Avalik pöördumine: Eesti teadlased on mures teaduse alarahastamise pärast

 (47)
Avalik pöördumine: Eesti teadlased on mures teaduse alarahastamise pärast
Andi Hektor (Foto: Wikimedia Commons / Sander Hiire)

Andi Hektor saatis Eesti teadlasi esindades täna hommikul välja avaliku pöördumise Eesti teaduse ja arenduse rahastamise teemal.

Kokkuvõte: meie, teadlased, kutsume kõiki teadusmeelseid inimesi tegutsema selle nimel, et investeeringud teadus-arendustegevusse suureneksid ja sellega paraneks teaduse, kõrghariduse ning teadusmahuka ettevõtluse olukord.

Avaliku sektori investeeringud teadusse peavad jõudma Riigikogu poolt kinnitatud Teadmistepõhise Eesti strateegias kokkulepitud 1%-ni SKT-st.

Toetame kõiki tegevusi, kaasa arvatud uusi ühiskondlikke kokkuleppeid, mis aitavad tõsta investeeringuid 1%-ni.

Kuna seni pole antud lubadustest ja strateegiast kinni peetud, siis kutsume üles teadlasi, õppejõude ja teadusmeelseid inimesi otsustavalt tegutsema!

Pöördumise täistekst