BLOGI | Ratas valitsuse pressikonverentsil: Reps peab oma käitumist muutma

 (336)

Peaminister Jüri Ratas ütles, et ametiautode kasutamise kord tuleb nüüd selgeks teha, et see oleks nii ministrite kui ka avalikkuse jaoks läbipaistev.

Tänasel valitsuse pressikonverentsil tuli nii peaministril, sotsiaalminister Tanel Kiigel, justiitsminister Raivo Aegil kui ka maaeluminister Arvo Alleril kommenteerida haridus- ja teadusminister Mailis Repsi kaasust.

Sel nädalal avaldas Õhtuleht, et Reps on regulaarselt sassi ajanud era- ja avalikud asjad, kasutades ametiautot ja autojuhti isiklikuks tarbeks ning tehes oma lapse valvamise ministeeriumi ühe töötaja ülesandeks. Samuti ilmnes, et Repsi eraasjade n-ö salanõunikuks – ministeeriumi avalikult veebilehelt tema nime ei leia – on 3500-eurose kuupalgaga võetud ministri lapsepõlvesõbranna.

Ratas ütles pressikonverentsil, et Repsi kaasuse valguses on oluline ametiautode kasutamise kord üle vaadata, et see oleks nii ministritele kui ka avalikkusele läbipaistev ja arusaadav. Ametiautode kasutamise reegleid analüüsib riigisekretär.

Ratas kinnitas, et kuigi ta on Repsi kaitsnud, siis tuleb viimasel oma käitumist muuta. Ka mina pean muutma, see on küsimus ja väljakutse (laste kooli- ja lasteaeda viimine ametiautoga - toim) ka mulle, lisas ta.

Justiitsminister Raivo Aeg nentis, et minister peab arvestama, et on avaliku elu tegelane ja peab seetõttu iga oma sammu jälgima. Mis puudutab laste transportimist hommikul tööle minnes ja õhtul sealt tulles, siis ei maksa ka päris hulluks minna, sõnas Aeg. Tema arvates tuleks arvestada inimlikke aspekte ja tema selle eest Repsi hukka ei mõista. Mis puudutab ametiauto kasutamist puhkuse ajal, siis selle kohta ta ütles, et poleks ise seda teinud.

Seotud lood:

Aller vastas EKRE nimel, et kui midagi on Repsile öelda, siis arutatakse see koalitsiooni sees läbi. Ta ütles, et tuleb ära oodata riigisekretäri kokkuvõte ja siis tullakse selle küsimusega uuesti laua taha.

Ministritelt küsiti pressikonverentsil otse ka seda, kas nende hinnangul võib olla korruptiivne see, et Reps on palganud omale nõunikuks lapsepõlvesõbranna, kelle nimi ega töökoht ei ole avalikustatud ministeeriumi kodulehel.

Ratas vastas, et ei saa selles osas mingit hinnangut anda, sest ei käi iga ministri ukse taga ega vaata, millega tema nõunikud tegelevad. Kiik lisas, et uudiste pealkirjade järgi ei saa otsustada, kas tegu on korruptsiooniga või mitte, vaid see tuleb päriselt välja selgitada.

Loe blogist, millest tänasel valitsuse pressikonverentsil veel juttu oli:

