Baltimaad, Poola ja Euroopa Komisjon allkirjastasid teekaardi Balti elektrisüsteemide ühildamiseks Mandri-Euroopaga

 (8)
Baltimaad, Poola ja Euroopa Komisjon allkirjastasid teekaardi Balti elektrisüsteemide ühildamiseks Mandri-Euroopaga
Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Peaminister Jüri Ratas sõlmis Läti, Leedu ja Poola riigi- ja valitsusjuhtide ning Euroopa Komisjoni presidendiga poliitilise kokkuleppe, et kinnitada jätkuvat toetust Balti riikide elektrisüsteemide Mandri-Euroopaga ühildamiseks. Teekaardiga lepitakse kokku edasised sammud projekti elluviimiseks.

„Sünkroniseerimiseks vajaliku taristu ehitus käib küll täie hooga, kuid kõrgeim poliitiline toetus koos konkreetselt kokku lepitud ajakavaga järgmiste tegevuste kohta annab projektile veelgi suurema kindluse,“ sõnas peaminister Jüri Ratas.

„Kindlasti on määrav ka Euroopa Komisjoni tugev toetus projektile, tänu millele oleme juba saanud ning meil on väga head eeldused saada ka edaspidi projekti elluviimiseks märkimisväärne Euroopa Liidu kaasrahastus," ütles Ratas.

Peaminister Ratase sõnul on elektrisüsteemi lahti ühendamine Venemaa võrgust ning sünkroniseerimine Euroopaga eelkõige oluline energiajulgeoleku tagamiseks. „Me ei saa sõltuda Venemaa võrgust,“ selgitas Ratas.

Balti riigid soovivad elektrisüsteemid Venemaa võrgust lahti ühendada ning ühildada Mandri-Euroopaga aastaks 2025.

Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Euroopa Komisjoni poliitilisest teekaardist Balti riikide elektrisüsteemide ühildamiseks Mandri-Euroopaga: