BLOGI | Tehnikaülikooli euroraha pettuse uurimiskomisjon: reegleid küll rikuti, aga midagi seadusevastast pole

 (208)
BLOGI | Tehnikaülikooli euroraha pettuse uurimiskomisjon: reegleid küll rikuti, aga midagi seadusevastast pole
Foto: Rauno Volmar

Täna kell 12 algab Tallinna Tehnikaülikooli pressikonverents, kus Ragnar Nurkse instituudi projektiga seotud kulude arvestuse uurimiseks moodustatud komisjon annab ülevaate uurimise vahetulemustest. Pressikonverentsil osalevad Jaan Raik, Renno Veinthal ja Jaak Aaviksoo.

Sisejuurdluse vahearuandest selgus, et ülikoolireegleid ja konsortsiumilepingu sätteid on rikutud, kuid pole alust kedagi kuriteos kahtlustada.

Peamiseks puuduseks oli tööajatabelite puudumine: projekti teise perioodi kohta pole neid üldse, esimese perioodi kohta on need puudulikud. Puudus ka ühine teadmine uurimisrühma koosseisust ja ülesannetest.

Komisjon kavatseb inimestelt saadud ütlustega edasi tegelda.

Rektor Aaviksoo eitas, et oleks juhtunu kohta valetanud või üritanud seda kinni mätsida.

TTÜ pressikonverents
Pressikonverents sai läbi. 
Siseauditi osas täpselt sama lugu. 
Vahearuanne on asutusesisene ning ajakirjandus seda näha ei saa. Aaviksoo põhjendas seda sammu sellega, et käimas on kriminaalmenetlus. 
Aaviksoo: lisaks tõe välja selgitamisele on minu ülesandeks kaitsta teadlasi nõiajahi eest. 
Aaviksoo: tänase päeva seisuga ja kõiki asjaolusid arvestades võin kinnitada, et mina ja ülikool ei ole valeväiteid esitanud. 
Aaviksoo: olulised juhtimisotsused tuleb teha uurimistulemuste selgumisel. Olen rääkinud instituudi direktoriga, dekaani ja paljude teiste inimestega. Avalikkusel on ootused, et süüdlased saaksid karistatud. Ma arvan, et see on õigustatud ootused. Aga informatsioon on esialgne, peame suutma tõenda süüdistusi ka kohtus. Seda tuleb teha vastutustundlikult ja tormamata. Otsused tulevad kindlasti. 
Aaviksoo: tuvastatud on ülikooli sisereeglite ja konsortsiumireeglite rikkumisi. On selge, et Euroopa komisjon pöörab sellele tähelepanu. Meil ei ole midagi varjata. 
Aaviksoo: ma olen tõsiselt kurb, et öeldakse, et ülikool pole midagi teinud. Erakorraline siseaudit on ikka väga eriline asi. Seda ei ole me varem teinud, ma ei mäleta sellist ka oma ajast Tartu ülikoolis. 
Aaviksoo: selline pretsedent on ka varem olnud, ilmselt ka teistes ülikoolides 
Aaviksoo: projektijuhtimine on üks suurima riskiga valdkondi kõigis ülikoolides. 
Aaviksoo: mul ei ole olnud mingit vajandust, midagi varjata. Tõe väljaselgitamine on algusest peale olnud minu ja kogu ülikooli huvides. 
Jaak Aaviksoo: väga halb lugu! Meil ei ole kahtlust, et ülikooli reegleid on rikutud. See ei ole esimene kord. Lõplik tõde selgub ilmselt väga pika aja jooksul. Kriminaaluurimine võib võtta pigem aastaid, mitte nädalaid. 
Veinthali sõnul on ilmne ülikooli reeglite rikkumine. "Kindlasti lohakus on, mida siin näeme." Kas aga midagi seadusevastast seal oli, jääb prokuratuuri selgitada. 
Delfi: mitmed teadurid, kes projektis töötasid, on kinnitanud, et nad ei teinud seda tööd. Te väidate vastupidist. Millest selline vastolu? Veinthal: üks inimene tõesti on seda öelnud. Komisjoni kontekstis tuleb öelda, et ta on väga tugeva panuse andnud doktorantide töö toetuseks. Raik: siit tuleb projektijuhtimise probleem. Ülesandeid on jagatud, tulemusi on kasutatud, aga inimesed ei tea, mis on üldeesmärk. 
"Aktuaalne kaamera": kas võite välja tuua need kuus teadlast, kes projekti juures nö ei töötanud?Raik: Me nimeliselt seda ei tee. 
Raik: Postimehe artiklis on summa tugevalt moonutatud. 
Jaan Raik: põhiküsimus oli uurida, kas töömahtu on kunstlikult üle paisutatud. Selle nädala jooksul kogusime hulga fakte ning ei leidnud kinnitust, et keegi oleks projektis olnud fiktiivselt ja poleks sellega seotud olnud. 
Veinthal: selle konkreetse projekti kohta tuleb teada anda Euroopa Komisjonile. Suure tõenäosusega ootab ees nendepoolne audit. 
Komsjon teeb tööd edasi ning uurimine jätkub. 
Veinthal: me ei leidnud hetkel midagi seadusvastast, seega mõsite "skeemitamine" kasutamine ei ole korrektne. 
Veinthal: arusaamatu on ka, mida kujutab süüdistus raamatupidajale. 
Veinthal: me ei saa kinnitada ega ümber lükata, et nn tööga mitte seotud teadlased oleksid olnud tööga mitteseotud. Nad esitasid küllaltki veenvaid tõendeid selle kohta, mida nad on projektis teinud: kirjavahetused, artiklite mustandid jne. 
Selle projekti eest ei ole kellelegi lisatasusid makstud, kinnitas Veinthal.
Veinthal kinnitas, et uurimisel lähtuti Postimehes esitatud väidetest, neid oli ligi 30. Ajatabelite võltsingut ei saa tõestada, sest ajatabeleid ei ole olemas. 
Veinthal: uurimisrühma kommunikatsioon oli selgelt ebapiisav, puudus ka ühene teadmine uurimisrühma koosseisust ja ülesannetest 
Veinthal: komisjon leidis reeglite rikkumisi. Kesksemal kohal on, et pole tööaja tabeleid, projekti teise perioodi kohta puuduvad need sootuks. 
Veinthal: selliseid võimalusi uurimiseks nagu prokuratuuril, meil ei ole. 
Ülevaadet alustas uurimiskomisjoni juhtinud Renno Veinthal: nädal aega on olnud uurimiseks napp, kuid on valminud vaheraport. Esimese asjana võttis komisjon ühendust vilepuhujaga ning kohtus temaga. Oma käsutusse saadi materjalid, mis väidetavalt anti Postimehele, va lindistused. Komisjon tegi seejärel plaani ja kohtus kõigi asjaga seotud inimestega. 
Pressikonverents algas. 

Mõned nädalad tagasi kirjutas Postimees, et Tallinna tehnikaülikooli Ragnar Nurkse avaliku halduse instituut sai Euroopa Liidust OGI projekti jaoks raha pettuse abil, kui tööajatabelitesse lisati teadlased, kes projekti tegelikult kaasatud polnudki.