BLOGI | Reformierakonna umbusaldusavaldus kukkus läbi: maaeluminister Mart Järvik jääb ametisse

 (604)
Lisatud umbusaldamise terviktekst.
Mart Järvik.
Mart Järvik. Foto: Tiit Blaat

Opositsioon andis tänasel riigikogu istungil üle Mart Järviku umbusaldusavalduse. Järvikut umbusaldati pärast seda, kui selgus ministri mitu valet ning tegevusetus võimalikus huvide konfliktis nõuniku osas. Hääletusel kukkus umbusaldamine läbi.

Järviku umbusaldamine
https://epl.delfi.ee/arvamus/paevakommentaar-krister-paris-jarvik-kui-meie-litapoeg?id=88064527
Järviku umbusaldamisel jätsid hääletamata Erki Savisaar Keskerakonnast ja Viktoria Ladõnskaja-Kubits Isamaast. Savisaar ütles, et pidi enne hääletust riigikogu istungilt lahkuma, sest osaleb Tartus maaülikooli korraldataval konverentsil. Ladõnskaja-Kubits jättis enda sõnul hääletamata, sest süüdistused järviku suhtes on tõsised, kuid ta soovinuks ära oodata riigisekretäri juhitava komisjoni järeldused.
Istung on lõppenud
Umbusaldamise poolt on 43 häält, vastu 51. Minister jääb ametisse. 
Umbusaldamiseks on vaja enamust. Algas hääletamine. 
Algab lõpphääletus. 
Järvik ei soovi sõna võtta.
Kallas: "Listeeriateemal andis Järvik allkirja kergesti. Kahe skandaali valguses tekib küsimus, millised tumedad jõud ministrit tegelikult juhivad? Kes suunab seda, mis huve minister esindab? Meil kõigil oli võimalus veenduda, et kui ministrile täna umbusaldust ei avaldata ja kui Järvik tagasi ei usu, siis jõuab minister Järvik oma ministeeriumis veel palju pahandust korda saata. Nii näiteks selgus, et härra Järvik allkirjastas eile öösel dokumendi, mis muudaks maaeluministeeriumi põhimäärust selliselt, et toiduohutuse asekantsler kaotataks üldse ministeeriumist ära. Ta püüdis seda esitada tänasele valitsusistungile, et see vägisi läbi suruda. Ta üritab tekkinud segadust ära kasutada, et korraldada suuremaid rikkumisi. Täna on ainuõige lahendus avaldada ministrile umbusaldus ja mitte lasta tal riiki edasi kahjustada."
Kallas: "Härra Järvik ei saa aru avaliku ja erahuvi esindamisest. Meil oli eile pikalt riigieelarvearutelu. Me saame aru, et raha tuleb maksumaksjalt. Teinekord püütakse riiki petta näiteks erinevate toetustega. Neid toetusi välja nõuda aluseta. Kes jääb vaesemaks? Vaesemaks jääb maksumaksja. Kui riik tahab toetused tagasi küsida, sest on toimunud pettus, kui riik tahab raha tagasi küsida, on ministri kohus esindada avalikku huvi ja anda see allkiri. Kui on visatud üles kahtlus, ja ma kinnitan, et advokaadid leiavad lüngad, siis minister, kes on vastutustundlik, annab selle allkirja. Kuulasin ministri vastuseid ja mõtlesin, et mida see allkiri maksab. Miks sa ei või seda allkirja anda? Topelt ei kärise. Anna allkirju palju kulub, et saaksid maksumaksja huve korrektselt kaitsta."
Kaja Kallas: "Mitu tundi kuulasime härra Järvikut ja mida saime teada, saime teada, et minister ei taju seda, kes on Tema tööandja, milleks on riigikogu. Ta peab tulema riigikogu ette vastama. Vastus ei ole see, et ma olen meedias vastuseid andnud. Pealegi viitab ta meediale kui ebausaldusväärsele. Mis oli üllatav, oli see, et Järvik idealiseerib Nõukogude aega."
Jürgen Ligi: "Tuletan meelde, et istung hakkab läbi saama. Mul on ettepanek, et keegi korraldaks ajapikenduse, saaks asja lõpuni arutada."Põlluaas: "Kui menetletakse umbusaldust, kestab istung, kuni otsus on vastu võetud. Pikendamist ei ole vaja."
Padar: "PRIAga suhtlemisel näeme kõige puhtamal kujul ametnikkonna survestamist olukorrani, kus ametnikud, kes on andnud ametnikuvande, kus alluvad survele või on ausad Eesti vabariigi ees. See on mustvalgel siin. Ja nii ongi. Minister oli meie ees maaelukomisjonis listeeriateemast rääkimas. Mitte kusagil ei ole protokollitud, et ministrit VTA hoiaks infosulus. Kas ministril on ikka regulaarsed kokkusaamised allasutuste juhtidega? Ma ei tea seda. Kõigele sellele viidates ja mitte rohkem tahtes seda asja siin ümber seletada, niigi palju on seletatud, on selge, et usaldus ministri vastu puudub."
Padar: "Ministri roll on ka enda fraktsiooniga kohtuda ja selgitada. Fraktsiooni küsimused olid aga selgelt ebakompetentsed. Juurde on tulnud need aspektid, millest oleme hästi palju rääkinud. Võib neid võtta kahes plokis. Üks teema on veterinaarjärelvalve, mille puhul on nii, et ükskõik, kes seal majas on, on mõni mure. On see siis hullulehmatõbi, seakatk või mistahes asi. Selge, et alati on olemas need ettevõtjad, kes on rohkemal või vähemal määral sellest puudutatud. See, et ettevõtjad tulevad ministri juurde, ongi elu. Ministri otsida on selgeid lahendusi."
