Augustis alustatakse Tallinnas asuva Nisu tänava rekonstrueerimisega


Nisu tänav
Nisu tänavFoto: Aleksandr Gužov, Põhja-Tallinna valitsus

Augusti alguses alustatakse rekonstrueerimistööd Põhja-Tallinna linnaosas asuval Nisu tänaval, mille linn rekonstrueerib täielikult alates Ristiku tänavast kuni Sõle tänavani.

Rekonstrueerimistööde eesmärgiks on teekatte uuendamine, jalakäijatele paremate liikumistingimuste loomine, sademevee ärajuhtimise parandamine ning haljastuse korrastamine.

Ehitustööde käigus rajatakse Nisu tänava Ristiku ja Aru tänava vahelises lõigus kuue meetri laiune sõidutee ning Aru tänava ja Sõle tänav 42 vahelises lõigus viie meetri laiune asfaltbetoonkattega sõidutee koos parkimistaskuga diagonaalparkimiseks.

Nisu tänava ja Aru tänava ristmik lahendatakse liikluse rahustamiseks tõstetud ristmikuna. Lisaks rajatakse täiendav künnis Nisu tänav 30 ette ning Nisu tänava 18 ja 20 vahelise juurdepääsutee ette. Tänava mõlemale küljele rajatakse 1,75 meetri laiune betoonkivikattega kõnnitee. Nisu tänava Sõle tänava poolsesse otsa, tänava ja Sõle tänava 40 koolihoone vahelisele alale tuleb pargiala kuhu rajatakse madalhaljastus ning ehitatakse betoonkivikattega kõnniteed koos puhkekohtadega. Rekonstrueeritava lõigu pikkus on ca 450 meetrit.

Lisaks tee-ehituslikele töödele rajatakse tänavale LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus ning rekonstrueeritakse AS Tallinna Vesi kaasfinantseerimisel tänava alused vee- ja kanalisatsioonitrassid. Tänavale rajatakse sajuveekanalisatsioon.

Ehitustöid teostab Viamer Grupp OÜ. Projektdokumentatsiooni koostas KLM Projekt OÜ. Ehitustööde lepinguline maksumus on ca 1 090 000 eurot. Lepingu täitmise tähtpäev on 30. oktoober 2019.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti esindajad kinnitasid, et ehituse ajal tagatakse kohalikele elanikele juurdepääs oma maja juurde.