BLOGI ja VIDEO | Martin Helme Kiige nõudest: soodustuskelmuse eest võib saada viis aastat vangistust. Homme kell 15 ei juhtu midagi

 (713)
Ratas: MTÜ-d peaksid oma raha saama. Küsimus on, mis allikatest

Tänasel valitsuse pressikonverentsil läks tõeliseks tulevärgiks, nagu kirjeldas peaminister Jüri Ratas ja avaldas selle kohta siirast heameelt (ülalolev video). Põletavaimaks teemaks oli just Martin Helme ja Tanel Kiige vaidlus selle ümber, kas võrdsuse eest seisvatelt MTÜ-delt raha ära võtmine oli ikka õiglane.

Sotsiaalminister Tanel Kiik nimelt saatis täna rahandusministeeriumisse kirja, kus tegi pihuks ja põrmuks eelmisel reedel väliskaubandus- ja IT minister Raul Siemi poolt Martin Helme nimel antud korralduse peatada maksed sotsiaalministeeriumiga lepinguid omavatele MTÜ-dele.

Tanel Kiik annab oma mitmeleheküljelise kirja lõpus Martin Helmele ultimaatumi: maksed olgu tehtud ja vastavad tõendid sotsiaalministeeriumisse saadetud homme kella kolmeks. Mis siis saab, sotsiaalminister ei täpsusta, kuid nõue on esitatud rasvases kirjas ja allajoonituna, mis näitab, et asja ei plaanita vist lihtsalt niisama jätta.

Parimad palad pressikonverentsilt:


Tänasel pressikonverentsil päriti Kiigelt korduvalt, mis siis ikkagi saab, kui rahasid ära ei maksta. Vastamise võttis lõpuks enda peale hoopis Martin Helme, kes ütles: ei juhtu homme kell 15 mitte midagi, vaieldakse lihtsalt edasi.

Helme ja Kiige seisukohad olid varasemaltki teada - Kiike konsulteerinud juristide arvates ei ole kahetimõistmist, et lubatud toetusi ei saa järsku ära võtta, Helmet konsulteerinud juristid aga on väidetavalt vastupidisel seisukohal.

Seotud lood:

Peaminister Jüri Ratas aga ütles, et kui riik on midagi lubanud, siis lubadust tuleb ka täita. Ratase jutust võis välja lugeda, et MTÜ-d saavad oma raha kindlast, omaette küsimus on see, mis allikatest see tuleb.

Pressikonverents täismahus.Kuna kohal oli ka justiitsminister Raivo Aeg, anti õigusliku vaidluse osas sõna ka talle. Aegi sõnul ei saa küll ignoreerida riigikontrolli täheldatud vastuolu toetuse maksmise osas, kuid kui riik on võtnud lepingute osas kohustuse, tuleb neid lepinguid täita. Prioriteetne on tema sõnul aga see, et sotsiaalministeerium leiaks kasvõi esialgsed vahendid, millest need toetused välja maksta. Inimesed ei tohiks Aegi sõnul kannatada selle läbi, et on tekkinud poliitiline vaidlus.

Loe lähemalt blogist.

