Audit: Elmar Vaher rikkus krediitkaardi kasutamisel ja aruandluse esitamisel ametis kehtestatud nõudeid

 (312)
Elmar Vaher
Elmar VaherFoto: Sergei Stepanov, NPA

Siseministeeriumi audit leidis, et politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaher ei ole krediitkaardi kasutamisel ja selle kohta aruandluse esitamisel alati järginud ametis kehtestatud nõudeid.

Krediitkaardiga on tehtud kulutusi, mida oleks saanud või pidanud tegema muul viisil kui kaardiga. Krediitkaardiga tehtud kulude kohta ei ole tähtaegselt esitatud aruandlust, kuludokumentidel ei kajastu piisavaid selgitusi, mistõttu esineb olulisi piiranguid kulude sihipärasuse ja otstarbekuse hindamisel ning kulude põhjendatuse kontrollimine on raskendatud.

PPA poolt rakendatud kontrollid ei ole olnud piisavad hindamaks, et peadirektori krediitkaardiga tehtud kulutused oleksid sihipärased, otstarbekad ning põhjendatud.

PPA krediitkaardiga on õigus tasuda välisriigis õhusõidukitega seotud kulusid, välislähetusega seotud kulusid, pikaajalise (kestusega üle ühe aasta) välislähetuse korral majandamiskulusid ja muid teenistusest tulenevaid erakorralisi kulusid.

Perioodi 1.01.-30.11.2015 jooksul krediitkaardi kasutamist kajastavate kuluaruannete kontrollimisel ilmnes, et tasutud on teenuste ja kaupade eest (toitlustus- ja majutuskulud, meened, praamipiletid, matkasaapad ja kõrvaklapid), mille käsitlemine teenistusest tulenevate erakorraliste kuludena on küsitav.

Siseaudiitori hinnangul ei arvestanud peadirektor krediitkaardiga matkasaabaste soetamisel ametis kehtestatud vormiriietuse tellimise, väljastamise ja tagastamise korda, mis sätestab muuhulgas PPA teenistujatele vormiriietuse tellimise, väljastamise korra ja nõuded. Materjalidest nähtub, et vormiriietuse kulujuhi poolt on tehtud 02.12.2015 eitava kinnituse kohane märge "Palun lisada täiendav põhjendus nöörsaabaste ostu kohta". Täiendavat põhjendust peadirektor ei esitanud, vaid esitas avalduse saabaste kulu palgast kinnipidamiseks, mis kajastub palgaarvestuses.

Seotud lood:

Krediitkaardi kuludokumentides kajastub kõrvaklappide soetamine peadirektori puhkuse ajal.

Kuigi ameti peadirektori tööülesannete täitmisest tulenevaid erisusi saab mõista, ei ole siseaudiitori hinnangul puhkuse ajal krediitkaardi kasutamine selleks ilmselget erakorralisust omamata põhjendatud ja kooskõlas ameti krediitkaardi kasutamise reeglitega.

Samuti ei ole peadirektor krediitkaardiga kõrvaklappide soetamisel arvestanud ametis kehtestatud väikeostude sooritamise korra nõudeid, mis reguleerib ametis väikeostude tellimuste esitamist ja menetlemist ning ostude sooritamist. Soetatud kõrvaklappe saab hinnata põhjendatuks peadirektori ja teiste juhtkonnaliikmete poolt teenistusülesannete täitmisel kasutamiseks, kuid soetamise viis ja aeg ei olnud kooskõlas ametis kehtestatud reeglitega.

Siseminister Hanno Pevkur kommenteeris, et auditi põhijäreldused olid talle teada juba eile ja seetõttu ei muuda auditi valmimine tema seniseid seisukohtasid selles küsimused.

Eile ütles Pevkur, et Vaheri rikkumised ei olnud piisavalt tõsised, et teda peadirektor ametist vabastada, aga kollase kaardi koht on see küll.