Augustiputši kronoloogia: 20. august 1991

 (36)
Augustiputši kronoloogia: 20. august 1991
Foto: E. Tikerpuu ETA/EE FilmiarhiivFoto: Eesti Ekspressi arhiiv

Augustiputš oli 19.–21. augustil 1991 Nõukogude Liidus toimunud riigipöördekatse. Isehakanud Riiklik Erakorralise Seisukorra Komitee, rühm NLKP Keskkomitee juhtkonda ja Nõukogude Liidu valitsusse kuulunud vandenõulasi püüdis vägivaldselt kõrvaldada Mihhail Gorbatšovi Nõukogude Liidu presidendi ametikohalt ning teha lõpp tema perestroikapoliitikale. Komitee kuulutas välja kuueks kuuks erakorralise seisukorra, Moskvasse viidi väed, kohalik võim allutati komitee poolt määratud sõjaväekomandantidele, kehtestati massiteabevahendite tsensuur ning osa massiteabevahenditest suleti.

Delfi avaldab putši toimumise kronolooga Moskvas, Leningradis ja Baltikumis minut-minutilt.

20. august 1991

0.15: Moskva. Usaldusväärsetest allikatest pärit teadete järgi keeldusid mõnede motoriseeritud jalaväediviiside komandörid täitmast käsku siseneda Moskvasse.

0.33: Moskva. Haiglad valmistuvad haavatute, eriti aga pisargaasi tõttu kannatanute vastuvõtuks. Valge Maja ümber olevatele inimestele antakse nõu kanda gaasirünnaku puhuks näo ees märgi rätte.

0.33: Venemaa asepresident ja Venemaa kommunistide demokraatliku partei esimees Aleksandr Rutskoi kutsub kõiki kommuniste üles mitte kuuletuma võimuhaarajate käskudele. Ta nõuab, et Nõukogude Liidu kommunistliku partei keskkomitee distantseeriks end putšistidest. Rutskoi sõnul peaksid kõik kommunistid unustama erimeelsused ja tegema koostööd teiste demokraatlike jõududega, et kaitsta seaduslikult valitud võimuorganeid.

Seotud lood:

1.54: Moskva. Jeltsin teeb avalduse, milles lubab toetust kõigile prokuratuuri, sõjaväe, KGB ja siseministeeriumi töötajale, kes tegutsevad erakorralise olukorra komitee vastu.

2.56: Leningrad. Linnapea Anatoli Sobtšak annab pressikonverentsi ja ennustab putši ebaõnnestumist. Ta ütleb, et Leningradi sõjaväeringkonna ülem kindral Samsonov on lubanud, et sõdureid ei tooda linna. Siiski on kinnitamata teateid linnale lähenevate üksuste kohta. Sobtšak palub Maria palee juurde kogunenud inimestel laiali minna. Linnavalitsuse hoone on ümbritsetud barrikaadidega ja ette valmistatakse Molotovi kokteile. Kaitset korraldavad OMON ja Afganistani veteranid.

3.09: Tallinn. Eesti valitsusjuht Edgar Savisaar räägib raadios ja ütleb, et ei usu, et Gorbatšov on haige. Savisaare sõnul pole erakorralise olukorra komitee võit üldse kindel, sest komitee on kaotanud palju aega. Ta ütleb, et järgmised 24 tundi on sündmuste arengu seisukohalt olulised. Savisaar kutsub eestlasi üles mitte kuuletuma erakorralise olukorra komitee käskudele.

3.16: Moskva. Venemaa asepresident Aleksandr Rutskoi kutsub noori üles toetama Venemaa valitsust, kuid mitte osalema vägivaldsetes vastasseisudes. Lahendus peab Rutskoi sõnul olema poliitiline.

4.01: Moskva. Valget Maja kaitseb dessantväelaste diviis kindralmajor Lebedi juhtimisel. Neil on 50 armeesõidukit, granaadiheitjad ja kuulipildujad. Teadete järgi on Jeltsini poole asunud ka Moskva lähedal asuv Tamani diviis. Uuel Arbatil ehitatakse betoontõkkeid, et takistada tankide jõudmist Valge Majani.

4.52: Leningrad. Soomukite kolonn on teadetekohaselt 52 kilomeetri kaugusel Leningradist ja läheneb linnale.

5.24: Leningrad. Teatatakse, et KGB vägede Vitebski diviis läheneb Leningradile nagu ka Pihkva diviis. Lisaks sellele on teel 120 rasketanki ja 60 kergetanki ning pataljon soomukitel.

6.54: Moskva. Valge Maja raadio teatab, et kella 12-ks Maneeži väljakule kavandatud protestimeeleavaldus toimub hoopis Valge Maja juures.

