kohus: diktsioon on teil härra Reiljan kehvake, proovige selgemalt rääkida. Mina pean pingutama ja suhu vaatama.
Reiljan: kohtumisega oli nii, et kell pool kaks helistasin Savisaarele. Ta pakkus, et võiks nädala lõpus kokku saada, aga olen siis Tartus. Siis ütles ta, et teeme samal päeval. Leppisime kokku poole viieks. Mina käisin Sihi 108 maja vaatamas, panin ülikonna selga, lipsu ette ja läksin linnavalitsusse. Kohtusin Savisaarega. Rääkisin nendest teemadest. Savisaare juures tervitasin teda Kunmani nimel. Mul oli pooleliitrine konjak jõulukaardiga, andsin talle selle üle. Siis rääkisime poliitilistel teemadel ja siis rääkisin ka Kunmani murest, et teda takistatakse põhjendamatult. 
Reiljan: Kunman ütles, et ütle siis erakonna toetamise asi ka ära, 20 000 euroga kavatses Kunman isiklikult Keskerakonda toetama. Paluti ütelda, et toetatakse.
Reiljan: Silikaat ja seotud isikud pole mu teada erakondasid toetanud. 2014 keskel arutasime Kunmaniga Keskerakonna toetamist. Töötajate seas palju venekeelseid inimesi, Keskerakond valitses linna, arutasime, kas oleks otstarbekas. Korra rääkisime augustis, Kunman arvas, kas mõnikümmend tuhat eurot oleks soliidne annetus. Arvasin, et väga. 
Reiljan: ütlesin, et edastan info linnapeale. 
Reiljan: olen ka eelnevatel aastatel jõulutervitusi viinud. Kunman teadis linnapea juurde minekust. Kunman palus linnapeale mure ära rääkida, ta tahtis ehitusega jätkata. Kunmanil oli tunne, et ametnik vaenab teda. Linnapealt oodati, et ta üritaks korrale kutsuda inspektorit, et ta saaks ehitust jätkata.
Reiljan: lõuna paiku läksin juhataja juurde, kuna jõulueelne nädal, oli plaanis teha visiit linnapeale. Kunman närviline, sest väitis, et tema tütre majaehitust takistatakse põhjendamatult ja talle ettekirjutus tehtud, 200 eurot sunniraha. Et tema on planeeringust lähtunud, aga et süüdistatakse, et vundament 15 cm kõrgem, aga tegelt pinnast kooritud. Tema suures mures, sest tütar beebiootel. Ta oli seda meelt, et seda peaks üritama lahendada. Ta kõneles mulle, sest pidin tegema jõuluvisiidi linnapeale. Kunman ise linnapeaga ei suhelnud, arvas, et on mingi tüli.
Reiljan: Sihi tänava ehitusest sain 15. dets 2014 teada. See Kunmani pere küsimus, maja ehitati ta nooremale tütrele Kerstin Kunmanile. 
Reiljan: Kunman oli juhataja ja omanik. Suhted olid 2014 töised ja normaalsed. Lahkuminekul 2 põhjust. 1. Kunman eemaldus tegevjuhtimisest, polnud kellelegi nõu anda. 2. tundsin, et teatud asjaoludel oleks aeg lõpetada, sest seal oli üsna intrigeeriv sündmus, mis tähendas kolleegi lahkumist ja ei pidanud võimalikuks jätkata.
Reiljan: ametiülesanded olid nõustada põllumajandus, keskonnaküsimustes ja arendusküsimustes. Vahel küsitakse nõunikult ka midagi muud. Nõustasin Vello Kunmanit, Aare Kulli, kes oli kaevanduste ja telliste peal ja põllumajandusjuht Meelis Vennot.
Reiljan: ametiülesanded olid nõustada põllumajandus, keskonnaküsimustes ja arendusküsimustes. Vahel küsitakse nõunikult ka midagi muud. Nõustasin Vello Kunmanit, Aare Kulli, kes oli kaevanduste ja telliste peal ja põllumajandusjuht Meelis Vennot.
Reiljan: tunnen kõiki kaaskohtualuseid, seotud vaid Kunmani ja Savisaarega. Nad on tuttavad, tööl olin Kunmani juures. Töötasin tema juures 1. juulist 2010-11. juulini 2017. Töötasin Silikaat Grupi nõunikuna. 
Reiljan: mulle tehtud etteheited on põhjendatud.
Kutser lõpetas, nüüd tuleb Villu Reiljan. Savisaar vältis mõlema mehega silmsidet, kui nad temast möödusid.
Kutser: tagastasin raha, sest erakondade rahastamise järelvalve komisjon pani mind sundseisu. See on käinud riigikohtuni. Maksin raha ära selle aasta alguses. 
Kutser kaitsjale: täna sellise sisuga plakatit ei telliks. Ei saanud aru, et see võiks olla kuritegu. Plakatiga seotud kulu olen täielikult linnakassasse tagastanud. 
Kutser: tasumine oli seaduspärane. Ma ei tea ühtegi seadust, mida see oleks rikkunud. 
Kutser: Kõik, mida poliitik teeb, suurendab tema tuntust, mis eeldatavalt suurendab valimisedu. Kas õige või vale, ei oska öelda. Seda on nii palju tehtud, 2011 oli Parts Kredexi voldikul. Seda oli ümberringi nii palju, ma ei tajunud, et see on midagi valet. Plakat läks maha välireklaami keelu ajal. 
Kutser: Savisaarega polnud valmisedust juttu, Tammemägiga oli. Ma ei suhelnud Savisaarega liiga tihti, mõnel üritusel vahetasime paar sõna. 
