Auk maksusüsteemis? Õiguskantsler muretseb lasterikaste perede toetuste maksustamise üle

 (46)
Ülle Madise
Ülle MadiseFoto: Tiit Blaat

Õiguskantsler esitas riigikogu rahanduskomisjonile arupärimise, milles toob välja, et mitmed Kredexi toetused, mille pealt on eraisikud kohustatud maksma tulumaksu, pole põhjendatud ning kooskõlas muu maksupoliitikaga.

Probleem, mille õiguskantsler Ülle Madise arupärimises välja toob, seisneb selles, et mitmed Kredexi toetused, mis on mõeldud eraisikutele, kuuluvad aastatulu hulka, mistõttu väheneb isiku maksuvaba tulu suurus. Selliste toetuste hulka kuuluvad näiteks lasterikastele peredele mõeldud kodutoetus, millega saavad perekonnad oma elutingimusi parandada.

Seejuures ei loeta Kredexi toetusi aastatulu hulka siis, kui neid taotleb juriidiline keha. Kodutoetust lasterikastele peredele, väikeelamute rekonstrueerimise ning küttesüsteemide uuendamise toetust ja elektripaigaldiste renoveerimistoetust makstakse vaid eraisikutele, kelle aastatulu võib toetust saades minna lõhki.

"Kredexi toetus võib tulumaksukohustust märkimisväärselt suurendada. Inimesele elamistingimuste parandamiseks makstud toetus võib suurendada tema aastasissetulekut sel määral, et ta jääb maksuvabast tulust ilma ning peab koku oma sissetulekult maksma 20% tulumaksu," toob Madise arupärimises välja.

Ta toob välja matemaatilise käigu: näiteks kui 14 000 euro suuruse aastapalgaga inimene saab väikeelamu rekonstrueerimise toetust 15 000 eurot, on tema maksustatav sissetulek 29 000 eurot. Kuna toetus on maksustatav ja ta kaotab ka õiguse maksuvabale tulule, tuleb tal maksta tulumaksu 5800 eurot aastas. See tähendab, et ta peab maksma tulumaksu 4200 eurot rohkem kui siis, kui ta ei oleks saanud Kredexi toetust. Kuna palgatulult ja toetuselt on maksud juba kinni peetud, peab ta tuludeklaradtsiooni alusel juurde maksma 1200 eurot. Pärast seda, kui 15 000 euro suurusest toetussummast on maksud maha arvatud, saab inimene toetusena kätte 10 800 eurot.

Seotud lood:

"Inimese maksevõime ei pruugi toetuse saamisest hoolimata olla paranenud, sest toetuse näol on tegemist kuluhüvitisega. Näiteks väikese sissetulekuga lasterikka pere igapäevast toimetulekut võib Kredexi toetus ja seoses sellega suurenev maksukohustus isegi halvendada," seisab arupäringus.

Õiguskantsler toob välja, et selline maksutamine pole kooskõlas riigikogu põhimõttega sellele sarnaseid toetuseid maksustamises vabastada. Mulluse aasta lõpus vabastas riigikogu nii näiteks maksustamast Euroopa liidu toetust vee- ja kanalisatsioonitorustike väljaehitamiseks.

Madise tõmbab kahe toetuse vahel paralleele, tuues välja, et mõlema toetuse eesmärk on parandada inimeste olme- ja elamistingimusi. "Toetus ei suurenda pere sissetulekut, vaid aitab katta eluaseme seotamise või selle renoveerimise kulusid, võib toetuse maksustamine ja peret ülal pidava isiku aastase tulumaksukohustuse suurenemine hoopiski pere igapäevast toimetulekut halvedada," lõpetab õiguskantsler päringu.