8.02: Moskva. Teadetekohaselt arreteeriti 19. augustil dessantvägede ülem, kindralleitnant Pavel Gratšov. Kõrgetasemeliste allikate teatel andis Gratšov Tuula dessantväelastele käsu kaitsta Valget Maja.

9.31: Leningrad. Aselinnapea Vjatšeslav Štserbakov, rahvasaadikute nõukogu esimees Aleksandr Beljajev ja nõukogu liige Marina Sale kutsuvad leningradlasi üles jääma töökohtadele kuni Venemaa ülemnõukogu istungil tehtava otsuseni. Metroojaamades loetakse ette Jeltsini ukaase. Leningradi raadios kehtib sõjaväetsensuur. Štšerbakovi sõnul on linn sõjaväe poolt täielikult ümber piiratud. Luuga poolt lähenenud kolonn pööras siiski kõrvale ja on linnast 70 kilomeetri kaugusel. Ajalehti Smena ja Nevskoje Vremja jagati alternatiivseid kanaleid pidi.

10.00: Leningrad. Putšivastasele meeleavaldusele Palee väljakule koguneb 300 000 inimest.

10.36: Moskva. Jeltsin, Rutskoi, Silajev ja Hasbulatov saadavad sõnumi Nõukogude Liidu ülemnõukogu presiidiumi esimehele Anatoli Lukjanovile, milles nõuavad: 1) Jeltsini, Silajevi ja Hasbulatovi kohtumist Gorbatšovi ja Janajeviga, 2) Gorbatšovi tervisliku seisundi sõltumatut hindamist kolme päeva jooksul, mille kulud katab Venemaa valitsus, 3) hinnangu tulemuste avaldamist. Kui Gorbatšovi tervis on korras, tuleb ta presidendiks ennistada, 4) pressivabaduse piiramise viivitamatut lõpetamist, 5) erakorralise seisukorra lõpetamist Venemaal Venemaa ülemnõukogu töö ajal ning kõigi ülemnõukogu liikmete jaoks Moskvasse istungile jõudmise võimaldamist, 6) sõjaväelaste naasmist oma sõjaväeosadesse, 7) Venemaa presidendi normaalse tegevuse võimaldamist, 8) Venemaa valituse kõigi informatsioonikanalite töö viivitamatut taastamist, 9) Venemaa juhtide ähvardamise lõpetamist ja nende liikumisvabaduse tagamist, 10) erakorralise olukorra komitee laialisaatmist ja selle käskude tühistamist.

11.22: Moskva. Rutskoi, Hasbulatov ja Silajev kohtuvad Nõukogude Liidu ülemnõukogu presiidiumi esimehe Anatoli Lukjanoviga ning räägivad Venemaa valitsuse nõudmistest olukorra normaliseerimiseks. Putš oli Lukjanovile väidetavalt täielik üllatus.

12.00: Moskva. Venemaa riigisekretär Gennadi Burbulis teatab, et ülemnõukogu hoones töötab neli raadiojaama, mis annavad eetrisse saateid lühi- ja kesklainel.

12.07: Moskva. Üle 10 000 inimese on kogunenud massimeeleavaldusele Venemaa ülemnõukogu hoone juurde. Esinema oodatakse Eduard Ševardnadzet ja Aleksandr Jakovlevi.

12.30: Leningrad. Erakorralise olukorra komitee Leningradi sõjaväeringkonna töögrupi juht, polkovnik Ivan Ivanov teatab, et kõik sõjaväeüksused jäävad piirkondadesse, kuhu nad paigutati. Ta ütleb, et enamik sõjaväelastest on Jeltsini üleskutsetele positiivselt reageerinud.

12.34: Moskva. Moskva linnanõukogu presiidium pöördub sõjaväelaste poole ning kutsub neid üles putšistidele vastu seisma ja mitte tulistama oma rahva pihta.

12.56: Pihkva. Kohaliku KGB ülem Anatoli Kartunov ütleb, et tema väed on äraootaval seisukohal ning ootavad Nõukogude Liidu ülemnõukogu istungit.

13.00: Leningrad. Putšivastane massimeeleavaldus Palee väljakul, millest võttis osa 300 000 inimest, lõpeb. Pea iga kõne lõpeb hüüdlausega: “Fašism ei lähe läbi!” Kõnelevad Anatoli Sobtšak, Aleksandr Belov, Marina Sale, akadeemik Dmitri Lihhatšov ja õigeusu kiriku ametlik esindaja, kes õnnistab meeleavaldust. Paljud inimesed lähevad edasi Leningradi linnanõukogu juurde seda kaitsma.