Ivari Padar: "Mina ei ole kunagi maaeluminister olnud. Olen küll põllumajandusminister olnud. Nüüd selgelt kui rääkida maaeluministri tööst ja rollist... Siin võib ju mitmel tasandil seda asja arutada. Kui rääkida sisulise töö tasandilt, siis on selge, et on olnud mitmeid tõsiseid eriarvamusi, kus ministri ja minu arvamus on lahku läinud, mis on normaalne. On minister, kes vaadates põllumajanduspoliitikale näeb ühte võimalust on inimesi, kes näevad teisi."
Esimesena saab sõna Ivari Padar. 
Avatakse läbirääkimised.
Eerik-Niiles Kross: "Mis variante edasiminekuks arutasite?"Järvik: "Arutasime üleskerkinud küsimusi, mis olid ajakirjanduses."
Kristen Michal: "Mis sõnastuses ei keelanud peaminister Teil tagasi astuda?"Järvik: "Mul pole üleskirjutust sellest."
Andrus Seeme: "Kas peaminister tegi Teile ettepaneku astuda tagasi?"Järvik: "Ta pole otse seda ettepanekut mulle teinud, kaalusime erinevaid võimalusi."
Signe Kivi: "Rõivasele ütlesite, et kaalusite peaministriga mitmeid variante. Kas Ratas tegi Teile ettepaneku tagasi astuda?"Järvik: "Ta ei keelanud seda võimalust."
Järvik: "Kirja saatsin mina, siis veel skandaali ei olnud ja tahtsin konkreetseid vastuseid, et saada kuuldustele infot. Kahjuks oli sinuaegne aadress, kus polnud "agri" lõppu. See on dokumentaalselt tõestatud. Hiljem saatsin õigele aadressile, tuli välja, et oli minu viga."
Urmas Kruuse: "Meile jääb mulje, et siin puldis on täna Mart Järviku kaks mina. Ühel pool on mõte, teisel tegu. Need kaks ei lähe kokku. Volitustest on piinlik rääkida ja ajalist järjekorda Te ei tunneta, aga minu jaoks on arusaamatu, et kui väidate, et seisate toiduohutuse eest, siis paar nädalat hiljem avastati, et VTAle saadetud kiri läks valele meilile. Kuidas see saab üldse ministeeriumis juhtuda? Kes kirja välja saatis? Kes selle koostas? Kui olite mures, siis miks Te ei tundnud vastuste pärast muret?"
Hele Everaus: "Kas olete tegelikult aru saanud listerioosiga seotud väga tõsistest tagajärgedest? Kas olete midagi õppinud? Kui, siis mida?"Järvik: "Listerioos on ohtlik ja nõuan VTA-lt selle bakteri suhtes täit kontrolli ja võimalusel selliste juhtude puhul tehaste peatamist ja puhastamist."
Taavi Rõivas: "Kui olete peaministriga kohtunud, siis kas ta on Teil palunud kaaluda ise tagasiastumist?"Järvik: "Oleme kohtunud peaministriga, kaalunud erinevaid variante ja ma ei astu tagasi." (Saalist kostub naer)
Kristen Michal: "Teie vastustest jäi mulje, et olete tulnud, et jääda. Kas kinnitate seda ka peaministrile, et peate jääma?"Järvik: ""Tulla, et jääda" on minu meelest Reformierakonna vana slogan."
Heiki Kranich: "See, mida olete korraldanud Arumäega näeb välja nagu riigivarguse katse. Kas see ei tee Teid murelikuks?"Järvik: "Ei ole mingit riigivarguse katset."
Vilja Toomast uuris listeeriabakteri kohta. Järvik ütles, et tal polnud ametlikku infot, oli vaid avalik.
Ants Laaneots: "Kuulates Teie lakoonilisi vastuseid küsin, kas olete kindel ja veendunud, et olete võimeline juhtima ministeeriumit, mis on väga tähtis riigi jaoks?"Järvik: "Olen üsna veendunud, et suudan ministeeriumit hästi juhtida maaelu jaoks."
Jüri Jaanson: "Oleme poolteist tundi küsimusi pildunud, aga pole seni saanud selgust. Miks oli vaja käsku justiitsministrilt, kui teie halduses institutsioon vajas abi? Saan aru, et kui skandaalid tekkisid, oli Teil kohtumine peaministriga, pärast mida vastas Ratas, et ta ei saanud küsimustele vastuseid."Järvik: "Andsin kõikidele küsimustele peaministrile vastused."
Annely Akkermann läks tagasi pindalatoetuse juurde. Järvik vastas, et tema ja Akkermann saavad erinevalt aru. "Pindalatoetust makstakse, et maa oleks harimisvalmis."
Heidy Purga: "Ütlesite, et Teile omistatud kirjeldus seosest Soosaarega ei oma rolli. Küsin, kas kirjeldatu on vale ja kui see nii on, siis mis on perekondlik seos?"Järvik: "Perekondlik seos puudub ja me ei ole ka hõimlased."
Taavi Rõivas: "Kas viite läbi paralleelse õigusliku uurimise ise ministrina? Või hakkate iga keissi uurima, et kas asjaosaliste seas on mõni tuttav või klient?"Järvik: "See oli küll tore küsimus. Kui oleks minu allkirja volitusele anda, siis oleks tulnud igal juhul tegeleda iga asja selgekssaamisega. Sel puhul mul seda vaja ei olnud."
Järvik: "Koostöö ei hakanud laabuma, kui langetasin otsuse toiduohutuse auditi osas."
Madis Milling: "Teatavasti on ministri ametikoht poliitiline. Olete toonud mitu korda välja, et koostöö ei laabu kantsleriga, kuna koostöö ei laabu. Äkki toote mõne näite, miks see koostöö ei laabu?"
Hele Everaus: "Kas ministrina Te ei pea vajalikuks süveneda Teie ülesannetes olevate materjalidesse?"Järvik: "Ma ei olnud nõus tagasiulatuvalt allkirja andma, kui seda ei olnud vaja. Kui seda oleks vaja olnud, oleksin andnud ja uurinud."