Valitsuse pressikonverents 16.07
Pressikonverents sai läbi.
Helme: väljamaksete jätkamine kaheks aastaks ei ole õige.
Kanal2 Helmelt: Kas 2022. aastast muu katteallika leidmine oleks vastuvõetav ka rahandusministeeriumile? Kas 5miljardilise laenuga maksukoormus ka tõuseb?
TV3 küsib: ERJK otsustas, et ei rahulda KE taotlust maksta 110 100 eurot osade kaupa, peate tegema seda korraga. Jüri: Siis tuleb korraga ära maksta.
Helme: Ei vasta tõele, et me kellegagi ei rääkinud. Olen Taneliga rääkind, olen Jüriga rääkinud. Ma ei sekkunud teise ministri valdkonda - rahanduse valdkond ongi minu valdkond.
Ratas: Ei ole probleemi selles, et on erinevat positsioonid. Antud juhul on tegemist õigusliku vaidlusega. MTÜ-del on küsimus selles, kas nad saavad arvestada selle toetusega. TÄnases seisus raha ära võtta - ma ei pea seda võimalikuks. Mis kaudu see raha tuleb, seda vaidlust tuleb pidada.
Postimees Jüri Rataselt: Mida arvate olukorrast, kus ministrid sekkuvad üksteise haldusalasse pidamata teisega nõu? Kas nii sobib valitsuses käituda? Ratas: eks seda on soovitud näidata üle aasta, kui suured konfliktid on. See valitsus on toiminud hästi ja toimekalt. Et sellist peatamist teha, tuleb asjaomase ministriga, antud juhul seda ei tehtud.
Helme: See pole mingi kannatus. Ühelgi organisatsioonil pole õigust maksumaksja rahale. Nad on MTÜ-d, neil peaks olema oma tulu samuti. Ei juhtu homme mitte midag. Tanel ei hakka näljastreiki tegema, maailm kokku ei kuku. Lihtsalt vaidleme.
Raivo Aeg: Vastuolu korral ei tasu seda ignoreerida. Kui aga riik on võtnud kohustuse lepingute osas, siis neid lepinguid tuleb täita. Prioriteetne on see, et sotsmin leiab kasvõi esialgsed vahendid, millest kohustused ära täita. Siis tuleb valitsuse siseselt küsimused ära vaielda - kas läheme seadust muuta või rahastusallikas üle kantida. Inimesed ei tohiks läbi selle kannatada, et on tekkinud poliitiline vaidlus.
Lugejakiri aga juba teab.
https://lugejakiri.ee/fotouudis-tuli-labi-martin-helme-kinkis-tanel-kiigele-lepituseks-punase-manguauto/
Kiik ei öelnudki, mis juhtub, kui rahasid üle ei kanta.
Kiik: Räägime 375 000 eurost aastast. Me ei räägi isegi 0,01 protsendist ministeeriumi eelarvest. See on väiksem. Mõni võiks küsida, miks nii vähe saab see valdkond. Sotsmin tegeleb väga paljude valdkondadega. Me ei saa seda raha ära võtta teiste arvelt. Riigikontrolli aruanne on eelmisi perioode käsitlevad. Ükski projekt ei kattu. Et õigusselgust saada, olen nõus, et alates 2022. aastast leiame mingi muu allika rahastamise jaoks. Muutused tuleb teha tulevikku vaatavalt.
Kiik: Loodetavasti terve mõistus võidab ja need maksud tehakse ära.
Delfi ja EPL küsib: mis juhtub siis homme kell 15:01, kui raha pole MTÜ-dele üle kantud. Kas Aab nullib ära rahandusministri käsu? Mis variandid on? Kas minnakse kohtusse? Või alustate protsessi, et lahkuda arveldustega rahandusministeeriumi keskusest? Martin Helmele: peaminister juba ütles, et rahad tuleb üle kanda. Kas te ei täida peaministri korraldust? Justiitsminister Raivo Aeg - palun öelge, kellel on õigus?
Ratas: viis miljardit on meeletu summa Eesti kontekstis. Ongi kaks valikut - kui me poleks laenu võtnud, oleks tähendanud maksude alalaekumise korral seda katta tulnud ja oleksime koomale pidanud tõmbama. Üritame hoida majandust käimas, vältida pankrotte. Investeeringud kortermajadesse, KOV-idesse on palju juba reaalselt töös. Ehitused käivad. Muuhulgas 40 mln teedesse. Suurprojektidest: juba selle aasta eelarvesse oleme panustanud. PPP, teedeehitus. Uus lisaeelarve - peame ootama siiski suvise majandusprognoosi, maksulaekumised ja kogu majandusliku olukorra.