13.13: Vilnius. Leedu ülemnõukogu kutsub töötajaid üles üldstreigile ainult sel juhul, kui ülemnõukogu ja valitsus ei saa oma tööd jätkata. Kui ülemnõukogu ja valitusus säilitavad kontrolli, palub ülemnõukogu korraldada koosolekuid ja meeleavaldusi töökohtadel.

13.40: Moskva. Raadiojaam Ehho Moskvõ, mille erakorralise olukorra komitee on ära keelanud, jätkab tööd.

15.09: Moskva. Venemaa välisministeerium kutsub välisriikide valitsusi üles külmutama kõik Nõukogude varad ja tarned kuni Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongressi erakorralise kogunemiseni.

15.15: Moskva. Jeltsinil on telefonivestlus USA presidendi George H. W. Bushiga. Viimane teatab, et on rääkinud G-7 riigijuhtidega ja endiste sotsialismimaade juhtidega. Kõik toetavad Gorbatšovi ja Jeltsinit. USA ei kavatse kaaluda Janajevi valitsuse tunnustamist.

16.35: Moskva. Meeleavaldusel Valge Maja ees teatatakse, et kõik Venemaa ettevõtted kuulutavad välja üldstreigi.

16.39: Moskva. Valge Maja juures meeleavaldusel kõnelev Nõukogude Liidu endine välisminister Eduard Ševardnadze ütleb, et erakorralise olukorra komitee on reaktsionääride tahte väljendus. Tema arvates märgib putš kodusõja algust, veriseid konflikte riikide ja rahvaste vahel, rahumeelse kooseksisteerimise lõppu ning uut võidurelvastumist. Diktatuur ei jää aga Ševardnadze sõnul ellu.

16.51: Moskva. Levivad kuulujutud Valge Maja peatsest ründamisest erakorralise olukorra komiteele ustavate vägede poolt. Sellega seoses tehakse ettepanek, et kõik naised lahkuksid Valge Maja juurest 15 minuti jooksul.

16.55: Moskva. Eduard Ševardnadze kohtub Jeltsiniga, et arutada jõupingutuste koordineerimist seaduse ja korra taastamiseks riigis.

17.00: Moskva. Jeltsinil on telefonivestlus Suurbritannia peaministri John Majoriga, kes lubab otsustavat tegutsemist, kui Venemaa ülemnõukogu hoonet rünnatakse.

17.13: Moskva. Kartes Moskva linnanõukogu hoone ründamist, kavatseb linnapea kutsuda inimesi üles selle juurde kogunema, mitte selleks, et konfliktist osa võtta, vaid selleks, et olla verevalamise tunnistajaks.

17.28: Moskva. Kuus pataljoni, kokku 2500 sõdurit, kes paiknesid varem Leningradis, on valmis ümber paiknema Moskvasse, et kaitsta Venemaa parlamenti. Nendega ühinevad Afganistani veteranidest koostatud vabatahtlike üksused. Nad viiakse Moskvasse üle niipea, kui organiseeritakse õhutransport.

17.44: Moskva. Kohtumisel Valges Majas ütleb Jeltsin, et võimule tulles ei peatu hunta millegi ees, et seda võimu säilitada. Ta tänab moskvalasi toetuse eest, kuid hoiatab inimesi, et need ei provotseeriks sõjaväelasi.

17.48: Moskva. Jeltsin nimetab enda kõigi Venemaal asuvate sõjavägede ülemjuhatajaks. Ta täidab seda ametikohustust kuni Gorbatšov ametisse ennistatakse.

18.25: Moskva. Nõukogude Liidu ülemnõukogu presiidiumi esimees Anatoli Lukjanov teatab Jeltsini abidele, et on rääkinud erakorralise olukorra komitee liikmete Dmitri Jazovi ja Vladimir Krjutškoviga, kellel kummalgi ei olnud väidetavalt informatsiooni Valge Maja kavandatava ründamise kohta. Jeltsin on helistanud Nõukogude Liidu presidendi kohusetäitjale Janajevile ja küsinud, kas selline plaan on olemas. Janajev ütles väidetavalt: “Ma ei tea sellest midagi. Ma kontrollin seda ja kui on antud selline käsk, tühistan ma selle.”

18.54: Leningrad. Soomustatud jalaväepolk paikneb endiselt linnast 60 kilomeetri kaugusel Gattšina lähedal. Nad saabusid kell 10.

18.54: Tallinn. Linna poole liigub sõjaväediviis.

19.12: Moskva. Venemaa kaitsekomitee ülem kindral Konstantin Kobets saadab kasakate komandandi Mihhail Nesmatšnõi Mosfilmi hobusetallidesse hobuste ja muu varustuse järele, et nad võiksid kaitsta Venemaa valitsust, Jeltsinit ja Gorbatšovi.

19.12: Moskva. Venemaa valitsuse esindaja sõnul liigub Kalinini prospekti mööda 40 tanki ning hotelli Rossija juurde on paigutatud KGB vägede polk.

19.20: Moskva. Jeltsin nimetab Leningradi sõjaväeringkonna ülemaks aselinnapea, admiral Vjatšeslav Štšerbakovi.

19.35: Moskva. Jeltsin nimetab Venemaa kaitsekomitee esimehe kindral Kontantin Kobetsi Venemaa kaitseministriks.

20.10: Vilnius. Leedu ülemnõukogu teeb avalduse, milles mõistab putši hukka. Avalduses rõhutatakse, et nüüd tegutsevad jõud on samad, mis üritasid 13. jaanuaril 1991 kukutada Leedu demokraatlikult valitud valitsust. “Siis tulid Venemaa juhtkond, rahvasaadikud ja kodanikud otsustavalt Leedule appi. Täna väljendame me solidaarsust kõigi progressiivsete jõududega Venemaal ning toetame tugevalt teie pingutusi kaitsta inimeste põhiõigusi ja -vabadusi.”

20.43: Moskva. Moskva sõjaväeringkonna ülem Nikolai Kalinin annab teada, et alates kella 23-st kehtib Moskvas liikumiskeeld. Samal ajal lubab ta hakata sõjaväge linnast välja viima.

21.33: Leningrad. Linnapea Anatoli Sobtšak ja aselinnapea Vjatšeslav Štšerbakov esinevad kohalikus televisioonis. Nad annavad teada, et Štšerbakov on määratud Venemaa kaitsekomitee kohalikuks esindajaks. Loodud on kodanike vastupanu peakorter, mida juhib Põhjalaevastiku 1. tuumaallveelaevade flotilli ülem viitseadmiral Jevgeni Tšernov. Štšerbakov kutsub sõjaväelasi üles oma vandest kinni pidama ja teenima rahvast, mitte vandenõulaste jõuku.

21.38: Moskva. Jeltsin pakub amnestiat kõigile sõjaväelastele, kaitseministeeriumi töötajatele, siseväelastele ja KGB töötajatele, kes on täitnud oma ülemate konstitutsioonivastaseid käske. Amnestia kehtib vaid siis, kui nad alluvad edaspidi Venemaa presidendi ja valitsuse käskudele.

21.43: Moskva. Venemaa valitsus pöördub miilitsatöötajate poole, et need hülgaksid putšistid ja toetaksid selle asemel Venemaa valitsust.

22.37: Moskva. Venemaa värske kaitseminister Kobets annab välja päevakäsu number üks, milles keelatakse kõigil Venemaa sõjaväeüksustel täita erakorralise olukorra komitee käske või lasta end kasutada rahumeelse elanikkonna vastu. Kõikidel üksustel kästakse naasta oma sõjaväeosadesse.

22.43: Moskva. Kaitseminister Kobets annab välja päevakäsu number kaks, milles tühistab liikumiskeelu Moskvas ja käsib kõigil Valget Maja kaitsvatel sõjaväelastel jääda positsioonidele ja olla valmisolekus.

22.59: Jeltsin pöördub Tamani motoriseeritud diviisi, Dzeržinski motoriseeritud diviisi ja Kantemiri tankidiviisi poole toetuse saamiseks endale ja Venemaa valitsusele.

23.02: Tbilisi. Gruusia president Zviad Gamsahhurdia pöördub lääneriikide valitsuste, eriti USA poole, et need tunnustaksid de facto ja de jure Nõukogude Liidu vabariikide iseseisvust ja sõlmiksid nendega diplomaatilised suhted.

23.03: Tallinn. Parlamendi kohuseid täitev Eesti Vabariigi Ülemnõukogu võttis vastu otsuse, et Eesti ei kuulu enam NSV Liitu ja on iseseisev vabariik

23.08: Tallinn. Teatatakse, et Eesti ülemnõukogu esimees Arnold Rüütel kohtus Balti sõjaväeringkonna ülema asetäitja Fjodor Melnitšukiga, kes ähvardas kehtestada erakorralise olukorra ja nõudis, et Eesti kuuletuks erakorralise olukorra komitee käskudele, eriti, et keelataks rahvakogunemised, streigid ja muu tegevus. Rüütel vastas, et erakorralise olukorra komitee on ebaseaduslik ning Eesti jätkab võitlust iseseisvuse kindlustamiseks poliitiliste vahenditega.

23.08: Riia. Lätis kuulutatakse välja erakorraline olukord ja on ohvreid. Läti ülemnõukogu kutsub Nõukogude Liidu ülemnõukogu üles kutsuma kokku erakorraline istung, tühistama erakorraline seisukord, lõpetama erakorralise olukorra komitee tegevus Lätis ning karistama süüdlasi.