Järvik: "Heksli kogumise nõude tõttu jätsid paljud inimesed pindalatoetuse küsimata."
Annely Akkermann: "Ütlesite, et toetate maaelu ja põllumehi. Teatavasti Eesti üks suurim aktsioone toimus 2013. aastal pindalatoetuse vastu. Põhjus seisnes selles, et veerandil põllumaast kasvatatakse euroheina. Sellest olukorrast sooviti väljuda, aga te pöörasite selle tagasi ühe oma esimese sammuna kui ministriks saite. Mis oli selle põhjus?"
Heidy Purga tsiteeris Postimehe artiklit, kus räägitakse Soosaare ja Järviku sidemetest. "Kas ajakirjandus on eksiteel, pidades neid seoseks oluliseks ja kas kirjeldatud asjaolu omab antud kaasuses olulist rolli?"Järvik: "See ei oma mitte mingisugust rolli, et käisin kellegagi mingil ajal koolis. Kui ma pole olnud inimesega sõber, siis see ei oma rolli."
Kalvi Kõva: "Kindalsti on kümneid põhjuseid Teid umbusaldada, aga küsin detaili. Teid kutsuti täna komisjoni. Ütlesite, et saate tulla 3. detsember. Selle peale opositsioon otsustas, et anname sisse umbusalduse. Selle peale olite kohe siin kohal. Miks te detsembrini ei oodanud?"Järvik: "Sest mu ajakava näeb ette Brüsseli ja Gruusia ning Ukraina sõitu. Täna ütles peaminister, et tuleb minna riigikogusse." (opositisoon naerab)
Maris Lauri: "Riigikogu esindab rahvast ja kui riigikogu kutsub esindaja siia, siis esindaja tuleb ja tõstab enda päevakava ümber. Kui ütlete, et Teil ei laabunud koostöö kantsleri ja asekantsleriga, siis iga ametnik peab lähtuma seadusest ja kui nad panevad tähele, et tegemist võib olla seaduserikkumisega, siis nende kohustus on ka ministrile vastu hakata. Mulle tundub, et te ei saa aru, et kui Teil tekib küsimus, saate ametnike käest küsida. Kas Te teete sisuliselt tööd või ainult istusite?"Järvik: "Teen sisuliselt tööd. Küsisin justiitsministrilt, kas pean volituse andma või mitte."
Helmen Kütt: "Sellest kõnepuldist räägitakse rahvaga. Väga sümpaatne oli, et tahate seista maainimeste eest. Samas iga valitsuse minister seisab maksumaksja eest ja mind üllatas, et te ei tea, mis summa see oli, kui PRIA tahtis minna kohtusse. Maksumaksja ei saa lubada sellist olukorda, et tema maksuraha kuritarvitatakse ja keegi ei allkirjasta volitust. Kuidas on võimalik, et ministrina Te ei tundnud huvi, mis summaga minnakse kohtusse?"Järvik: "Kahjuks ei olnud tollal summadest juttu."
Indrek Saar: "Kas kirjeldaksite, mis on põhietteheited kantslerile ja asekantslerile, milles nad ei teinud koostööd?"Järvik: "Ei plaani asekantslerit vallandada, muudan põhikirja. Kui mina algatan toiduohutuse auditi ja kantsler seisab sellele vastu, siis see ei ole koostöö."
Järvik: "Ei ole sellist mõtet ka olnud, et ei tohi anda volitust."
Toomas Kivimägi: "Mis takistas Teid andmast PRIAle volitust? Miks oli vaja justiitsministeeriumist küsida? Mis kahju oleks see teinud? Taust on see, et kohtumisel Raivo Aegiga ta meenutas põgusat vestlust, kus Teie hoiak oli see, et PRIA ei tohiks Teie volituseta kohtus esineda."
Maris Lauri: "Mul tundub, et Teil pole päris selget arusaamist ajast. PRIA palus volitust 2. septembril. 3. septembril teatasite, et ei saa volitust. 4. septembril esitab kaebaja, et nad ei saa teha. 6. septembril pöördute justiitsministeeriumi poole. Saate aru, et ajatelg on teistsugune, nagu teie pidevalt esitate."Järvik: "See ei ole teistsugune. Kui tuli esimene üldvolitus, mis pidi olema tagasiulatuv, siis ma ei saanud aru, miks ma pean sellele allkirja andma. Ütlesin ka selgelt, et ootan justiitsministri vastust ja pärast seda tulevad otsused. Kui on vaja, siis allkirjastan, kui pole vaja, siis mitte."
Indrek Saar: "Eeldate ametnikult, et ta täidab seadust. Kogu arutelu taustal, mida oleme viimastel nädalatel avalikkuses pidanud, ei ole mina näinud ühtegi etteheidet, et kantsler või asekantsler ei oleks täitnud seadust. Kui eeldate, et ametnik peab täitma sedust, siis mis osas pole need ametnikud seadust täitnud?"Järvik: "Kantsler peab tegema oma ministriga koostööd. Kui seda pole, ei saa ka koos töötada."
Kaja Kallas: "Tulen tagasi volituse küsimuse juurde. Kui vastaspoole advokaat tugineb sellele, et nõuet ilma ministri volituseta ei saa teha ja ta on sama büroo üks omanikke. Kui juhtub nii, et vastaspoole kaitsetaktika on edukas ja 1,1 miljonit jääb riigil saamata, kas tunnete vastutust selle eest, et riigil jääb see raha Teie ühe allkirjata saamata?"Järvik: "Volitust ei ole vaja, leidis kinnitust justiitsministri vastusest ka."
Urve Tiidus: "Te tõenäoliselt kohtusite Jüri Rattaga. Mis nõu ta Teile andis?"Järvik: "Jüri Ratas ei andnud mulle mitte mingisugust nõu."