ERR küsib, kuidas investeeritakse laenuraha majanduse elavdamisse ja millal otsustatakse suuremad taristuinvesteeringud. Helme: Majanduse kahanemist arvestades on läinud suurem osa maksulaekumiste vähenemise katteks. Oleks olnud vale arvata, et on teoreetiliseltki võimalik tulud ja kulud tasakaalus hoida. Ei ole ka õige, et me ei ole kuhugi investeerimisraha andnud. Miljardi jagu on investeeritud majandusse, eelkõgie erasektorisse. Riigieelarve tegemise käigus arutleme septembris ka suuremad investeeringud.
Helme: Kui me otsustame kulutada seda raha MTÜ-de peale, kes edendavad mingisuguseid võrdseid kohtlemisi, aga tegelikult tulevad plakatitega valitsust kukutama. Miks meil seda vaja on, ma aru ei saa.
Helme: Sotsmini haldusalas on palju raha, ta võib ise selle raha leida. Minu valijatel oleks teised prioriteedid. See on prioriteetide küsimus. Kiik muidugi oskab paremini vastata, kas see on ka Keski valijate prioriteetide küsimus.
Helmelt küsitakse, mis siis arvata Ratase öeldust, et riik peab oma lubadust täita. Küsitakse ka Kiigelt, mis siis juhtub, kui raha ei laekugi. Helme: Ma ei ole nõus õigustatud ootusega. Kui pangaröövel takistatakse poole röövi pealt, pole tal õigust nõuda raha siiski välja, kuna ta juba läks seda röövima.
Ratas: Võimas tulevärk. Nii Tanel kui Martin ütlesid õigesti, et ultimaatumeid ei ole. Küll leiame lahenduse. Aab on öelnud, et jah, tuleb asjaomase ministriga arutada, see on Tanel Kiik. Aktsepteerin ka seda, et riigikontroll on teinud oma arvamuse, mis puudutab küll eelnevat perioodi. Küsimus on lõpuks see, kas need 10 MTÜ-d saavad oma rahastuse kätte või ei saa. Minu arvates peavad nad täna saama selle kätte. Poolel teel teha neile rahastamist mittevõimalikuks, see ei ole võimalik. Aab ütles, et ei näe seda alust, et RTK neid väljamakseid ei teeks. RTK on lõpuks ikkagi vahendaja. Kui tema välja võtta vahelt, siis on võimalik ka välja võtta. Kui riik on midagi lubanud, tuleb seda lubadust täita. Kindlasti leiame lahenduse. Tänan tulevärgi eest, kõigile huvitav vaadata.
Kiik: Tegemist ei ole ultimaatumiga. Nädal aega on maksetega venitatud. Juriidilise aluseta. Meie kirjas oli selge taotlus, et RTK need maksed teostaks. Kui riik otsustab praktikat muuta, saab seda teha tulevikku vaatavalt, edasiulatuvalt. Helme: Riik määrab ja võtab ära iga päev. Meil on põhimõtteline erimeelsus, kellel on juriidiline õigus. Las juristid vaidlevad. Ultimaatumite keeles me ei räägi.
TV3 küsib Kiigelt: panite paika kuupäeva ja kellaaja. Mis juhtub, kui makseid ei taastata?
Kiik MTÜ toetustest: Minu teada ei ole ei mina ega rahandusminister erialalt jurist. Et saada endalt targematelt tagasisidet, olen kuue õiguseksperdiga suhelnud. Antud juhul ei olnud ei RTK-l õigust rahastust peatada. Ei ole ühtegi juristi leidnud, kes oleks leidnud isegi mitte kahetist seisukohta. TÄna saatsin kirja Siemile ja RTK juhile. Me ei oponeeri siin ideoloogilisele arvamusele. Õigusriik on kõige olulisem. Väljamaksete tegemine on õiguspärane ja muud tegevused ei ole õiguspärased.
Kiik: Koostööst koroonaviiruse esimese kriisi ajal. Panustasid kõik valdkonnad - ppa, terviseamet, kaitsevägi, kaitseliit. Kriisis ei olnud alapanustajad. See on ka põhjus, miks Eesti hakkama sai nii hästi. Kaitseliiduga on tervisevaldkonnal väga hea koostöö olnud.
Kiik: Välisriikidesse reisimist tuleb inimestel võimalikult põhjalikult planeerida. Tuleb mõelda sellele, kas riik, kuhu minnakse, on ohutu. Kas reisimine on vältimatu. Soovitus on see suvi võimalikult palju veeta Eestimaal. Loomulikult on ka lähiriigid, Baltimaad ja Soome, kus on suhteliselt ohutu reisida. Aga on ka riike Euroopas, Ameerikas ja Aasias, kuhu reisida ei soovita. Täpsem info välisministeeriumi lehel.
Kiik: Reovee seireuuring võimaldab tuvastada võimalikku viiruse levikut varakult. Kõik senised rahaeraldised hoiavad riigi raha kokku - et teine puhang oleks võimalikult väike.
