Balti parlamendijuhid kohtusid Tallinnas

 (2)

Kolme Balti riigi parlamendi esimehed kohtusid pühapäeval Tallinnas, tähistades Eesti, Läti, Leedu ja veel seitsme riigi astumist Euroopa Liitu.

Parlamendi esimehed Ene Ergma, Ingrida Udre ja Ceslovas Juršenas tegid ühisavalduse, milles märkisid, et 1. mai on ajalooline päev kolme riigi rahvale, kuna taastati nii ajalooline õiglus kui ka koondati kindel pilt stabiilsest ja õitsvast tulevikust.

Aastakümne väldanud ettevalmistused astuda Euroopa Liitu ja NATO-sse muutsid Eesti, Läti ja Leedu tugevateks demokraatlikeks ja usaldusväärseteks partneriteks, kinnitasid parlamentide juhid.

Nad lisasid, et riikide jõupingutused täita Kopenhaageni kriteeriume ja viia seadusandlus vastavusse EL-i soovitustega kiirendas Eesti, Läti ja Leedu üleminekut nüüdisaegse ühiskonnaga riikideks.

Ergma, Udre ja Juršenas avaldasid tänu Euroopa Liidu institutsioonidele, eriti Euroopa Komisjonile ja Euroopa Parlamendile, mis jagasid oma kogemusi ning juhtisid Eestit, Lätit ja Leedut Euroopa Liidu standardite suunas.

Parlamentide esimehed ütlesid, et nad peavad Euroopa Liidu ja ühenduse uute naabrite tihedaid suhteid suurepäraseks võimaluseks kiirendada neis riikides reforme, rõhutades valmisolekut jagada oma kogemusi nende riikidega, mis on nõus eeskuju võtma.

Ergma, Udre ja Juršenas ütlesid avalduses, et Eesti, Läti ja Leedu uus rahvusvaheline staatus tõstab koostöö kolme riigi parlamendi vahel uuele tasandile.

Eesti, Läti ja Leedu parlamendi juhid istutasid pühapäeval Tallinnas Tuvi tänaval europargis puid.