Heiki Kranich: "Teile on esitatud keerulisi küsimusi ja püüate lihtsamalt vastat. Tahaksin saada vastust "jah" või "ei". See, mis olete korda saatnud nõunik Urmas Arumäega näeb välja nagu riigivarguse katse. Kas see ei tee Teid murelikuks?"Järvik ei saanud esialgu küsimusest aru. "Ei ole mingit riigivarguse katset. Mis asja Te küsite, ma ei saa aru. Väga kummaline."
Järvik: "Olen tulnud ministeeriumisse, et seista maainimeste eest ja püüan kummutada kõik valed."
Urmas Espenberg: "See on juba kolmas kord kui opositsioon üritab kangutada EKRE ministrit. Kõigepealt on libasüüdistused, siis visatakse neid meediasse, siis järgneb meediapeksu ja siis oodatakse, et minister asutub tagasi või juhtub midagi muud. Kas Teie seisate edasi?"
Põlluaas: "Saan aru, et üritate pöörata tänase tõsise vestluse tsirkuseks. Me vahetame teatud aja järel enda eesistujat siin, aga me saame seda teha nii regulaarselt kui ebaregulaarselt."
Valdo Randpere: "Tavaliselt on Teil kellajad pandud roteerimiseks. Mis kell sa ära lähed ja mis kell keegi asemele tuleb?" 
Põlluaas ütles, et küsimuste menetlemine käib vastavalt töö- ja kodukorraseadusele. 
Kruuse: "Palju neid protseduurilisi valesid lastakse siin kõlada?"
Järvik ütles, et see on uus informatsioon, aga see on Kruuse ja Järviku puhul sama võrdluse tegemise.
Helle-Moonika Helme ütles, et Lemettist sai kantsler Urmas Kruuse ajal. Kruuse ja Lemetti on Elvast, "ühe kandi sellid". 
Põlluaas ütles, et see pole protseduuriline küsimus.
Valdo Randpere: "Mul on tõsiselt protseduuriline küsimus. Juhul, kui riigikogu avaldab umbusaldust või tegeleb selle ettevalmistamisega. Kas riigikogu juhatusele ei ole mõtet pähe tulnud, et äkki peaks istungit juhatama sel hetkel keegi teisest erakonnast, kes vähemalt näiliselt säilitaks erapooletuse?"
Henn Põlluaas: "Tõepoolest iga riigikogu liige peab käituma viisakalt, oma kolleegidesse suhtuma austusega. Iga riigikogu liige saab sellest aru."
Jürgen Ligi: "Mul on kaks protseduurilist küsimust. Esiteks kas on keeld, et juhataja ropendamise peale manitsuse esitaks ja kas on valetamine puldist lubatud, kui see ei toimu kõne ajal?"
Kaja Kallas: "Kas nüüd hakkabki olema nii, et meie valesid ümber lükata ei saa, mida EKRE liikmed hakkavad pilduma, jääbki nii? Ma ütlesin, et mõjutab VTA tegevust."
Järvik: "Mina tõesti ei ole ametnikke mõjutanud. Jään selle juurde."
Peeter Ernits: "Enamasti teema kõvaks ajamiseks kahte tundi ei kulu. Kaja Kallas on rääkinud, kuidas mõjutad VTA juhti. Maalehes on Indrek Halliste 8. novembril öelnud, et Järvik meie tööd mõjutanud ei ole. Kas lugupeetud Kaja Kallas... Oled sa nõus, et ta praegu valetas?"
Helmen Kütt: "Katri Raigi esimesele küsimusele vastamisel jäi üks osa vastamata. Öelge palun, kas ministeeriumi ametnikud, ja kui nad seda tegid, siis millal informeerisid Teid huvide konfliktist?"Järvik: "Ma ei mäleta seda kuupäeva. Üks kiri tuli PRIAlt, kuid sisuliselt ma ei näinud huvide konflikti."
Urmas Kruuse: "Austatud riigikogu esimees. Kas vastab tõele, et kui Moonika Helme valetab sulaselgelt teise riigikogu liikme kohta, puudub liikmel õigus vale kummutada?"Henn Põlluaas: "Teil on õigus vale kummutada, aga mitte hetkel. Kui on küsimustele vastamine, siis kahjuks mitte."
Järvik ütles, et saab VTAlt iga tähtsama otsuse kohta memo, varem nii polnud. 
Katri Raik: "Kuidas suhtlete VTA peadirektoriga. Te olete öelnud, et Teid on hoitud infosulus. Pean siia vajalikuks lisada, et Toomas Kevvai töötab toiduohutuse asekantslerina. Kuidas te oma allasutustega regulaarset ühendust peate?"
Järvik selgitas, et korruptsioonivastase erikomisjoni kutse tuli hiljem ning ta pidi valitsuse istungil osalema.
Vilja Toomast: "Vastasite, et ei saanud korruptsioonivastase komisjoni ette astuda, kuna pidite valitsuse istungil olema. Kas peaminister ei andnud Teile luba?"
Raimond Kaljulaid: "Mainisite, et lennujaamas oli palju ajakirjanikke ja nimetasite seda enda ründamiseks. Loodan, et hiljem ei ütle, et riigikogu ründas Teid. Kutsun Teid üles austama meie ajakirjanikke. Kuulsin, et Teil oli mahukas dokumendipakk, mida soovite Ratasele näidata, aga ta ei tundnud huvi. Mina tunnen huvi, kas saaksite selle paki riigikogule üle anda?"Järvik: "See dokumendipakk on kas juba teel või saadetud komisjonile, mis moodustati."
Erkki Keldo märkis, et Järvik andis ühes kaasuses PRIAle volituse, teises mitte. "Oli Teil tahtlik riigi huvide mitteesindamine?"Järvik: "Tegin kindlaks, et ei ole vaja volitust."
Järvik: "Mina ei ole Toomas Kevvai ametist vabastamise otsust allkirjastanud. Olen allkirjastanud otsuse, millega muudetakse maaeluministeeriumi põhikirja."