Tanel Kiik: Oluline, et see rakendus saaks valmis võimalikult põhjalikult ja turvaliselt. Oleme sihtinud selle valmimise suve lõppu. TÄnan ka valitsust toetuse eest uuringutele, mis aitab nakkuse senise leviku teid.
Tanel Kiik: Tervist ka minu poolt. Valitsuses jätkuvalt covid-19 teiseks laineks valmistusega oleme tegelenud. Et turvaliselt koroonarakendus kasutusele võtta. See annab võimaluse tuvastada juhukontakte, võimalikke nakatumise ahelaid.
Aeg: Hiljuti avalikustati Euroopa Komisjoni uuring kohtute töö efektiivsusest. Kuna seda tehti just eeskätt EL siseturu toimimise aspekti arvestades, siis võrreldi tsiviil- ja halduskohtute võimekust riikides. Üldjärjestuses Eestis pole midagi häbeneda, oleme kolmandal kohal.
Aeg: Sõnadel on jõud. Sõnade taust tuleb selgelt välja öelda. Kaitseliit kindlasti tunneb end selle hinnangu andmisest häirituna. Loodame, et see ei avalda mingit mõju tulevikus edasisele koostööle. Eriüksuse loomises tuleb selgelt hinnata õigusriigi põhimõtteid, kas ka eesmärgid ühtivad meie põhiseaduses sätestatuga, et meil ei tekiks vastuolu, mis tulevikus võivad viia kohtulahingutesse, veel hullem kui hakkame Euroopa Inimõiguste kohtus mingeid asju vaidlema.
Raivo Aeg: Kahetsusväärne, et kui tunneme suurt vabadust koroonaviirusest, on tõusnud torm ametkondades (kaitseliidu tegevusele antud hinnangud).
Helme: On tehtud eelrafineerimistehase projekti analüüs. Tehas teeks seda puhtamaks ja suurendaks õli hinda. See oleks arvutuste järgi majandusele väga kasulik, eksport suureneks 225 mln aastas. Loodaks juurde 200 otsest ja 200 kaudset töökohta. Lisaks vähendaks CO2 heitmeid. Kuigi majandusolukord on taustsüsteemi muutnud kahjulikuks, siis põhimõttelised eeldused peavad eeltasuvusuuringu järgi paika. Otsust veel ei ole.
Helme Õiglase üleminekufondist: On kaks asja, mis muudatusettepanekutest me ei toeta. Kliimaneutraalsus 15 riigi puhul 2025. aastaks ja plastikumaks. See on valitsuse ühine positsioon.
Helme: Soodustuskelmuse eest võib lausa 5 aastat vanglakaristust saada. Rahaandjad on väga selgelt eksinud. Igatahes ei tohi ebaseaduslikud väljamaksed jätkuda.
Martin Helme: mina olen kaitseliidus 94. aastast, poris ja lumes roomanud. Tean täpselt, mida tähendab vabatahtlikuks olemine. Samuti on olnud üleval vaidlus sotsiaalministriga. Kiik on mulle ka kirja saatnud, et ma olen käitunud ebaseaduslikult. Lükkan selle tagasi. Meie jaoks on selge, et hasartmängumaksust nende projektide rahastamine ei ole seaduslik. Eks me vaidleme edasi.
Martin Helme ütleb, et julgeolek on jagamatu ja siseminister ei ole kiritiseerinud kaitseliitu. Ei ole nii, et kui üht on rohkem, peab teist vähem olema.
Valitsus kiitis heaks ka koroonaäpi arendamise ja kasutuselevõtu.
Ratas räägib ka tänasest otsusest toetada kahte uuringut, mis on seotud koroonaviirusega. Reoveeuuring augustist aasta lõpuni ca 870 000 euroga, et saada eelinfot, kas viirus on tagasi ühiskonnas või mitte. Teine uuring on TAI nakkuse levikuteede täpsustamiseks, toetatakse ligi 200 000 euroga.
Jüri Ratas selgitas algatuseks, et pole vaja vaidlust selle üle, kas politsei või kaitseliit. Ratas kiitis kaitseliitu nimetades teda suurimaks organisatsiooniks, kes on Eestit igakülgselt toetanud.
Lõpuks on alanud.
Paistab, et pressikonverents viibib. Näitame siis vahepeal pilte meeleavaldajatest.
Kiige ja Helme konflikti on juba jõudnud kajastada ka pilaportaal. Kas sealne sisu osutub ka prohvetlikuks, selgub lähitundide jooksul:https://lugejakiri.ee/tanel-kiik-esitas-martin-helmele-ultimaatumi-homme-kella-kolmeks-olgu-rahad-valja-makstud-voi-ei-juhtu-midagi/
Vaid tund aega on jäänud pressikonverentsini. 
Paistab, et pressikonverents viibib. Näitame siis vahepeal pilte meeleavaldajatest.