Kutser: plakati lause oli linnapeaga kooskõlastatud. Kellega veel kooskõlastasin, ei mäleta. Suhtlus linnapeaga põgus, peale koosolekut näitasin välja prinditud plakati kulu Savisaarele ja küsisin, kas võin lubada 2 aasta pärast ujulaga spordikompleksi. Eitavat vastust ei saanud, arvasin, et sain nõusoleku. Koosolek pidi olema suve hakul. Linnapeaga kokkusaamine oli harv. Plakati kooskõlastamine ebatavaline. Tegin seda, et kui panen selle lubaduse, kas võin seda panna, sest linnapea vastutab eelarve eest. Tema vastutab selle eest, et eelarves oleks raha olemas. 
Kutser ei oska vastata, mille vastu ta eksis. 
Kas rikkusite? Kutser: jah.
Kutser: varem oli Tammemäel ka plakat, ta käis politseis ja see lõpetati ära. 
Kutser: plakat osaliselt seotud 2013 valimistega. Selle rahastamine LOV vahenditest ei ole lubatav. 
Kutser: mida tuntum sa oled, seda parem on valimistulemus. See pole alati nii, aga võib eeldada, et kui oled tuntum, on tõenäosus saada valimistel hääli parem. 
Kutser: teavituskampaaniate tegemine oli lubatud, see oli tavapärane tegevus. Kogu aeg. Kui oli mingi üritus, oli kohe plakat üleval.
Kutser: loa andis tasumisele Tammemägi, kes ainuisiklikult vastutab rahaliste asjade eest linnaosavalitsuses. 
Meenutuseks, millisest reklaamist jutt.
Kutser: plakati eest tasut LOV eelarvevahenditest. 
Kutser: plakat valmis kevad-suvi. Sai olla suve esimese poole Sõle 40 fassaadi peale. Plakat kooskõlastatud linnaosavanemaga, tema oli nõus. Kõnelesime temaga, tema pani allkirja alla. Arvan, et kui mina poleks seda plakatit teinud, oleks tema seda teinud. Seda ei saa nurgas teha. 
Kutser: osaliselt oli see teavituskampaania, et inimesed teaksid ja osaliselt, et suurendada enda tuntust linnaosas. Teavituskampaania, sest inimesed tundsid selle vastu huvi. Tegin sellest ka linnaosalehte loo, aga paljud ei loe linnaosalehte, mina ka mitte. Võid rääkida televisioonis, aga see ei jõua ka paljudele. Võid teha otsepostituse. Odavam oli panna sinnasamasse kohta plakat üles. Kuna see väga käidav koht, seal 2 ühistranspordipeatust lähedal, siis info levib. Eesmärk oli spordikompleks seostada minuga. LOV eesmärk esindada linnaosa elanikke linnavalitsuses. Et elanikud teaksid, et spordikompleksi temaatikas inimesed teaksid, et pöörduda tuleb minu poole.
Kutser: olin linnaosa lehes, Tallinna TVs ja plakati peal. Plakati peal, et Põhja- Tallinna tuleb 2 aasta pärast ujulaga spordikompleks. See plakat oli minu kujundatud. Trükivalmiduse tegi päris kujundaja, kes valmistas väljatrükkimiseks ette.
Kutser: Põhja-Tallinna spordikompleks on väga vana idee, juba Vilja Savisaare ajast. Seda on kogu aeg lubatud. See oli pidevalt kodanikega suheldes üleval. Ka Tallinna ideekorjest tuli ka välja, et kõige rohkem tahetakse ujulat-spordikompleksi. 
Kutser: jagasin pabertaskurätikuid, kus oli mu nimi ja nägu peal. 
Kutser: reaalset kampaaniat alustasin septembris 2013. Linnas juhib valimisi linnasekretär ja linnaosas haldussekretär. 
Kutser: poliitiku kogu tegevus on alati valimistele suunatud. 
Kutser: enne valimisi tegime tööd, et valija näeks, et teed head tööd. LOV töötajatest valimistega olid seotud päris paljud. 
Kutser: 2013 olin Põhja-Tallinna vanema asetäitja, ülemus oli Karin Tammemägi. 2013 suhted Tammemägiga ei olnud head. Tööülesanded vanema asendamine, kureerisin linnamajandust, aga võtsin ka ise initsiatiivi. 
Kutser: tunnen Kallot ja Savisaart. Anneli Ott on erakonnakaaslane, Savisaar esimees, sõbrasuhet pole, Kallo erakonnakaaslane. Pole takistust, miks ei saaks ütlust anda. 
Esimesena hakkab tunnistusi andma Kutser.
Kohtunik palub mobiilid välja lülitada, sest need segavad lindistust. 
Savisaar on kohtumajja kohale jõudnud.
Süüdistuskõne. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/taismahus-riigiprokuror-steven-hristo-evestuse-suudistuskone-edgar-savisaare-kohtuasjas?id=79123406#cxrecs_s
Siin ka pikem ülevaade eilsest kohtupäevast. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-ja-blogi-savisaare-kaitsja-reiljan-kais-viisakusvisiidil-kohtumine-kofkiniga-oli-sopradevaheline-asi-tuulberg-kulutas-raha-ise-ara-homme-jatkata?id=79119808
Tänases Eesti Päevalehes analüüsib protsessi viimaseid arenguid ajakirjanik Lauri Tankler. https://epl.delfi.ee/news/eesti/savisaare-protsessil-pooratakse-tana-pilgud-villu-reiljanile-mida-ta-valja-raagib?id=79129644