Riina Sikkut: "Minu eelmisele küsimusele vastasite lakooniliselt, et hea ametnik on see, kes järgib seadust. Head ametnikku pole vaja ju töölt vabastada. Millist seadust on rikkunud Toomas Kevvai, et olete tema ametist vabastamise allkirjastanud? Ja mis seadust on rikkunud Illar Lemetti?"
Järvik nõustus Helmega, et näeb toimumas silmakirjalikkust. 
Helle-Moonika Helme: "Kuulame hukkamõistu Reformierakonna suust, justkui ahistate alluvaid ja sunnite neid lahkuma. Samas teame, et Reformierakonna valitsemise ajal oli kantsleri vahetamine imelihtne."
Jüri Jaanson: "Olete väitnud, et mitte mingil tingimusel tagasi ei astu. Samas on umbusaldusavalduses esitatud Teie vastu selged valetamiskahtlused. Te ei lükka neid ümber. On PRIAga seoses näilisi omakasupüüdmiskahtluseid. Te ei lükka neid ümber. Mulle tundub, et Te ei suhtle siin tööandjaga, vaid survestate läbi vastuste peaminister Jüri Ratast. Kas ootate, et Ratas võtaks poliitilise vastutuse?"Järvik: "Ei, ma ei oota, et Jüri Ratas selliseid samme astuks, aga olen teinud seni kõike ausalt ja igasugune omakasu minu tegevuses puudub."
Keit Pentus-Rosimannus: "Milliseid ametist lahtikangutamise plaane Teil veel on?"Järvik: "Ma ei ole ühtegi ametnikku seni lahti kangutanud ja teinud kõik selleks, et toiduohutus oleks tagatud. Need sammud on kõik selleks ette võetud, et toiduohutus oleks võimalikult hästi tagatud." 
Signe Kivi: "Võin Teile kinnitada, et ministril pole poliitilise vastutuse võtmine raske. Raske on tajuda, et haldusalas on tehtud vigu. Veelgi enam, kui minister on teinud vigu ja süüdistab selles kõiki teisi. Julgustan Teid võtma poliitilist vastutust. Kas olete minuga nõus ja selleks riigimehelikuks teoks valmis?"Järvik: "Aitäh soovituste eest, aga mul on oma seisukoht antud."
Järvik ütles, et toiduohutus peab olema üle Eesti tagatud ühtemoodi. "Kui on mingi hälve kuskil, siis on toiduseaduse järgi kiirelt tootmine lõpetada ja teha desinfitseerimine." 
Peeter Ernits: "Mulle tundub, et opositsioon üritab pehmet asja kõvaks ajada. Minu küsimus on see, et teatavasti VTA on keskendunud listeeriaskandaalis ainult ühele ettevõttele. Tänavu on võetud 205 proovi ja Vooli tehasest 188 proovi. Kalatöötlejaid on Eestis umbes sada. Kas see on normaalne, et amet, kes peab jälgima toiduohutust, on keskendunud ühele ettevõttele?" 
Järvik vastas eitavalt. 
Aivar Sõerd ütles, et Järvik on kolm korda öelnud, et PRIA kohtukaasuse puhul pole vaja ministri volitust, kuid võib tekkida olukord, kus volitust on vaja. "Kas Soosaarte asjas volituse puudumine kohtumenetluses on tõusetunud? Jah või ei?"
Henn Põlluaas ütles, et riigikogu saal on suur ja vastaja ei pruugigi teada, kust küsimus tuleb, seetõttu pole imelik, kui Järvik kellelegi otsa ei vaata.
Järvik ütles, et vaatab silma sisse ja ei näe selles probleemi. "Ei kavatse kõiki vallandada, see ei tule kõne alla. Valdav osa ametnikest teeb tublit tööd."
Kristiina Šmigun-Vähi palus kõigepealt silmsidet Järvikuga. "Lugesin välja, et kõik ministeeriumi töötajad, kes ei mõtle nagu Teie, lastakse lahti. Eestis on praegu üks suurim probleem leida pädevaid inimesi vastavale tööle. Kas Teil ei ole natukenegi muret, et mis edasi saab?"
Hanno Pevkur uuris, kas valetamine on Järviku väärtusnormidega kokkukäiv. "Ei käi kokku minu normidega, aga kui meedia paneb pooltõed ja suvalised arusaamad kokku valetamiseks, siis see ei ole vale. Vale on sihiteadlik tegevus ja seda ma teinud ei ole," teatas Järvik
Järvik selgitas, et lennujaamas küsiti "sada küsimust korraga" ning ta vastuseid ei rahuldanud ka teda ennast. Ta hiljem parandas enda väiteid. "Ma ainult allkirjastasin lepingu, selle koostasid kantsler ja Arumäe," sõnas Järvik.
"Kert Kingo astus tagasi umbes samal põhjusel, et tekkis segadus nõuniku ametisse nimetamisega ning ta valetas. Teie erakonna rahandusminister Martin Helme ütles, et poliitiku jaoks on valetamine kõige rängem eksimus. Kas valetamine on suur viga?" uuris Mihkelson. 
https://twitter.com/imrekaas/status/1194904891392765953?ref_src=twsrc%5Etfw
Marko Mihkelson märkis, et Järviku puhul ajab üks vale teist taga. 
Umbusaldamisel on Järvik loomulikult kohal, ent hommikul erikomisjoni ei ilmunud. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mart-jarvik-ei-ilmunud-korruptsioonivastase-erikomisjoni-ette?id=88061005
"Eile õhtul sai põhimääruse muudatus allkirjastatud ja see on järgmise nädala jaoks," vastas Järvik.
Liina Kersna küsis, kas Järvik esitas maaeluministeeriumi põhimääruse muudatuse valitsusele. "Kui see võeti päevakorda, siis mida valitsus vastas?"