Valitsuse pressikonverents
Pressikonverents on lõppenud.
Küsimus ministritele, et kui tulevikus kasutavad ajakirjanikud sarnaseid viise asja uurimiseks, nagu Õhtuleht, siis kas ajakirjanikud peaksid kartma kriminaalmenetlust. Ratas vastas, et õiguslikku hinnangut anda ei saa, aga tema isiklik arvamus on, et mindi üle piiri. Ta nentis, et see kohutab teda ja lapsed ei taha tulla niimoodi meediasse. Aeg ütles, et palus prokuratuuril anda hinnangu eraviisilise jälitustegevuse osas. Ta lisas, et ajakirjanikel on küll eristaatus, aga küsimus on selles, et jälitatavateks objektideks on toodud kolmandad isikud ehk lapsed, kuigi lugu tehti Repsist. Üks on poliitiline hinnang, aga juriidilise hinnangu peaksid andma need, kellele on see ülesandeks antud, lisas Aeg.
Kiik ütles, et pere kaudu inimeste ründamine ja laste privaatsuse rikkumine ei ole õige. Need on väiksed lapsed, kelle roll ei ole olla meedias kõigile vaatamiseks ja kommenteerimiseks, sõnas ta. Minister lisas, et uudiste pealkirjade põhjal ei saa otsustada, kas tegu on korruptsiooniga või mitte, enne tuleb selgeks teha, kas see on õiglustunde küsimus või päriselt on eksitud.
Küsimus taas Repsi osas: Lisaks tööauto kasutamisele, on ta isiklikuks otstarbeks kasutanud ka nõunikke. Kuidas teie hindate, kas tema tegevuses võib olla korruptsiooni ilminguid? Ratas vastas, et korruptsioon avalikus sektoris, poliitikas on ääretult halb asi ja tuleb igapäevaselt tegutseda selle nimel, et seda üldse ei oleks. Ta ütles, et ei saa oma hinnangut anda, sest ei käi iga ministri ukse taga ja ei vaata hommikust õhtuni, mida üks või teine nõunik teeb. See teema on oluline ja kindlasti on vaja siin vastuseid anda, mingi mõistlikkus peab säilima, sõnas Ratas veel. Kui sõidetakse trajektooril kodu-töö ja võetakse laps koolist või lasteaiast peale, siis see on üsna mõistlik, et ema võib oma lapse viia kooli. Autojuhi kohta märkis Ratas, et nad ise küsivad, et kas võivad aidata, kui minister on hõivatud. Aeg ütles samuti, et ei hakka enne mingit seisukohta võtma, kas tegu oli korruptsiooniga või mitte, kui seda asja on uuritud ja midagi selgunud.
Küsimus Delfist: mis tulemusi andis õpetajate laustestimine Harjumaal? Kiik ütles, et nendest saab rääkida terviseamet, kellel on olemas konkreetsed numbrid.
Küsimus Kiigele, miks haiguspäevi ei hüvitata esimesest päevast ja miks see jõustub alles 1. jaanuarist. Kiik nentis, et seadusemuudatused võtavadki aega ja kutsuv tööandjaid üles haiguspäevi töötajale juba praegu varem hüvitama. Pandeemia tingimustes on see mõistlik oma inimeste ja ettevõtte igapäevase tegevuse ja töötajate tervise kaitseks.
Aller vastas EKRE nimel, et kui midagi on Repsile öelda, siis arutatakse see koalitsioonis sees läbi ja tahetakse kokku hoida. Aller ütles, et oodatakse riigisekretäri kokkuvõtet ja siis tullakse selle küsimusega uuesti laua taha.
Küsimus koalitsioonikaaslastele: kas te toetate Repsi jätkamist ja legitimeerite tema käitumist? Aeg vastas, et tema seisukoht on see, et minister on väga aktiivse avaliku huvi jälgimise all, peab iga nüanssi ja sammu arvestama, see on selge. Mis puudutab laste transportimist hommikul tööle minnes ja õhtul tulles, siis ei maksa ka päris hulluks minna, sõnas Aeg. Minister ütles, et arvestada tuleks inimlikke aspekte ja tema selle eest ei saa Repsi hukka mõista. Mis puudutab ametiauto kasutamist puhkuse ajal, siis selle kohta ta ütles, et poleks ise seda teinud.
Ka mina pean muutma, küsimus ja väljakutse ka mulle, et ma viin ka lapsi hommikul kooli, lisas Ratas.