Kaja Kallas sõnas, et opositsioonile ei meeldi umbusaldusavaldusi esitada. Samamoodi ei meeldi see, et valitsuses toimuv kahjustab Eesti rahvusvahelist mainet. "Meie ei saa pealt vaadata, kui valitsusliige viib poliitilise kultuuri nii madalale tasemele," teatas Kallas. "Head kolleegid koalitsioonist, te saate ju ise ka aru, et asi on paha. Miks te muidu üritate aega võita ja avalikkust eksitada mingi tõekomisjoni loomisega," kutsus Kallas koalitsiooniliikmeid umbusaldamise poolt hääletama. "Minister Järvik ei saa aru ministriametiga kaasnevast vastutusest," lisas ta.

Kallas selgitas, et listerioosiskandaal võib mõjutada Eesti toidu eksporti. "Järvik ütles, et kuulis listeeriabakterist turul maasikareidil 18. juulil. Ometi on minister 9. juulil saatnud kirja VTA-le. Kirjas oli 19 väga põhjalikku küsimust, mis kõik olid otseselt seotud listeeriabakteri levikuga," tõi Kallas ühe Järviku vale välja.

Kallas küsis Kert Kingolt, kuidas tema end tunneb, kuna Kingo "ohverdati esimese vale peale", aga Järvik on seni ametis.

Seotud lood:

Mart Järvik ütles, et ta on sattunud skandaali tüli tõttu majas. "See algas sellest, et tahtsin algatada toiduohutuse auditit. Sealt meil kantsleriga enam koostöö ei laabunud ja sealt hakkas vastutöö minu vastu, mitte ainult tema, vaid ka ametnike poolt, mis on võimendanud läbi meedia selleni, et olen siin puldis ja mul on võib-olla au saada nende ministrite nimekirja, kellel on au saada nimekirja, kus ministreid on umbusaldatud," jäi Järvik sõnavõtus napiks.

Jürgen Ligi küsis, mis Järvik ise tagasi ei astu, kuna ta segab valitsuse tööd. "Ma ei jaga seda seisukohta ja kinnitan, et olen ausalt käitunud," vastas Järvik. Madis Milling küsis, miks Järvik korruptsioonivastasesse erikomisjoni ei ilmunud. "Ometi olete hetkel siin saalis. Miks minister võib kutset riigikokku tulla tõlgendada valikuliselt?" uuris Milling. Järvik selgitas, et valitsuse kabinetiistungile oli kutse saadetud varem ning seal oli üks Järviku teema. Kalle Grünthal sõnas, et tal on "rõõm tõdeda", et meedia avalikustas Järviku koolikaaslased. Grünthal märkis, et näiteks Jevgeni Ossinovski on õppinud koolis ühe natsiideoloogia edastajaga ning mida peaks tegema. Järvik nentis, et kool pole süüdi, et seal on teatud õpilased õppinud. "Need vihjed, mis olid eile Postimehes, ei pea paika. Ma tunnen küll Rein Soosaart kooliajast, aga ma pole ta sõber. Olen temaga paar korda kohtunud. See, et ma olen temaga hõimlane, ei pea paika," ütles Järvik.

Kalle Laanet tõstatas Saaremaa tööjõuprobleemi põllumajanduses, mida Järvik on eitanud. "Kas olete ka täna seisukohal, et Teile pole räägitud tööjõuprobleemidest Saaremaal?" küsis Laanet. "Ma ei mäleta, et oleks Saaremaal sellist küsimust arutanud," vastas Järvik.

Erkki Keldo uuris, kas Järvik pole tahtlikult kohtuprotsessei seganud PRIAle volituse mitteandmisega. "Justiitsministri kiri kinnitas, et PRIAl pole kohtusse minekuks minu volitust vaja," teatas Järvik.

Valdo Randpere uuris, kas Järviku hinnangul juhivad Eestit seni salajuudid. Järvik ütles, et on seda meedias kommenteerinud. Andres Sutt märkis, et Järvikul on kohustus vastata.

Riina Sikkut märkis, et ta ei teadnud ka ministriametist poolteist aastat midagi. "Mulle tehti selgeks, et riigikogu on minu tööandja ja kui mind kutsutakse, pean tulema," sõnas ta. "Need on need kutsed, millele tuleb vastata. Mis on Teie jaoks heade omadustega ametniku tunnused, sest mina hindan ausat ametnikku. Need ei pruugi minu vaadetega kattuda ja ma ütlen, et jah, sina pead ka ausalt rääkima ametnikuna," rääkis ta.

Reformierakonna otsus täna umbusaldusavaldus üle anda on vesi valitsuse veskile, et Järviku skandaal kiiremini vaibuks. Kaja Kallas ütles eile meedias, et loodab isamaalaste toetusele, ent Seeder kinnitas Delfile, et enne erikomisjoni otsuse selgumist nemad Järviku osas hoiakut ei võta ehk Reformierakonnal poleks lootust täna lisahääli saada. Ka sotsid olid eile pigem kõhklevad, nad eelistanuks, et umbusaldamisega oodataks hetkeni, mil peaminister Jüri Ratta loodud uurimiskomisjoni arvamus selge. Peale jäi aga Reformierakonna sõna.

Jüri Ratas teatas paar päeva tagasi, et kutsub minister Järvikuga seotud asjaolude selgitamiseks kokku komisjoni, mis uurib ajakirjanduses ja opositsiooni poolt esitatud väiteid.

Reformierakonna juht Kaja Kallas esitas riigikogule umbusaldusavalduse. "Maaeluminister Mart Järvik on viimase kuue kuuga tõestanud, et ta pole vääriline valitsuse liikme ametit pidama. Ta on oma tegevusega takistanud veterinaar-ja toiduameti tegevust, ta on eelistanud erahuve riigi huvidele. Kõik need on piisavad põhjused tema umbusaldamiseks," teatas Kallas.

Avaldame umbusaldamise tervikteksti muutmata kujul.

"Maaeluminister Mart Järvik on viimase kuue kuuga tõestanud, et ta pole vääriline valitsuse liikme ametit pidama. Minister Järvik valetab, ei tunnista eksimusi, mis on tehtud toiduohutuse tagamise valdkonnas seoses VTA kui sõltumatu ameti töö takistamises. Lisaks on minister sattunud huvide konflikti palgates oma nõunikuks, isiku, kes samaaegselt esindas kohtuvaidlustes osapoolt, keda süüdistatakse PRIA-lt raha välja petmises. Üleval on kahtlus, et minister on jätnud PRIAle andmata volituse kahjude väljanõudmiseks ehk pole otsuste tegemisel arvestanud riigi huvide esindamist ja on asunud kitsa erahuvi teenistusse.

Maaeluminister Mart Järvik on lasknud listeeriaskandaalil kerida kogu suve ja sügise ning pole astunud samme võimaldamaks VTAl tegeleda sõltumatu toiduohutuse järelevalve ning sellega seadnud ohtu Eesti elanike ohutu toidutarbimise. Maaeluminister ründas enda alluvuses olevat Veterinaar- ja toiduametit, soovitades amet kohtusse kaevata. Rõhutame, et sõltumatu, toiduohutuse eest vastutava ameti poliitiline ründamine võib tuua Eesti toiduekspordile katastroofilisi tagajärgi, eriti olukorras, kus Eestiga seondatud bakteritõvi on tuvastatud ka Eestist väljaspool.