Küsimus peaministrile: Kui selgus, et Reps kuritarvitab ametiseisundit, teatasite teie ühismeedias, et toetate teda, aga ei ühtegi kriitikanooti. Järgmine päev oli teie arvamus juba teine, et Repsil tuleb oma käitumist muuta. Peaminister küsis vastu, et kui ta annab kommentaari ära, siis kas ei tohi enam midagi lisada. Ta kinnitas, et muidugi peab Reps oma käitumist muutma ja sellepärast tuleb selgeks teha, kuidas ametiautosid üldse kasutada. Selline ülesanne sai antud ka riigisekretärile, et selgus oleks.
Aeg ajakirjanike küsimusteks.
Sotsiaalminister ütles, et valitsus võttis vastu uue tööhõive programmi, millega jätkatakse eelmisi teenuseid, aga on lisandunud ka uusi, näiteks jätkutugi, et inimene tööd leides ka tööl püsiks.
Haiguspäevade hüvitamise ettepanekule lisaks otsustati haigekassale lisaraha eraldamine, millest osa läheb eriarstiabile ja kiirabile, osa perearstiabile ja õendusabile lisakulude katmiseks, tõi Kiik veel välja.
Kiik ütles, et selles olukorras on oluline, et valitsus toetaks tervishoidu ja tööturu valdkonda, mis on koroonakriisis suure hoobi saanud.
Järgmisena kõneleb sotsiaalminister Tanel Kiik, kes nentis, et senised meetmed pole veel mõjuma hakanud või pole piisavad, sest viiruse levik langustrendi ei näita. Ta rõhutas, et oluline on, et inimesed praegustest piirangutest ja meetmetest kinni peaksid.
Samuti arutasid ministrid kabinetis avaliku teabe seaduse juurdepääsupiirangu temaatikat, sõnas Aeg.
Justiitsminister Raivo Aeg rääkis täitemenetluse probleemidest ja ütles, et oluline muudatus on see, et riigi poolt hakatakse toetama elatisasjades täitjaid lisa maksmisega, et nad suudaksid efektiivsemalt täita elatisnõudeid. Kui täna saavad eranõuded ise valida täituribürood, siis avalik-õiguslikud peavad läbi käima tsentraalsest jagamissüsteemist ja võivad minna vähem efektiivse täituri kätte, selgitas Aeg.
Ratas tegi otsa lahti ka Repsi kaasuse kommenteerimisega, öeldes, et riigisekretärile on antud ülesanne vaadata ametiauto kasutamise kord üle. See peab olema selge, läbipaistav ja arusaadav kõigile, sõnas peaminister. Ta lisas, et kindlasti saab sellega aidata ka riigikontroll.
Valitsus arutab täna edasi erinevaid koroonaviiruse testimise variante ja kindlasti tuleb juttu ka koroonavaktsiinist.
Ratas rõhutas, et palub inimestel alla laadida HOIA äpp ja tänas inimesi, kes ohutusmeetmetest kinni peavad.
Valitsus arutas ka haiguspäevade hüvitamist ja otsustas, et ajutise meetmena võiks teisest kuni viienda päevani hüvitada haiguspäevi tööandja, kuuendast päevast edasi haigekassa. See eeldab riigikogu heakskiitu.
Nii suurt COVID-haigestunute arvu ei ole seni olnud, aga nii palju ei ole 24 tunni jooksul tehtud ka teste, mida oli üle 7000, nentis Ratas. Ta tõi välja, et haiglad on hakanud suurendama koroonahaigete voodikohtade arvu, kui tänane võimekus on 215, siis kuu lõpuks peaks see olema 300. Samuti suurendatakse intensiivravikohtade arvu.
Esimesena kõneleb peaminister Jüri Ratas, kes alustas sellest, et valitsus otsustas haigekassale eraldada 8 miljonit eurot arstiabi paremaks kättesaadavuseks.
Pressikonverents algas.
Täna tuleb ministritel kindlasti oma seisukohti jagada ka haridus- ja teadusminister Mailis Repsi tegevuse osas. Sel nädalal selgus, et Reps on kasutanud isiklikuks tarbeks ametiautot ja autojuhti, teinud ministeeriumi töötajale ülesandeks oma last valvata ja palganud nõunikuks lapsepõlvesõbranna. https://epl.delfi.ee/arvamus/juhtkiri-repsi-skandaalist-sundigu-ka-lahendused?id=91713527
Valitsuse laual on olulise teemana koroonaviiruse üha suurem levik, täna lisandusid rekordilised 414 positiivset koroonaproovi. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/graafik-taas-uus-rekord-oopaevaga-kinnitati-414-koroonajuhtu-suri-uks-inimene?id=91715947
Valitsuse pressikonverents algab kell 12.