Seoses listeeriaskandaaliga on minister Järvik jäänud vahele ka valetamisega. 9. juulil saatis Maaeluminister VTA-le põhjaliku kirja ning küsis 19 küsimust, mis on kõik seotud listeeriabakteri levikuga. Mitmed küsimused puudutavad otseselt ettevõtet M.V.Wool. Kiri adressaadini ei jõudnud, kuna aadress oli vale ja saadeti uuesti 26. juulil 2019. Samas väitis maaeluminister Mart Järvik ise, et kuulis võimalikust kalaskandaalist turul maasikareidil viibides. Sealjuures käis Maaeluminister Mart Järvik turul maasikate päritolu uurimas 18. juulil käesoleval aastal ehk peaaegu poolteist nädalat hiljem kui oli saatnud VTA-sse esimese kirja.

Listeeriapuhangust teada saamise kohta on Järvik ka öelnud: „13. augustil, kui ma õigesti mäletan, oli meil majas koosolek ja selle põhjuseks oli, et M. V. Wool pöördus ministeeriumi poole, sest polnud rahul veterinaar- ja toiduameti (VTA) poolt tehtuga.” Ka see Järviku väide on vale. Protokollidest selgub, et Minister Järvik osales kaks kuud varem ehk 12. juunil 2019 M.V.Wooli ruumides kohtumisel, kus peatuti põhjalikumalt listeeriabakteri teemal.

On selge, et maaeluminister Mart Järvik ei taju ministri sõna kaalu ning valetab tahtlikult aja kohta, millal ta esimest korda listeeriabakterist kalatööstuses kuulis. Tema tahtliku valetamist erinevate kuupäevadega kinnitab ka tõsiasi, et ta ei soovinud jagada protokolle ja kirjavahetust, kust oleks selgunud täpsed kuupäevad. 25. oktoobril Maaeluministeeriumisse saadetud vastavasisulisele teabenõudele otsustas minister mitte vastata, viidates 04. nov 2004 a. Riigikohtu otsusele asjas nr 3-3-1-55-04. Kusjuures 23. aprillil 2013 haldusotsuses nr 3-12-2548 on öeldud, et Riigikohtu lahend nr 3-3-1-55-04 pole Riigikogu liikme vaidluse puhul kohaldatav. Ehk sisulise vastuse saatmise asemel Mart Järvik keeldus riigikogule sisulise vastuse andmisest sisutühja põhjendusega. Kõik selle nimel, et varjata oma kahtlusi äratavat tegevust maaeluministrina.

Mart Järvik. Foto: Tiit Blaat

Lisaks ebakompetentsele tegutsemisele toiduohutuse valdkonnas on minister sattunud korruptsioonikahtlusega huvide konflikti. Täna on algatatud kriminaalmenetlus, kontrollimaks kas maaeluministri lepinguline õigusala nõustaja Urmas Arumäe on kallutanud ministrit tegutsema talle kuuluva advokaadibüroo klientide huvides, kellel lasub süüdistus PRIA toetuste väärkasutamises.

Maaeluminister Mart Järvik kuulas Arumäe nõu maaeluministri haldusalas oleva põllumajanduse registrite ja infosüsteemi (PRIA) tegevuse osas ajal, kui arumäe oli süüdistatava kaitsjaks kriminaalmenetluses, kus PRIA peab kannatanuna seisma avaliku raha kasutamise eest. Selliselt tegutsedes on minister ja tema nõunik käitunud riigi avalikku huvi kahjustavalt ja proovinud takistada õiguse mõistmist.

Maaeluminister Mart Järvik ei suutnud aru saada oma nõuniku kaheldava väärtusega nõust, kuigi huvide konfliktele juhtisid kuid tagasi tähelepanu nii maaeluministeeriumi ametkond kui ka PRIA. Huvide konflikti uurimiseks on Põhja ringkonnaprokuratuur alustanud maaeluminister Mart Järviku nõuniku Urmas Arumäe osas kriminaalmenetlust.

Peale huvide konflikti avalikuks tulemist ei tunnistanud maaeluminister toiminut, vaid hakkas valetama. Urmas Arumäe nõunikuks palkamise kohta valetas ta, et viimast tegi kantsler. Kuigi tegelikult digiallkirjastas riigi poolt lepingu Mart Järvik.

Kuid palju sisulisem ja olulisem on see, et maaeluminister valetas ka, siis kui põhjendas, miks ta ei andnud volitusele allkirja. Maaeluminister Mart Järvik ütles: „Mina ei andnud sellepärast volitust, kuna taheti tagantjärgi vanadele asjadele, eelmise ministri aegsetele asjadele, volitust.“

See on järjekordne vale, ka see volitus, millele Mart Järvik andis allkirja oli eelmise ministri aegne ehk siis motivatsioon, miks ta ei andnud allkirja oli teine. Ning on alust kahtlustada, see oli seotud sellega, et maaeluminister Mart Järvik eelistas riigi huvide kaitsmisele oma nõuniku erahuve.

Seoses eelnevaga oleme veendunud, et maaeluminister Mart Järvik ei saa jätkata maaeluministri ametikohal ja soovime avaldada ministrile umbusaldust."